Taktiikkaa opiskelemaan!

Artikkelit
Jarmo Sinkkonen

Taktiikassa on erotettavissa oikea ja väärä, hyvä ja huono ratkaisu. Vain se mikä näistä vaihtoehdoista ratkaisee taistelun lopputuloksen, on oleellista. Taktiikkaa tulee harjoittaa osaamiseen ja ymmärtämiseen perustuen, sillä pelkällä intuitiolla taistelussa ei pärjää. Siksi taktista taitoa, teorian ymmärtämistä ja taidon soveltamista käytäntöön täytyy opiskella ahkerasti. Sen lisäksi taitoa tulee harjoitella käytännössä.

Taktiikan perusteita: oppikirja taktikoille. Kirjan on tarkoitus antaa nimensä mukaisesti sotakoulujen perusopintoihin perusteet taktiikan ymmärtämiselle, opiskelulle ja tietojen sekä taitojen soveltamiselle käytäntöön. Oppikirja ei anna esimerkkiratkaisua taistelun voittamisesta, mutta sen avulla perusopintojaan tekevä upseeri voi tunnistaa voittoon vaikuttavia tekijöitä.

Erinomainen teos kaikille sotataidosta kiinnostuneille. Tietopaketti, joka tuo asian myös reserviläisten käyttöön. Suomenkielisessä sotataidon maailmassa näitä asioita on käsitelty vain Kadettikoulun opetuksessa. Nyt asiaan ja opetussisältöön pääsee kiinni todella kiinnostavan teoksen kautta. Uunituore helppotajuinen kirja keskittyy nimensä mukaisesti taktiikan perusteisiin.

 

Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-25-3429-6