Ukraina kuukauden jälkeen

Artikkelit
Pekka Toveri

Tässä katsauksessa esitettävät tiedot perustuvat julkisiin lähteisiin, joiden paikkansapitävyyttä pyritään tarkistamaan käyttämällä useita eri lähteitä. Kyse on kuitenkin arvioista ja virheitä voi löytyä. Taistelutilanteen eläessä myös karttakuva on vain suuntaa-antava. Paikannimissä käytetään jatkossa tässä kartassa esitettyjä suomenkielisiä nimiä.


Yleistilanne


Kun venäläisten hyökkäys on nyt jatkunut kuukauden, se on selvästi pysähtynyt ja ajautunut vaikeuksiin. Venäläiset eivät edelleenkään kykene kokoamaan joukkojaan suurempien, useiden taisteluosastojen koordinoitujen hyökkäysten toteuttamiseksi Mariupolia lukuun ottamatta. Etenkin Kiovan suunnassa hyökkäystä ei edes yritetä jatkaa, vaan pyritään pitämään nykyiset asemat. Pienempiä taisteluosaston ja komppanioiden iskuja jatketaan edelleen etelässä pyrkien sitomaan ja kuluttamaan ukrainalaisia. Asutuskeskusten pommittaminen tykistöllä ja ilmaiskuilla jatkuu. Venäjän ilmavoimien iskujen määrä on hetken laskun jälkeen taas noussut jonkin verran, ollen hieman alle sata lentosuoritusta päivässä.

Venäjä yrittää edelleen kerätä suurten tappioittensa vuoksi täydennyksiä eri puolilta Venäjää. Eräiden lähteiden mukaan reservistä yritetään värvätä entisiä sopimussotilaita takaisin palvelukseen erityisesti aikaisempaa taistelukokemusta painottaen. Tämä kertoo joukkojen osaamattomuuden olleen ongelma. Lisäksi on kuitenkin kiertänyt myös huhuja, joiden mukaan jopa Putinin ”nuorisoarmeijan” 17-18 vuotiaita yritettäisiin värvätä sotilaiksi. Donetskin ja Luhanskin alueen venäläisten pakkovärväystä jatketaan ja yläikäraja on nostettu jo 65 vuoteen, mikä kertoo sekin henkilöstön puutteesta. Ensimmäisiä syyrialaisia palkkasotilaita odotetaan alueelle tämän viikon lopulla.

Aloite on siirtynyt useimmilla rintamalohkoilla ukrainalaisille, jotka ovat kyenneet taistelemaan menestyksekkäästi keskittämällä joukkoja nopeisiin paikallisiin vastahyökkäyksiin, jolloin on saatu hajallaan oleviin venäläisiin joukkoihin nähden ylivoima ja paikallista menestystä. Ukrainalaisten painopiste on ollut Kiovan suunnassa.


Taistelut pääsuunnissa


Kiovan luoteispuolella venäläiset ovat keskittyneet joukkojen huoltamiseen ja vahventamiseen täydennyshenkilöstöllä. Venäläiset ovat linnoittaneet asemiaan ja suojanneet niitä miinoitteilla, mikä osoittaa hyökkäyskyvyn hiipuneen. Ukrainalaiset ovat olleet hyvin aktiivisia tehden vastahyökkäyksiä Irpinissä, valtatie E40:n suunnassa ja venäläisten oikealla sivustalla Teterivsken suunnassa. Irpin suunnassa ukrainalaiset ovat ilmeisesti lähellä motittaa osan venäläisten etulinjan joukoista. Suurin uhka venäläisille on Teterivsken suunta, joka uhkaa heidän huoltoyhteyksiään. Venäläiset ovat tehneet alueella vastahyökkäyksiä sivustansa suojaamiseksi.

Kiovan koillispuolella venäläiset ovat myös keskittyneet asemiensa linnoittamiseen ja miinoittamiseen. Ukrainalaiset ovat kuitenkin toteuttaneet aktiivisia vastahyökkäyksiä ja kyenneet vahvistamattomien tietojen mukaan työntämään venäläisiä takaisin päin jopa kolmekymmentä kilometriä Tshernihivin suuntaan. Saarretun Tshernihiv-Nizyn -alueen pohjoisosissa venäläiset ovat tyytyneet tulittamaan Tshernihiviä tykistöllä sekä estäneet väestön evakuoinnin ja huoltamisen.

