Ukrainan sota pääsiäismaanantaina

ArtikkelitTilaajille
Pekka Toveri

Tässä katsauksessa esitettävät tiedot perustuvat julkisiin lähteisiin, joiden paikkansapitävyyttä pyritään tarkistamaan käyttämällä useita eri lähteitä. Tiedot ovat tämän vuoksi arvioita ja virheitäkin voi löytyä. Taistelutilanteen eläessä myös karttakuva on vain suuntaa-antava. Paikannimissä käytetään jatkossa tässä kartassa käytettäviä suomenkielisiä nimiä.Yleistilanne


Venäjä on jatkanut kuluneen viikon aikana joukkojen siirtämistä pohjoisesta ja keskittämistä Harkovan eteläpuolelle. Suunniteltu Venäjän läpimurtohyökkäys Izjumin suunnassa ja sitä tukevat hyökkäykset Donbasissa ovat Ukrainan yleisesikunnan mukaan alkaneet huonosta säästä ja huoltovaikeuksista huolimatta. Muun muassa ukrainalaisten erikoisjoukkojen isku, jossa katkaistiin rautatie Belgorodin eteläpuolella, heikentää huoltokuljetuksia painopistesuuntaan.


Venäjä on jatkanut viikon aikana hyökkäystä Mariupoliin. Kaupungin puolustus on ilmeisesti murtumassa lähipäivinä.

Mustanmeren Laivaston lippulaivan, risteilijä Moskovan, tuhoutuminen ukrainalaisten taitavasti toteuttamassa meritorjuntaohjushyökkäyksessä on vienyt venäläisiltä edellytykset uhata Odessaa maihinnousulla.


Länsimaisten arvioiden mukaan Venäjällä olisi yhteensä 65 pataljoonan taisteluosastoa Kaakkois- ja Etelä-Ukrainassa. Näistä 22 on tietojen mukaan keskitetty Harkovan kaakkoispuolelle läpimurtohyökkäykseen Izjumin suuntaan.


Venäjä on jatkanut suurempien asutuskeskusten terroripommituksia ja iskenyt muun muassa Lvivn kaupunkiin Länsi-Ukrainassa. Sen lisäksi Venäjän ilmavoimat ovat olleet aktiivisia ja pyrkineet iskemään Ukrainan asevoimien johtamispaikkoja, huoltoa ja joukkoja vastaan etenkin Donbassissa ja Etelä-Ukrainassa.


Venäläisillä on edelleen suuria vaikeuksia saada henkilöstötäydennyksiä taisteluissa kuluneille joukoille. Venäjälle huoltoon siirretyille sotilaille on lupailtu suuria palkkioita ukrainalaisen sotakaluston tuhoamisesta, jotta heidät saataisiin lähtemään takaisin sotaan, mutta sosiaalisessa mediassa liikkuu paljon sotilaiden valituksia maksamattomista palkoista ja väitteitä palveluksesta eroamisista sekä kieltäytymisistä.


Ukrainalaisten tietojen mukaan Venäjän turvallisuusviranomaiset ovat tehneet tutkimuksia selvittääkseen henkilöstöongelmien syitä. Eräiden tietojen mukaan henkilöstöraportteja on vääristelty. Esimerkiksi erään moottoroidun jalkaväkiprikaatin piti olla täydessä vahvuudessa, kun vahvuus olikin vain 55%. Kaksi prikaatin pataljoonan komentajista on pidätetty, ilmeisesti epäiltynä palkkarahojen kavaltamisesta.


Venäjän joukkojen henkilöstöpulaa on pyritty korvaamaan pakkovärväyksillä Donbassissa. ”Kansantasavaltojen” henkilöstöä on ensi kertaa näkynyt myös painopistesuunnassa Izjumissa, mikä kertoo venäläisten vakinaisten joukkojen heikosta henkilöstötilanteesta.


Ukrainalaisten vallatessa takaisin alueita on paljastunut entistä laajempia ja järjestelmällisempiä siviilien joukkomurhia ja muita sotarikoksia. Alueiden puhdistusta hidastaa venäläisten jättämät miinoitteet ja ansoitukset. Siviiliasumuksiakin on ansoitettu, selvänä tarkoituksena siviiliuhrien aiheuttaminen.

Taistelut pääsuunnissa


Kiovan luoteis- ja koillispuolella sekä Ukrainan koillisosissa ei ole ollut taisteluja pois lukien Kiovan ilmapommitukset.


