Ukrainan sota, 11.4.

ArtikkelitTilaajille
Pekka Toveri

Katsauksen tiedot perustuvat julkisiin lähteisiin, joiden paikkansapitävyyttä pyritään tarkistamaan käyttämällä useita eri lähteitä. Tiedot ovat tämän vuoksi arvioita ja virheitäkin voi löytyä. Taistelutilanteen eläessä myös karttakuva on vain suuntaa-antava. Paikannimissä käytetään jatkossa tässä kartassa käytettäviä suomenkielisiä nimiä.


Yleistilanne


Venäjä on jatkanut joukkojen keskittämistä Harkovan eteläpuolelle sekä hyökkäystä Mariupoliin, Samalla muualla Donbassissa on tehty vähäisempiä sitovia hyökkäyksiä puolustajia vastaan.


Ukrainan yleisesikunnan mukaan Venäjä olisi keskittänyt jo 60.000 sotilasta Ukrainan itäosiin, mutta tätä ei ole kyetty vahvistamaan. Donbassin operaatio on annettu entisen Eteläisen Sotilaspiirin komentajan, kenraaliluutnantti Dvornikovin johdettavaksi, mikä parantaa mahdollisuuksia eri puolustushaarojen joukkojen toiminnan koordinoimiseen. Alueella olevia joukkoja on organisoitu uudelleen samalla kun niiden johtamista ja huoltoa on pyritty parantamaan. Venäläiset ovat lisäksi lisänneet lennokkitiedustelua selvittääkseen puolustajien asemat. Venäläisillä on ukrainalaisten tietojen mukaan kuitenkin pulaa varaosista ja tietyistä tykistön ampumatarvikkeista. Ilmavoimaa on keskitetty Venäjän puolella Voronetsin alueelle, todennäköisesti Donbassin operaation tukemiseksi.


Venäjä on jatkanut suurempien asutuskeskusten terroripommituksia sekä iskenyt voimakkaasti Dnipron lentokentälle. Hyökkäys oli ajoitettu kahteen vaiheeseen, tarkoituksena ilmeisesti tuottaa tappioita paikalle tulleelle pelastushenkilöstölle. Osin tässä onnistuttiinkin.


Venäläisillä on edelleen suuria vaikeuksia saada henkilöstötäydennyksiä taisteluissa kuluneille joukoille. Venäjälle huoltoon siirretyille sotilaille on lupailtu suuria palkkioita ukrainalaisen sotakaluston tuhoamisesta, jotta heidät saataisiin lähtemään takaisin sotaan. Donetskissa ja Luhantskissa palvelusikäisten miesten terveydellisistä syistä annettuja vapautuksia on peruttu. Lisäksi poliisi tekee liikenneratsioita, joissa tuhotaan miesten vapautuspaperit ja annetaan tilalle palvelukseenastumismääräyksiä.


Ukrainalaisten edetessä Ukrainan pohjoisosissa Venäjän hallussa pitämille alueille paljastuu jatkuvasti uusia siviilien joukkomurhia ja muita sotarikoksia. Ihmisten tappaminen on ollut osin järjestelmällistä ja suunniteltua, osin kurittomien sotilaiden riehumista, mihin johto ei ole edes yrittänyt puuttua. Alueiden puhdistusta hidastavat venäläisten jättämät miinoitteet ja ansoitukset. Siviiliasumuksiakin on ansoitettu, selvänä tarkoituksena siviiliuhrien aiheuttaminen.

Taistelut pääsuunnissa


Kiovan luoteis- ja koillispuolella sekä Ukrainan koillisosissa ei ole ollut taisteluja, pois lukien Kiovan ilmapommitukset.


Harkovassa Venäjän 6. Armeijan joukot pitävät yllä taistelukosketusta puolustajiin, mutta ovat muuten passiivisia. Kaupungin tulittamista tykistöllä ja ilmapommituksilla on jatkettu. Lisäksi venäläiset ovat ampuneet alueelle sirotemiinoitteita pyrkien vaikeuttamaan ukrainalaisten ryhmitysmuutoksia.

Harkovan kaakkoispuolella venäläiset ovat jatkaneet 1. Kaartin Panssariarmeijan joukkojen ryhmittämistä Izjumin suuntaan. Joukot ovat tehneet pienimuotoisempia hyökkäyksiä Slovyanskin ja Barvinkoven suuntiin ilman suurempaa menestystä. Venäläisillä on alueella noin kymmenen pataljoonan taisteluosastoa, jotka on koottu Koillis-Ukrainassa taistelleista joukoista. Joukot ovat pääosin kuluneita eikä niille ole annettu riittävästi aikaa taistelukyvyn perusteelliseen palauttamiseen. Ukrainalaisten tärkeimmät joukot alueella ovat 25. Maahanlaskuprikaati ja 81. Ilmarynnäkköprikaati. Joukkojen taisteluhenki on hyvä, mutta ne ovat pitkien taistelujen kuluttamia ja kyky suurempiin vastahyökkäyksiin lienee rajallinen.

