Amerikan rauta

Artikkelit
Jukka Janhunen

General Dynamics Land Systems (GDLS) on julkaissut Next Generation -asejärjestelmien internetsivuillaan neljä lyhyttä videota uudesta taistelupanssarivaunustaan. Tämä vaunu on nimeltään Abrams NextGen. Kyseessä on legendaarisesta nimestä huolimatta esittelyvideoiden 3D-mallin perusteella täysin uusi vaunu. Abrams NextGen ei siis välttämättä ole jatkoa M1A2 SEP (System Enhancement Package) -taistelupanssarivaunuille.


General Dynamics Land Systemsin nettisivuilla on videoiden avulla tuotu esille Abrams NextGen -taistelupanssarivaunuun liitettyjä ominaisuuksia. Videoiden luomaa tunnelmaa voisi kuvailla mystiseksi ja futuristiseksi. Vaunun ominaisuuksia kuvataan neljällä iskulauseilla: Legend Mode, Superpower, Brains and Brawn ja Silent Strike. Nämä jättävät paljon arvailujen varaan, mutta selityksiä saadaan varmasti myöhemmin tänä vuonna lisää.


Iskulauseet


Legend Modella tarkoitetaan varmasti M1 Abramsin legendaarisen maineen jatkumoa. M1 Abrams nousi kaikkien tietoisuuteen viimeistään Persianlahden sodassa, missä se moukaroi irakilaisia tasavaltalaiskaartin yksiköitä.


Superpower voi viitata vaunun aikaisempaa vaunukanuunaa tehokkaampaan pääaseeseen. Tämä voidaan saavuttaa korkeammalla painetasolla tai vaihtamalla vaunukanuuna suurempaan kaliiperiin. Tavalla tai toisella uudet kineettiset penetraattorit saavat suuremman impulssin.


Brains and Brawn eli aivot ja voima/lihakset viittaa todennäköisesti tekoälyn hyödyntämiseen ja entistä tehokkaampaan verkkokeskeiseen sodankäyntikykyyn. Verkottuneet taisteluajoneuvot saavat maali-informaatiota eri sotilasjärjestelmien sensoreilta, mikä mahdollistaa parhaiten vastustajan tuhoamiseen kykenevän asejärjestelmän valitsemisen.


Silent Strike eli hiljainen/äänetön isku tarkoittanee erittäin hiljaista propulsiota. Klassisissa M1 Abrams -vanuissa on käytössä voimanlähteenä kaasuturbiini, jonka tuottama ääni on huomattavasti korkeataajuisempaa kuin dieselin. Tästä syystä M1 Abramsia on vaikeaa kuulla kaukaa, sillä suuret taajuudet vaimenevat nopeammin. Vaunu onkin saanut nimen ”Whispering Death”, kuiskaava kuolema.


Abrams NextGen -vaunun kohdalla sanavalinta on vaihtunut hiljaiseksi iskuksi. On sanottu, että tämä voi viitata hybridivoimanlähteeseen eli sähköisen ja dieselin/kaasuturbiinin yhdistelmään. Akkujen ollessa ladatut voisi vaunulla edetä äänettömästi lyhyitä matkoja ratkaisevissa tilanteissa.


Kolmenkymmenen millimetrin matalarekyylisen konetykin sisältämä Kongsbergin RS6 -asetorni. Kuvan torni on varustettu kahdella Stinger-ilmatorjuntaohjuksella FGM-148 Javelin -panssarintorjuntaohjuksen sijaan. Kuvan selosteet kertovat kaiken tärkeän. (Lähde: chuckhillscgblog.net)


Aseistusta


Videoilla huomio siirtyy ensimmäisenä vaunun tornin takaosassa sijaitsevaan Kongsbergin valmistamaan kauko-ohjattuun Protector RS6 RWS (Remote Weapons Station) -asetorniin. RS6-asetornin tarkoituksena on varmasti Ukrainan sodan oppien mukaisesti parantaa vaunun kykyä puolustautua drooneja vastaan (C-UAS=Counter Unmanned Aerial Systems) ja myös tuhota kevyesti panssaroituja maaleja, joihin ei kannata käyttää pääaseen ampumatarvikkeita.


Kongsberg RS6 -asetorni pitää sisällään matalarekyylisen kolmenkymmenen millimetrin konetykin, 7,62x51mm kaliiperisen M240-konekiväärin ja vaihtoehtoisesti joko FGM-148 Javelin -panssarintorjuntaohjuksen tai kaksi Stinger-ilmatorjuntaohjusta. Muitakin vaihtoehtoja on olemassa.


Kongsbergin RS6-asetornin konetykki on kaliiperiltaan 30x113mm, joten ampumatarvikkeet eivät ole yhteen sopivia Bushmaster II -konetykin 30x173mm kaliiperin kanssa. Kolmenkymmenen millimetrin kaliiperiin on saatavilla erikoisampumatarvikkeita ilmamaaleja, vaikkapa drooneja vastaan.


Pääase voi olla aikaisempaan M256/M256A1 -vaunukanuunaan verrattuna suurempia paineita sietävä XM360E1. Isompaa 140 millimetrin vaunukanuunaakaan ei voida poissulkea. Tämä on hyvä kineettisten penetraattorien kannalta, sillä ne saavat suuremman impulssin, tosin sanoen lähtönopeuden. Yhdysvallat ilmeisesti katsoo, että suuripaineinen 120 millimetrin vaunukanuuna ja köyhdytetystä uraanista (DU = Depleted Uranium) valmistetut nuoliammukset omaavat aivan riittävät läpäisyominaisuudet. Sitä ei ole kiistäminen, etteikö Yhdysvalloilla olisi parhaimmat kineettiset ampumatarvikkeet 120 millimetrin vaunukanuunoihin. Yksi uusimmista köyhdytetystä uraanista valmistettu nuoliammus on tyypiltään M829A4.


Kongsbergin RS6-asetornin ja mahdollisesti uuden vaunukanuunan lisäksi Abrams NextGen -taistelupanssarivaunussa on aktiivinen omasuojajärjestelmä. Tämän kaltaisia järjestelmiä tuskin Suomena hankittaisiin Leopard 2 -vaunuihin, sillä ne eivät sovellu taistelutapaamme.


XM360 ja XM360E1 -vaunukanuunat. Molempien aseiden kaliiperi on 120 millimetriä. Ei ole poissuljettua, etteikö Abrams NextGen -taistelupanssarivaunun pääase voisi olla kaliiperiltaan 140 millimetriä. (Lähde: Twitter, @DRatka1)


Jotain mitä odottaa


General Dynamics Land Systemsin julkaisemat teaservideot jättävät paljon kysymyksiä ilmaan ja saavat haluamaan lisäinformaatiota. Siitähän tässä kaikessa on kyse. Varmaa on kuitenkin se, että Ukrainan sodan opit ovat huomioitu uusia ratkaisuja haettaessa.


Abrams NextGen -taistelupanssarivaunun virallinen julkistaminen tapahtuu myöhemmin tänä vuonna. On toki mahdollista, että ennen sitä julkaistaan muutakin teaserin luontoista informaatiota. Suomen Sotilas jää seuraamaan tilannetta.


Otsikkokuva: Abrams NextGen -taistelupanssarivaunun 3D-mallinnus edestä. Vaunun torni on matalaprofiilinen, kuten esimerkiksi eteläkorealaisessa K2-vaunussa. Abrams NextGen on todennäköisesti täysin uusi vaunu eikä jatkumoa M1A2 SEP -vaunuprojektille. (Lähde: thedrive.com, GDLS via Twitter)