Harkovassa Venäjän 6. Armeijan joukot, joita on vahvennettu Pohjoisen Laivaston 14. Armeijakunnan joukoilla, pitävät yllä taistelukosketusta puolustajiin, mutta ovat muuten passiivisia. Venäläiset ovat rakentaneet miinakenttiä asemiensa suojaksi, mikä viittaa siihen, että joukoilla on vain sitomistehtävä. Kaupungin tulittamista tykistöllä ja ilmapommituksilla on jatkettu.

Ukrainalaiset ovat ilmeisesti tehneet hyökkäyksiä Harkovasta kaakkoon edeten aina Bazaliykaan saakka uhaten Izjumiin keskitettyjen venäläisjoukkojen huoltoyhteyksiä.

Harkovan kaakkoispuolella venäläisten 1. Kaartin Panssariarmeijan ja 20. Armeijan joukot ovat aloittaneet suurhyökkäyksen Izjumin suuntaan voimakkaan epäsuoran tulen tukemina. Venäjän puolella rajaa 35. ja 41. Armeijakunnan joukkoja on huollossa ja valmistautumassa siirtymään Ukrainan puolelle. Ukrainalaisten tärkeimmät joukot alueella ovat 25. Maahanlaskuprikaati ja 81. Ilmarynnäkköprikaati. Joukkojen taisteluhenki on hyvä, mutta ne ovat pitkien taistelujen kuluttamia.


Venäläiset ovat hyökänneet kuluneen viikon aikana myös idempänä Severodonetskin suuntaan 2. Armeijan ja Luhanskin ”kansantasavallan” 2. Armeijakunnan joukoilla ilman suurempaa menestystä. Kaupunkia puolustaa Ukrainan 79. Ilmarynnäkköprikaati ja muita Ukrainan joukkoja. Venäläiset ovat tehneet myös etelämpänä Donbassin alueelle eri puolilla rajoitettuja hyökkäyksiä ”kansantasavaltojen” joukoilla ilman suurempia tuloksia. Ukrainalaiset ovat ilmoittaneet ampuneensa viikon aikana alas kuusi venäläistä Orlon10 -lennokkia. Nyt venäläiset ovat aloittaneet uudet voimakkaat hyökkäykset murtaakseen puolustuksen. Ukraina on ilmeisesti siirtänyt Izjumin ja Severodonetskin alueelle lisää joukkoja, muun muassa 3. Panssariprikaatin sekä 24. ja 30. Mekanisoidut prikaatit.


Mariupolissa kaupungin pohjoisosaan saarretut ukrainalaiset merijalkaväkijoukot pääsivät murtautumaan muutama päivä aikaisemmin pääosien yhteyteen Azovstalin suurelle teollisuusalueelle. Venäläiset ovat kuitenkin ilmeisesti kyenneet valtaamaan 16.4. kaupungin eteläosissa olevan satama-alueen, jolloin voivat keskittää voimansa teollisuusalueella taistelevia ukrainalaisia joukkoja vastaan. Puolustajien asema käy päivä päivältä heikommaksi ja puolustus todennäköisesti murtuu kuluvan viikon aikana. Venäläiset ovat käyttäneet pommituksissa jopa strategisia TU-22M3 -pommittajia, pyrkien vähentämään omien joukkojen suuria tappioita massiivisella tulenkäytöllä.


Krimin pohjoispuolella venäläiset ovat siirtäneet alueelle 49. Armeijan joukkoja. Venäläiset tekivät viikon aikana useampia hyökkäyksiä Hersonista Mykolajivin suuntaan, mutta hyökkäykset torjuttiin. Mykolajivin pommittamista tykistöllä on jatkettu. Ukrainalaiset ovat puolestaan vallanneet takaisin muutamia kyliä 80. Ilmarynnäkköprikaatin hyökkäyksillä. Hersonissa venäläiset jatkavat väestön häirintää ja valmistelevat ”kansanäänestystä”, jossa asukkaat hakisivat liittymistä Venäjään.


Ukrainalaiset ovat aktivoineet toimintaa venäläisten selustassa. Ukrainan yleisesikunnan mukaan paikallisten siviilien antamien tietojen perusteella Ukrainan tykistö tuhosi Krimin pohjoispuolisella alueella kymmenen junavaunua, joissa oli venäläisten ampumatarvikkeita. Lisäksi on toimittu aktiivisesti venäläisiä vastaan Melitopolin alueella. Tietoja ei ole kyetty vahvistamaan.