Venäläiset ovat hyökänneet myös idempänä Severodonetskin suuntaan 20. Armeijan ja Luhanskin ”kansantasavallan” 2. Armeijakunnan joukoilla ilman suurempaa menestystä. Kaupunkia puolustaa Ukrainan 79. Ilmarynnäkköprikaati ja muita Ukrainan joukkoja. Venäläiset ovat tehneet myös etelämpänä Donbassin alueelle eri puolilla rajoitettuja hyökkäyksiä ”kansantasavaltojen” joukoilla ilman suurempia tuloksia.

Donetskiin on ukrainalaisten tietojen mukaan ryhmitetty S-350 -ilmatorjuntaohjusyksiköitä, ilmeisesti koska Ukrainan ilmavoimat on kyennyt edelleen tekemään ilmarynnäköitä venäläisiä vastaan.

Mariupolissa Venäjän joukot ovat ilmeisesti saaneet jaettua kaupungin puolustajat kahteen osaan ottamalla kaupungin keskustan pääosin haltuunsa. Ukrainalaiset pitävät hallussaan kaupungin lounaisosia ja satamaa sekä kaupungin pohjoisosia. Venäläiset pyrkivät pilkkomaan puolustajat entistä pienempiin osiin helpottaakseen heidän lyömistään.

Krimin pohjoispuolella molemmat osapuolet ovat tyytyneet pitämään hallussaan olevia alueita ilman suurempaa aktiivisuutta.

Venäjän operaatio tulevan viikon aikana


Venäläisten joukkojen ryhmittely sekä huoltaminen ja täydentäminen taistelukykyisiksi vaatisi lähes kuukauden, mutta voitonpäivä 9.5. lähestyy ja siihen mennessä pitäisi saada selkeä sotilaallinen voitto. Siksi joukoille annetaan ilmeisesti vain muutamia päiviä uudelleenorganisointiin ja huoltoon ennen kuin ne syötetään uusiin hyökkäyksiin Donbassissa.

Kiovan luoteispuolella ja kaakkoispuolella alueelle jätetyt venäläiset 35., 36., ja 41. Armeijoiden joukot jatkanevat huoltamista sekä yrittävät pitää yllä uhkaa Kiovan suuntaan ukrainalaisten joukkojen sitomiseksi. Joukoilla ei kuitenkaan ole kykyä uhata Kiovaa vakavasti.

Harkovassa venäläiset pyrkinevät vain pitämään nykyiset asemansa ja jatkavat kaupungin tulittamista.

Donbassissa venäläiset aloittanevat 1. Kaartin Panssariarmeijan joukoilla uudet hyökkäykset tavoitteenaan läpimurto Izjumin suunnassa kohti etelää jo viikonlopun aikana. Samaan aikaan ”kansantasavaltojen” ja 20. Armeijan joukot sitovat ukrainalaisia rajoitetuilla hyökkäyksillä Severodonetskissa ja keskisessä Donbassissa.

Mariupolissa venäläiset jatkavat hyökkäyksiä pyrkien kaupungin valtaamiseen viikon kuluessa. Ukrainalaisten puolustajien jakautuminen pienempiin osiin enteilee puolustuksen romahtamista.

Krimin pohjoispuolella venäläiset pyrkivät vain pitämään asemansa, kunnes alueelle saadaan lisävoimaa. Ukrainalaisilla on alueella aloite käsissään ja he saattavat tehdä hyökkäyksiä Hersonin takaisin valtaamiseksi,

Pidemmän tähtäimen jatko


Venäläiset keskittävät kaiken mahdollisen voiman Donbassin ja Mariupolin valtaamiseen pyrkien samalla tuhoamaan suuren osan Ukrainan asevoimista Dnieprin itäpuolella huhtikuun kuluessa. Operaation onnistuminen riippuu siitä, kuinka nopeasti Mariupol saadaan vallattua ja joukot suunnattua sieltä uusiin hyökkäyksiin kohti pohjoista, ja siitä, onnistuuko 1. Kaartin Panssariarmeija saamaan läpimurron Izjumin suunnassa.


