Northern Forest 24 päätti Maavoimien kevätharjoitukset pohjoisessa

Artikkelit
Arto Ojanen


Kevään harjoitusputki päättyi Rovajärvellä. Kotimaiset joukot suuntasivat varuskuntiinsa ja kaukaisimmat ulkomaan vieraat satamaan. Koko toukokuun kestänyt harjoittelu huipentui kansainväliseen taisteluharjoitukseen, jossa yhteen iski lähes 6 500 sotilasta Suomesta, Yhdysvalloista ja Norjasta sekä esikuntahenkilöstöä Ruotsista. Harjoituksessa keskeisimpänä tavoitteena oli edistää osallistujamaiden asevoimien keskinäistä yhteensopivuutta Pohjois-Suomen haastavissa maasto-olosuhteissa.

Northern Forest 24 -harjoitukseen liittyvä yhteispohjoismainen kyky ottaa vastaan liittouman joukkoja testattiin huhti-toukokuun vaihteessa, kun lähes 2 000 sotilaan vahvuinen yhdysvaltalainen joukko kalustoineen siirrettiin ja keskitettiin Suomeen Norjan ja Ruotsin kautta. Operaatio toteutettiin tehokkaasti ja turvallisesti. Yhdysvaltalaisten kanssa järjestetty noin kahden viikon mittainen koulutusjakso pidettiin sekä Sodankylässä että Rovajärvellä. Olosuhdekoulutukseen osallistui myös reserviläiskouluttajia. Osa joukoista osallistui myös taisteluharjoitusta edeltävään alueelliseen tykistön ampumaharjoitukseen. ”Yhdysvaltalaiset ammattisotilaat osoittivat esimerkillistä periksiantamattomuutta ja asennetta kaikissa vaiheissa. Pitkäaikaisen yhteistyön pohjalta Norjasta osallistuville ammattisotilaille alue ja maaston hyödyntäminen olivat jo ennestään tuttua, mikä näkyi toiminnassa alusta alkaen. Heidän varusmiehilleen harjoittelumahdollisuus oli kuitenkin ainutkertainen”, kertoi harjoituksen johtaja, eversti Ari Lehmuslehti.

Eri maiden sotilaiden välinen yhteistyö sujui erinomaisesti koko harjoituksen ajan, ja kaikki osapuolet pääsivät oppimaan myös uutta. Yhdysvaltalaiset sotilaat saivat arvokasta tietoa pohjoisen perustaistelumenetelmistä, joihin sisältyy muun muassa tiestön käyttöön, sen ulkopuolella liikkumiseen ja maaston hyödyntämiseen liittyviä erityispiirteitä. Erityisesti yhdysvaltalaisille liittolaisillemme monet pohjoisen sotilaille arkiset asiat olivat uusia, mieleenpainuvimpana varmasti olosuhdekoulutuksesta tutut kumisaappaat. Alueelle ominaisten toimintatapojen oppiminen on tärkeää, sillä Pohjois-Suomen maasto ja sääolosuhteet ovat vaativat ja edellyttävät vankkaa perehtymistä myös kotimaisilta joukoilta. Esikuntatasolla taas esimerkiksi yhteiset prosessit, johtamisjärjestelmät ja toimintatavat ovat kevään aikana vakioituneet. ”Yhteistoimintakykyä voi arvioida usealla eri tavalla, mutta viime kädessä kyse on ihmisten välisestä yhteistyöstä ja luottamuksesta. Vaativan harjoituskampanjan valmisteluissa ja toimeenpanossa tällä perustalla on ollut keskeinen merkitys onnistumisen kannalta”, totesi Kainuun prikaatin komentaja, prikaatikenraali Ari Laaksonen.

Joukot nousevat CH-47 Chinook -helikopteriin. Kuva: Puolustusvoimat

Kolmen viikon mittainen koulutus- ja harjoitusvaihe huipentui viikon mittaiseen taisteluharjoitusvaiheeseen. Northern Forest 24 oli vapaasti kehittyvä harjoitus, jossa sinisen puolen muodosti Kainuun prikaatin johtama monikansallinen divisioona. Punaisella puolella vastustajan roolissa taisteli Jääkäriprikaatin johtama monikansallinen prikaatin taisteluosasto. Harjoitusjoukkoja oli Kainuun prikaatin ja Jääkäriprikaatin lisäksi muun muassa Yhdysvaltain maavoimien 10. vuoristodivisioonan 3. prikaatista, Norjan maavoimien Finnmark Landcommandista, Utin jääkärirykmentistä ja Lapin rajalta. Vapaasti kehittyvässä harjoituksessa johtajilla on merkittävä rooli toiminnan suunnittelussa ja päätöksenteossa. Tämä lähestymistapa antaa tilaa luovuudelle ja joustavuudelle, kun taisteluja käydään tilanteen mukaan pitkäkestoisesti ympäri vuorokauden. Tilanteet vaihtelevat nopeasti, ja johtajien on kyettävä tekemään päätöksiä reaaliajassa, mikä parantaa heidän johtamistaitojaan ja kykyään reagoida muuttuviin olosuhteisiin. Menettely palvelee myös varusmiesjohtajia, sillä usealle varusmiespalvelustaan suorittavalle Northern Forest 24 oli samalla koulutuksen viimeinen ja haastavin harjoitus ennen siirtymistä reserviin.

CH-60 Black Hawk -helikopteri evakuoimassa potilasta. Kuva: Puolustusvoimat

Erityisesti helikopterit olivat keskeisessä roolissa, sillä ne mahdollistivat uuden tavan operoida alueella. Harjoituksen aikana niitä käytettiin monipuolisesti ilmarynnäköihin, evakuointeihin ja huollon kuljetuksiin. Harjoituksen taistelut alkoivat pataljoonan vahvuisella maahanlaskulla, jossa hyödynnettiin liittouman yhteistä ilmakuljetuskykyä. Suomalaiset, yhdysvaltalaiset ja norjalaiset joukot siirtyivät kohteeseen Utin jääkärirykmentin NH90-sotilashelikopterien lisäksi liittolaisten UH 60 Black Hawk- ja CH-47 Chinook -kalustolla. Helikopterien monipuolinen käyttö mahdollisti joustavammat ja nopeammat siirrot sekä lisäsi operaatioiden tehokkuutta ja turvallisuutta. 

Northern Forest 24 -harjoitus päätti Maavoimien kevään harjoituskokonaisuuden. Harjoittelimme yhdessä liittolaistemme kanssa Naton pohjoisen alueen puolustamista ja nyt voimme todeta yhteensopivuutemme olevan entistä paremmalla tasolla. Yhteisen harjoittelun merkitystä ei voi korostaa liikaa, sillä sitä ei opi mitenkään muuten kuin operoimalla yhdessä. 

”Kiitämme kaikkia harjoituskokonaisuuteen osallistuneita yhteisen asian eteen tekemästänne työstä ja varusmiehiä sekä reserviläisiä erinomaisesta toiminnasta harjoituksessa. Yhdessä olemme vahvempia”, totesivat Kainuun prikaatin komentaja, prikaatikenraali Ari Laaksonen ja harjoituksen johtaja, eversti Ari Lehmuslehti.


Kirjoitus perustuu Maavoimien tiedotteeseen.

Artikkelikuva: Kainuun tykistörykmentin tykkimiehet ampuvat täyspanoksella. Kuva: Arto Ojanen