Tuleva viikko


Kiovan luoteis- ja kaakkoispuolella alueelle jätetyt vähäiset venäläiset joukot jatkanevat huoltamista sekä yrittävät pitää yllä uhkaa Kiovan suuntaan ukrainalaisten joukkojen sitomiseksi. Joukoilla ei kuitenkaan ole kykyä uhata Kiovaa vakavasti.


Harkovassa venäläiset pyrkinevät vain pitämään nykyiset asemansa ja jatkavat kaupungin tulittamista.


Donbassissa venäläisten operaatiota komentaja kenraaliluutnantti Dvornikov ei voinut Voitonpäivän 9.5. lähetessä antaa joukoillensa kuin lyhyen ajan lepoon, huoltoon ja täydentämiseen. Tulevalle viikolle on torstaille asti luvattu sateista, tuulista ja kylmää säätä, mikä heikentää mahdollisuuksia ilmatulitukeen sekä pehmentää maastoa vaikeuttaen liikettä tiestön ulkopuolella. Samalla ukrainalaisten aktiivisuus Harkovan kaakkoispuolella pakottanee toimiin sivustan suojaamiseksi. Näistä haasteista huolimatta suurhyökkäys on ilmeisesti päätetty aloittaa. ”Kansantasavaltojen” sekä 2. Armeijan joukot pyrkinevät sitomaan ukrainalaisia hyökkäyksillä Severodonetskissa ja keskisessä Donbassissa.


Mariupolissa venäläiset jatkavat hyökkäystä Azovstalin teollisuusalueelle pyrkien kaupungin valtaamiseen viikon kuluessa. Ukrainalaisten puolustajien materiaali alkanee olemaan lopussa ja niiden ahtautuminen entistä pienemälle alueelle enteilee puolustuksen romahtamista.


Krimin pohjoispuolella venäläiset pyrkivät vain pitämään asemansa, kunnes alueelle saadaan lisävoimaa. Ukrainalaisilla on alueella aloite käsissään ja he saattavat tehdä hyökkäyksiä Hersonin takaisin valtaamiseksi, samalla kun venäläisten selustayhteyksiä häiritään entistä aktiivisemmin.

Operaation jatko pidemmällä tähtäimellä


Venäläiset keskittävät kaiken mahdollisen voiman Donbassin ja Mariupolin valtaamiseen pyrkien samalla tuhoamaan suuren osan Ukrainan asevoimista Dnieprin itäpuolella huhtikuun kuluessa. Aika on kuitenkin käymässä vähiin päähyökkäyksen Izjumissa viivästyessä eri syistä. Venäläiset joutunevat tyytymään Mariupolin valtaamiseen ennen Voitonpäivää 9. toukokuuta.


Mariupolin puolustus saattaa romahtaa kuluvalla viikolla, jolloin eteläinen hyökkäys voisi alkaa toukokuun alkupuolella. Izjumin suunnassa hyökkäävät venäläiset joukot ovat edelleen väsyneitä ja kuluneita, jolloin mahdollisuudet läpimurron saamiseen ovat rajalliset, varsinkin jos ukrainalaiset kykenevät hyödyntämään alueelle pohjoisesta siirrettyjä vahvennuksia. Ukrainalaiset ovat linnoittaneet ja suluttaneet asemia Izjumista etelään, jolloin läpimurto olisi parempi suunnata ukrainalaisten asemat kiertäen lännemmäksi, Barvinkonen suuntaan. Läpimurto aukeammilla alueilla mahdollistaisi venäläisille paremmin suuremman tulivoiman, liikkuvuuden ja ilmavoiman käytön. Toisaalta samalla se avaisi uhanlaisia sivustoja, joiden suojaaminen sitoo voimia. Ukrainalaiset ovat osoittaneet aktiivisuutta alueella häiriten venäläisten hyökkäysvalmisteluja omilla vastahyökkäyksillään.


Ilman läpimurtoa Izjumin suunnassa venäläisten mahdollisuudet ukrainalaisten joukkojen saartamiseen Donbassissa ovat heikot. Toisaalta, jos venäläiset kykenevät keskittämään tulivoimansa ja joukkonsa aiempaa paremmin läpimurtotaisteluun, ukrainalaisten myös kuluneille joukoille voi olla mahdotonta torjua läpimurtoa. Taistelut jatkunevat alueella toukokuun puolelle saakka.