Mariupolin puolustus tuskin kestää enää pitkään, jolloin eteläinen hyökkäys voinee alkaa joidenkin viikkojen kuluttua. Izjumin suunnassa hyökkäävät venäläiset joukot ovat väsyneitä ja kuluneita, jolloin mahdollisuudet läpimurron saamiseen ovat pikaisista huolto- ja uudelleenorganisointitoimista huolimatta rajalliset, varsinkin jos ukrainalaiset kykenevät siirtämään alueelle vahvennuksia pohjoisesta. Ilman läpimurtoa Izjumin suunnassa venäläisten mahdollisuudet ukrainalaisten joukkojen saartamiseen Donbassissa ovat heikot. Toisaalta, jos venäläiset kykenevät keskittämään tulivoimansa ja joukkonsa aiempaa paremmin läpimurtotaisteluun, ukrainalaisten kuluneillekin joukoille voi olla mahdotonta torjua läpimurtoa. Taistelut tullevat jatkumaan alueella koko huhtikuun.


Venäläisillä ei ole kykyä aloittaa uutta operaatiota Odessan suuntaan niin kauan, kun painopiste on Donbassissa. Sodan tähän asti tärkeimmät taistelut tullaan käymään Mariupolin ja Donbassin suunnalla. Ukraina keskittänee lisävoimaa alueelle ja jos se pystyy tuottamaan venäläisille suuria tappioita sekä estämään omien joukkojen liiallisen kulumisen ja Donbassin valtaamisen, Venäjän kyky jatkaa operaatioita heikkenee.

Tappiolukujen vertailua


Seuraavassa on Ukrainan puolustusministeriön ilmoitus ja suluissa hollantilaisen Oryxin ilmoitus kalustotappioista 11.4. mennessä:

Kaikkiaan 722 (471) panssarivaunua, 1911 (950) panssariajoneuvoa, 25 (106) pioneerivaunua, 342 (158) tykkiä ja kranaatinheitintä, 108 (49) raketinheitintä, 55 (69) ilmatorjunta-asetta/-järjestelmää, 1384 (787) pyöräajoneuvoa, 76 polttoaineajoneuvoa, 112 (27) lennokkia, 152 (20) lentokonetta, 137 (32) helikopteria ja 6 (3) veneluokan taistelualusta ja korvetti.

Ukrainan mukaan Venäjä on menettänyt kaikkiaan lähes kaksikymmentätuhatta sotilasta kaatuneina. Tämä sisältää myös palkkasotilaat sekä Donetskin ja Luhanskin ”tasavaltojen” joukot. Tietoa ei ole kyetty vahvistamaan. Venäjän asevoimat ovat kuitenkin todennäköisesti menettäneet jo yli kymmenentuhatta sotilasta kaatuneina. Tämä tarkoittaisi todennäköisesti jo 30-40 000 sotilaan kokonaistappioita.

Venäjän kalustotappiot ovat merkittäviä edustaen varovaisestikin arvioituna noin kolmeakymmentä prosenttia taistelevien joukkojen materiaalista, taistelupanssarivaunujen osalta jopa yli neljääkymmentä. Yhdessä suurten henkilöstö- ja johtajatappioiden kanssa (joiden korvaaminen on myös osoittautunut vaikeaksi) Venäjän asevoimilla on kyky uusiin suurempiin operaatioihin vain rajoitetuilla alueilla ja yhdessä suunnassa kerrallaan.


Oryxin vahvistamat Ukrainan tappiot ovat 11.4. mennessä:

Kaikkiaan 103 panssarivaunua, 235 panssariajoneuvoa, 45 tykkiä ja kranaatinheitintä, 15 raketinheitintä, 44 ilmatorjunta-asetta/-järjestelmää, 224 pyöräajoneuvoa, 12 lennokkia, 15 lentokonetta, 3 helikopteria ja 15 taistelualusta.


Ukrainalaisten todelliset kalustotappiot ovat varmasti jonkin verran suuremmat. Ukrainalaiset joukot ovat todennäköisesti nekin kuluneet, mutta vähemmän kuin venäläiset. Yli kuusi viikkoa jatkuneet taistelut alkavat kuitenkin rasittaa henkilöstöä hyvästä hengestä huolimatta varsinkin niissä joukoissa, joita ei ole välillä voitu lepuuttaa.


Ukrainalle on luvattu lisää materiaaliapua lännestä. Jalkaväki- ja panssarintorjunta-aseistuksen lisäksi Ukraina tarvitsee raskaampaa ja kehittyneempää sotakalustoa. Tshekin tasavalta ja Australia ovat jo luvanneet Ukrainalle panssarikalustoa. Iso-Britannia on luvannut toimittaa panssariajoneuvoja, kehittyneempiä ilma- ja meritorjuntaohjuksia. Tätä apua tarvittaisiin lisää. Maa tarvitsisi myös pitkän kantaman tykistöä ja tykistön ampumatarvikkeita sekä ilmatorjunta- ja hävittäjäkalustoa kiistääkseen Venäjän ilmaylivoiman. Ilman raskasta kalustoa Ukraina ei kykene työntämään venäläisiä alueiltaan Etelä-Ukrainassa ja Donbassissa.