Ukrainan koillisosissa venäläiset ovat jatkaneet hyökkäyksiä Sumyn kaupunkiin ilman suurempaa menestystä. Muut piiritetyt asutuskeskukset on jätetty rauhaan, ilmeisesti koska venäläisillä ei ole joukkoja niiden valtaamiseen. Ukrainalaiset ovat puolestaan jatkaneet iskuja venäläisten huoltoyhteyksiä vastaan.

Harkovassa venäläiset eivät ole tehneet uusia yrityksiä kaupungin valtaamiseksi, mutta jatkavat kaupungin tulittamista samalla kun alueella olevia joukkoja yritetään täydentää taistelukykyisiksi. Venäjän 6. Armeijan komentajan erottaminen tehtävästään ja asettaminen kotiarestiin viittaa siihen, että Ukrainan puolustusministeriön aiemmat ilmoitukset mm 6. Armeijan 25. Moottoroidun Jalkaväkiprikaatin taisteluosastojen sekä armeijan muutamien muiden joukkojen lyömisestä taistelukyvyttömiksi ovat pitäneet paikkansa.
Harkovan kaakkoispuolella venäläisten eteneminen etelään on pysähtynyt Iziumin kaupunkiin. Venäläiset ovat jatkaneet hyökkäyksiä Severodonetskiin eri suunnista saavuttamatta suurempaa menestystä. Donbassissa venäläiset eivät ole myöskään päässeet yrityksistä huolimatta eteenpäin.

Mariupolissa Venäjä on jatkanut hyökkäystä 810. Merijalkaväkiprikaatin sekä 19. ja 150. Moottoroitujen Jalkaväkidivisioonien joukoilla. Joukot ovat kärsineet tappioita ja muun muassa 810. Merijalkaväkiprikaatin komentaja on ilmeisesti kaatunut taisteluissa. Läheisessä Berdjanskin satamassa ollut Venäjän Mustanmeren laivaston maihinnousualus on tuhoutunut toistaiseksi tuntemattomasta syystä. Ukrainalaisten 36. Merijalkaväkiprikaatin ja 56. Moottoroidun prikaatin osat ja Azov-rykmentti jatkavat kiivasta puolustustaistelua. Vaikka paine on kova, taistelua jatketaan kortteli korttelilta. Toistaiseksi puolustus on pitänyt, vaikka venäläiset ovat päässeet tunkeutumaan keskustan tuntumaan. Siviiliväestöä on kaupungissa edelleen yli satatuhatta henkeä. He kärsivät kovasti venäläisten tulituksesta ja huollon puutteesta.

Krimin pohjoispuolella venäläisiä on työnnetty kauemmaksi Mykolajivista. Venäläiset kärsivät tälläkin alueella huollon puutteesta ja huonosta moraalista, mutta yrittäneet vakauttaa tilannetta tekemällä pienempiä vastahyökkäyksiä Mykolajivin itäpuolisilla alueilla.


Seuraavat 2-3 päivää


Venäläiset ovat menettäneet kyvyn toteuttaa suurempia operaatioita. Ukrainalaisia pyritään kuluttamaan pienten osastojen hyökkäyksillä ja tulenkäytöllä, mutta kykyä suurempiin koordinoituihin hyökkäyksiin ei saavutettane ainakaan viikkoon paitsi Mariupolin suunnassa. Pääosin venäläiset pyrkivät pitämään saavuttamansa tasan ja torjumaan ukrainalaisten vastahyökkäyksiä.

Kiovan suunnassa aloite on siirtynyt ukrainalaisille, jotka pyrkivät työntämään venäläisiä kauemmas kaupungista, jotta sitä ei voida tulittaa tykistöllä. Lisäksi etenkin Kiovan luoteispuolella ukrainalaiset pyrkivät saartamaan venäläisiä.

Harkovan suunnassa tilanne säilynee entisellään lähipäivinä, venäläisten vain jatkaessa kaupungin tulittamista sekä pyrkiessä puhdistamaan selusta-alueita etenkin Sumyssa ja Tsernihivissä. Venäläisten hyökkäykset Donbassissa ovat pääosin ehtyneet eikä näytä siltä, että sielläkään kyettäisiin saamaan menestystä.

Mariupolin merkitys kasvaa edelleen. Ukrainalaisten sitkeä vastarinta kuluttaa venäläisten joukkoja ja niin kauan, kun kaupunki pysyy ukrainalaisten hallussa, ei Venäjällä ole edellytyksiä uusiin operaatioihin Donbassin suuntaan. Näyttää siltä, että ukrainalaiset kykenevät puolustautumaan ainakin ensi viikon puolelle.

