Viking 22 -harjoitus

Artikkelit
Jarmo Sinkkonen

Maanpuolustuskorkeakoulu osallistuu Ruotsin puolustusvoimien ja Ruotsin Maanpuolustusyliopiston yhdessä USA:n kanssa järjestämään VIKING 22 kriisinhallinnan tietokoeavusteiseen esikuntaharjoitukseen 28.3.-7.4.2022.

 

Harjoitukseen osallistuu Puolustusvoimista yhteensä noin 240 henkilöä, joista noin 130 on Maanpuolustuskorkeakoulun yleisesikuntaupseeri- ja esiupseerikurssin opiskelijoita. Lisäksi harjoitukseen osallistuu muuta Puolustusvoimien palkattua henkilöstöä Maanpuolustuskorkeakoululta, Maavoimista, Merivoimista, Ilmavoimista ja Puolustusvoimien logistiikkalaitokselta.

 

VIKING 22 -harjoituksen päämääränä on kouluttaa siviili-, sotilas- ja poliisiorganisaatioiden edustajia YK:n mandaatin mukaisen NATO-johtoisen rauhanturvaamisoperaation suunnitteluun ja toteutukseen kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan (Comprehensive Approach) periaatteiden mukaisesti. Samalla luodaan valmiuksia yksittäisille osallistujille toimia monikansallisen kriisinhallintaoperaation kansainvälisessä esikunnassa sekä syvennetään ja kehitetään Suomen ja Ruotsin (FISE) välistä yhteistoimintaa.

– Henkilöstö toimii harjoituksessa eri esikuntarakenteissa operatiivisella ja taktisella tasolla, joka parantaa osallistujien valmiuksia ja kykyä toimia monikansallisissa vaativissa esikuntatehtävissä. Tiivis yhteistyö parantaa myös Suomen ja Ruotsin välistä yhteistoimintaa kertoo suomalaisjoukon johtajana toimiva Maanpuolustuskorkeakoulun vararehtori eversti Rainer Peltoniemi

 

Harjoitukseen osallistuu yhteensä noin 2500 henkilöä yli 50 eri maasta ja noin 70 eri organisaatiosta. Harjoituspaikat ovat Ruotsissa, Suomessa, Bulgariassa, Brasiliassa, Qatarissa ja Puolassa.

 

Osallistuminen VIKING 22 -harjoitukseen on osa puolustusministeriön hyväksymää Puolustusvoimien vuoden 2022 kansainvälistä koulutus- ja harjoitustoimintaa. Maanpuolustuskorkeakoulu on osallistunut harjoituksen suunnitteluun ja asettanut suunnittelussa omat kansalliset opetustavoitteet. 

 

VIKING harjoitussarjaan kuuluvia harjoituksia on järjestetty vuodesta 1999 alkaen noin neljän vuoden välein ja Suomi on osallistunut niihin alusta alkaen.  Vuonna 2022 järjestettävä harjoitus on järjestyksessä 9 harjoitussarjaan kuuluva harjoitus. Edellisen kerran Suomi oli mukana vuonna 2018.

 

 

Kuva puolustusvoimat: Kapt Mika Mäenpää pitää Ruotsin kruununprinsessa Viktorialle tilanneselostuksen edellisessä Viking-harjoituksessa 2018.