Orpo: Vauriot ovat todennäköisesti seurausta ulkopuolisesta toiminnasta

Artikkelit
Jussi Mäkinen

Suomen ja Viron välinen Balticconnector-merikaasuputki suljettiin varhain sunnuntaina epätavallisen paineen laskun vuoksi. Havaintojen perusteella epäiltiin vuotoa putkessa.


Tiistaina illalla pidetyssä tiedotustilaisuudessa Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö Markku Hassinen totesi, että kyseessä ei ole vuoto vaan selkeä vaurio. 


Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoi saman arvion tiedotteessaan. ”On todennäköistä, että sekä kaasuputken että tietoliikennekaapelin vauriot ovat seurausta ulkopuolisesta toiminnasta. Vaurioiden syy ei ole vielä selvillä, tutkinta jatkuu Suomen ja Viron yhteistyönä.”


Kaasuputken vaurio on Suomen talousalueella keskisellä Suomenlahdella, sen lisäksi Viron ja Suomen välisessä kulkevassa tietoliikennekaapelissa on todettu vika. Tämä on todennäköisesti Viron alueella.

Viron puolustusministeri Hanno Pevkur kertoi Viron viranomaisten tiedotustilaisuudessa Tallinnassa, että vaurioituneen tietoliikennekaapelin vikakohta on ”hyvin todennäköisesti” paikannettu, mutta vahvistus asiassa on vielä tekemättä. Hänen mukaansa vaurioitunut kohta sijaitsee todennäköisesti Viron talousalueella meren pohjassa n.70 metrin syvyydessä.


Pevkurin mukaan Viron ja Suomen viranomaiset pystyvät nyt selvittämään yhdessä kaasuputken ja tietoliikennekaapelin vaurioitumiset, ja Nato-liittolaisten apuun ei näillä näkymin tarvitse tukeutua.

Pevkurin mukaan ei ole vielä mahdollista sanoa, liittyvätkö kaasuputken ja tietoliikennekaapeleiden vaurioitumiset toisiinsa.


Baltic Connector on Viron ja Suomen valtion yhteisomistama kaasuputki


Suomen osuutta kaasuputkesta hallinnoi rakennusajan Baltic Connector Oy joka kirjattiin Suomen kaupparekisteriin 12.10.2015. Yhtiön toimialana oli toteuttaa Suomen ja Viron maakaasuverkot yhdistävä kaasunsiirtoputki sekä harjoittaa kaasun siirtoliiketoimintaa omistamassaan siirtoverkossa tai vuokrata omistamaansa kaasun siirtoverkkoa toisille siirtoverkonhaltijoille. Putki otettiin tuotantokäyttöön joulukuussa 2019. Kokonaishinta oli noin 250 miljoonaa euroa, josta Euroopan komission myöntämä rahoitus kattoi 75 prosenttia.


Kun Suomen Euroopan Unionilta saama poikkeuslupa olla noudattamatta kaasumarkkinoita koskevaa EU-lainsäädäntöä päättyi Suomen ja Viron välisen Balticconnector-kaasuputken valmistumisen myötä, ja Suomen kaasumarkkinat avattiin kilpailulle 1.1.2020. Nyt Suomen osuutta kaasuputkesta hallinnoi 20.06.2019 kaupparekisteriin lisätty valtion 100% omistama Gasgrid Finland Oy.

Alunperin kaasuputkihankkeessa suomalaisena operaattorina toimi niin ikään valtio-omisteinen Gasum Oy, mutta avoimilla ja kilpailuilla kaasumarkkinoilla sama yhtiö ei voi toteuttaa sekä kaasun siirtoa että sen myyntiä. Tämän takia siirtoverkkotoiminnot eriytettiin Gasum Oy:sta omaksi yhtiökseen. Suomessa kaasun siirrosta on vastannut Suomen valtion omistama kaasun siirtoverkkoyhtiö Gasgrid Finland Oy.

Balticconnector kaasuputkessa voi siirtää kaasua molempiin suuntiin. Yhdessä Puolan ja Liettuan välisen yhdysputken kanssa se päätti Suomen kaasumarkkinoiden eristyneisyyden, myöhemmin Inkooseen hankittu LNG-terminaali paransi Balticconnectorin maiden huoltovarmuutta merkittävästi.


Kelluva LNG-terminaali aloitti toimintansa Inkoon satama-alueella tammikuussa 2023, ja sen operoinnista vastaa Gasgrid Finland Oy:n tytäryhtiö Gasgrid Floating LNG Terminal Finland Oy. Toiminnan aikana LNG-laivoja on saapunut terminaalille purkamaan lastia, eli nesteytettyä maakaasua, noin 1–3 kpl kuukaudessa. Ennen baltian läpi pohjolaan kulkenutta putkea Suomi oli täysin riippuvainen venäläisen Gazpromin kaasutoimituksista.

Kun putki saadaan taas kuntoon voi Suomi ja Baltian maat taas monipuolistaa kaasulähteitään ja -reittejään. Toimitusvarmuuden palauttaminen mahdollistaa Suomen liittymisen EU:n energian sisämarkkinoihin myös maakaasun osalta.