Venäläisten menetettyä risteilijä Moskvan ja samalla mahdollisuudet uhata Odessaa maihinnousulla on Donbass ainoa suunta, missä venäläiset voivat saada voittoja. Sodan tähän asti tärkeimmät taistelut tullaan käymään Mariupolin ja Donbassin suunnalla. Ukraina on keskittänyt lisävoimaa alueelle ja jos se pystyy tuottamaan venäläisille suuria tappioita sekä estämään omien joukkojen liiallisen kulumisen ja Donbassin valtaamisen, Venäjän kyky jatkaa operaatioita heikkenee.

Tappiolukujen vertailua


Seuraavassa on Ukrainan puolustusministeriön ilmoitus ja suluissa hollantilaisen Oryxin ilmoitus kalustotappioista 18.4. mennessä:


Kaikkiaan 790 (510) panssarivaunua, 2041 (1038) panssariajoneuvoa, 27 (113) pioneerivaunua, 381 (166) tykkiä ja kranaatinheitintä, 130 (55) raketinheitintä, 67 (70) ilmatorjunta-asetta/-järjestelmää, 1487 (832) pyöräajoneuvoa, 76 polttoaineajoneuvoa, 155 (34) lennokkia, 152 (21) lentokonetta, 147 (34) helikopteria, risteilijän, 2 (2) maihinnousualusta ja 5 (1) veneluokan partioalus.


Ukrainan mukaan Venäjä on menettänyt kaikkiaan noin 20 600 sotilasta kaatuneina. Tämä sisältää myös palkkasotilaat ja Donetskin ja Luhanskin ”tasavaltojen” joukot. Tietoa ei ole kyetty vahvistamaan. Venäjän asevoimat ovat kuitenkin todennäköisesti menettäneet jo reilusti yli 10 000 sotilasta kaatuneina. Tämä tarkoittaisi todennäköisesti jo lähemmäs 40 000 sotilaan kokonaistappioita.


Venäjän kalustotappiot ovat varovaisestikin arvioituna noin kolmekymmentä prosenttia taistelevien joukkojen materiaalista, taistelupanssarivaunujen osalta jopa yli neljäkymmentä prosenttia. Yhdessä suurten henkilöstö- ja johtajatappioiden kanssa, joiden korvaaminen on myös osoittautunut vaikeaksi, Venäjän asevoimilla on kyky uusiin suurempiin operaatioihin vain rajoitetuilla alueilla ja yhdessä suunnassa kerrallaan.


Oryxin vahvistamat Ukrainan tappiot ovat 18.4. mennessä:


Kaikkiaan 124 panssarivaunua, 270 panssariajoneuvoa, 12 pioneeriajoneuvoa, 49 tykkiä ja kranaatinheitintä, 15 raketinheitintä, 47 ilmatorjunta-asetta/-järjestelmää, 236 pyöräajoneuvoa, 14 lennokkia, 17 lentokonetta, 4 helikopteria ja 15 taistelualusta.


Ukrainalaisten todelliset kalustotappiot ovat varmasti jonkin verran suuremmat. Ukrainalaiset joukot ovat todennäköisesti nekin kuluneet, etenkin Donbassin suunnassa, missä osa joukoista on kärsinyt suuriakin menetyksiä. Ukrainalaiset ovat kuitenkin kuluneet vähemmän kuin venäläiset. Yli seitsemän viikkoa jatkuneet taistelut alkavat kuitenkin rasittaa henkilöstöä hyvästä hengestä huolimatta varsinkin niissä joukoissa, joita ei ole välillä voitu lepuuttaa.


Ukrainalle on luvattu lisää materiaaliapua lännestä, nyt myös raskaampaa kalustoa. Venäjä on pyrkinyt vaikuttamaan materiaaliapuun uhkailemalla länsivaltoja turhaan erilaisilla seuraamuksilla. Lisäksi Venäjä pyrkii iskemään kuljetusinfrastruktuuriin. Venäjä väitti muutama päivä sitten ampuneensa alas ukrainalaiset kuljetuskoneen, joka kuljetti aseita lännestä, mutta tätä väitettä ei ole vahvistettu. Ukrainan kannalta olisi keskeistä saadaan aseapu nopeasti käyttöön Donbassin suunnassa, etenkin ilmatorjunta-aseistus ja pitkän kantaman tykistö ampumatarvikkeineen.