Puolustusvoimista kotiutuu tänään 8 600 nuorta

Artikkelit
Arto Ojanen

Puolustusvoimista sekä Rajavartiolaitoksesta siirtyy tänään reserviin noin 8 600 nuorta miestä ja naista. Yksi näistä kesäksi kotiutuvista uusista reserviläisistä on Karjalan prikaatissa palveleva korpraali Paavo Terä, jonka Suomen Sotilas tapasi keväällä Niinisalossa Maavoimien kansainvälisessä ARROW 22 -harjoituksessa. Hän oli yksi runsaslukuisen kansainvälisen lehdistön haastattelemista varusmiehistämme. Keskustelut eri maista ja maanosista saapuneiden kollegoidemme kanssa tapahtuivat luonnollisesti sujuvalla brittienglannilla.

Kouvolasta kotoisin olevan korpraali Terän palvelupaikka ei valikoitunut ainoastaan lyhyen kotimatkan vuoksi, vaan hän arvosti myös Karjalan prikaatin laajoja mahdollisuuksia palvella erilaisissa tehtävissä. Tie vei hänet alokasvaiheen jälkeen Kymen jääkäripataljoonan CV-koulutukseen. Kurssin yhteiskoulutuksen ja tehtävävalintojen jälkeen aloitin ampujakoulutuksen, kertoi korpr Terä.


– Vaunulinjan alussa oli ”mutterikurssi”, jossa tutustuimme ja paneuduimme vaunun tekniikkaan ja huoltoon.

Alussa opetus oli luentopohjaista teoriaopetusta mutta saimme myös ensikosketuksen työkaluihimme. CV-vaunun miehistön tehtävät esiteltiin perusteellisesti. Jokainen pääsi myös kokeilemaan vaunulla ajamista ja ampumista ennen hakemuksia joko johtajan, ajajan tai ampuja rooleihin. Ampujakoulutuksessa harjoittelimme ampumista ja erilaisia taisteluskenaarioita Steel Beast Pro -tietokonesimulaattorilla. Harjoittelimme tietysti myös vaunun aseiden käsittelyä sekä niiden huoltamista.


Panssarikoulutuksen vaatima vuoden palveluaika ei ollut korpr Terälle mikään kynnyskysymys vaan tärkeämpää oli mielekkäämpien koulutusvaihtoehtojen tarjonta. Vaunumiehet ovat toimineet yhdessä kurssin alusta lähtien ja hitsautuneet erinomaiseksi tiimiksi. Kurssin edetessä miehistöt eriytyvät toimimaan omina miehistöinä ja pääsevät hiomaan keskinäistä yhteistoimintaansa. Myöhemmin mukaan liittyivät talvisaapumiserän 165 vrk palvelleet panssarijääkärit. Terä kertoi tästä: ”Muodostimme heidän kanssaan oman ryhmämme osana panssarijääkärijoukkuetta. Yhteisen harjoittelun myötä syntyi ryhmä- ja tupahenki nopeasti eikä saapumiserien välille syntynyt mitään kuilua.”

Korpraali Paavo Terän mielestä varusmiespalvelus on kehittänyt ryhmätaitoja sekä ylipäänsä valmiuksia työskennellä erilaisten ihmisten kanssa. Se on tuonut hänelle myös uusia malleja sekä toimintatapoja, joita on mahdollista hyödyntää tulevaisuudessa.  


Korona-aikana pitkät neljän viikon kiinniolot ja maastojaksot tuntuivat välillä raskailta, mutta niitä seurannut kahden viikon pitkä lomajakso oli sitä palkitsevampi ja toimi hyvänä vastapainona. Neljän viikon yhtäjaksoinen kiinniolo mahdollisti huomattavasti normaalirytmiä tehokkaamman koulutuksen. Tässä asiassa tuore reserviläisemme vahvistaa omalta osaltaan Maavoimien jo aikaisemmin julkisuuteen kertomaa tietoa.


Monet kansainvälisen lehdistön kysymykset korpraali Terälle ja hänen varusmieskumppaneilleen koskivat sotaa Ukrainassa. Tästä aiheesta hän kertoo: ”Ukrainan sota ei vaikuttanut perusarkeemme tai koulutukseemme oikeastaan millään lailla. Sen sijaan se herätti keskustelua ja toi näkökulmaa panssarijoukkojen käyttöön ja toimintaan siellä.”

Palveluksen jälkeen viettää uusi reserviläisemme kesää ja pitää hyvin ansaittua lomaa. Sen jälkeen hän toivoo opiskelupaikan ovien aukeavan syksyksi.


Suomen Sotilas toivottaa menestystä reservissä kaikille kotiutuneille.