Valko-Venäjä on siirrellyt joukkojaan Brestin suunnassa, lähellä Puolan rajaa. Ukrainan yleisesikunta on varoittanut, että Valko-Venäjä saattaa aloittaa lähipäivinä hyökkäyksen Ukrainan länsirajan suunnassa etelään, mutta toistaiseksi siitä ei ole viitteitä.


Kolmen päivän jälkeen


Venäjä pyrkinee pitämään asemansa Kiovan lähistöllä säilyttääkseen edellytykset hyökkäysoperaatioiden jatkamiseen tai ainakin kaupungin tulittamiseen tulevaisuudessa. Selusta-alueiden puhdistamista ja huoltoreittien turvaamista pyritään jatkamaan, mutta siinä ei ole toistaiseksi juuri edistytty ja tuskin edistytään ilman lisäjoukkoja. Kiovan puolustajien kuluttamista jatketaan raskaalla tulenkäytöllä. Venäjällä ei ole valmiutta jatkaa hyökkäystä Kiovaan ainakaan 1-2 viikkoon. Venäläisten mahdollisuudet vallata Kiova kuukauden sisällä lienevät vähäiset ilman merkittäviä määriä vahvennuksia, minkä saaminen on epätodennäköistä.

Harkovan suunnassa venäläiset pyrkinevät vain sitomaan puolustajia, voimia ei ole edelleenkään kaupungin valtaamiseen tai edes saartamiseen 1-2 viikon aikana.

Jos venäläiset saavat Mariupolin vallattua ensi viikon aikana, heillä on edellytykset aloittaa Mariupolista vapautuvilla joukoilla uusi hyökkäys kohti pohjoista joukkojen huoltamisen ja täydentämisen jälkeen. Tämä ottanee ainakin viikon. Hyökkäys pohjoiseen heikentäisi ukrainalaisten mahdollisuuksia jatkaa Donbassin puolustusta ja saattaisi pakottaa ennen pitkää vetämään joukkoja Dnieprille. Tämä olisi todennäköisesti venäläisten uusi painopiste, koska Mariupolin ja Donbassin valtaus antaisi Putinille mahdollisuuden julistaa saavuttaneensa kaksi tavoitteistaan, eli Donetskin ja Luhantskin ”tasavaltojen” alueiden valloittamisen ja ”natsien” puhdistamisen alueelta.

Krimin pohjoispuolella venäläisten edellytykset jatkaa hyökkäystä Odessaan säilynevät heikkoina. Venäläiset tarvitsevat lisäjoukkoja torjuakseen Hersoniin kohdistuvan ukrainalaisten hyökkäyksen ja vallatakseen Mykolajivin. Näitä joukkoja on tuskin saatavissa 1-2 viikkoon, joten tilanne säilynee alueella entisellään.


Operaation jatko pidemmällä tähtäimellä


Ukrainan asevoimat kykenevät todennäköisesti jatkamaan venäläisten kuluttamista sitkeällä puolustuksella ja taktisilla vastahyökkäyksillä sekä selustaiskuilla ja pitämään aloitteen hallussaan monilla suunnilla. Venäläiset ovat menettäneet aloitteen lähes kaikissa suunnissa, mikä vaikeuttaa joukkojen ryhmittelyä ja huoltamista taistelukyisiksi. Lisävoimaa ja täydennyksiä on tulossa varsin hitaasti. Tämän takia Venäjällä ei ole kykyä uusiin suurempiin operaatioihin vielä viikkoihin. Samalla Ukrainan asevoimien kyky operatiivisiin vastahyökkäyksiin säilynee myös rajallisena.

USA:n tiedustelulähteet arvioivat, että Venäjä on menettänyt jo lähes yhdeksäntuhatta sotilasta kaatuneina. Tämä tarkoittaisi todennäköisesti jo noin kolmenkymmenen tuhannen sotilaan kokonaistappioita. Ukrainalaisten tappioiksi arvioidaan noin neljätuhatta kaatunutta.

Kalustotappioina Venäjä on Ukrainan puolustusministeriön ilmoituksen mukaan menettänyt 23.3. mennessä 517 panssarivaunua, 1578 panssariajoneuvoa, 15 pioneerivaunua, 267 tykkiä, 80 raketinheitintä, 47 ilmatorjuntajärjestelmää, 1008 pyöräajoneuvoa, 70 polttoaineajoneuvoa, 42 lennokkia, 3 veneluokan taistelualusta ja korvetin, 101 lentokonetta sekä 124 helikopteria.

Sosiaalisen median videoiden ja kuvien kautta tappioita vahvistava hollantilainen Oryx-sivusto on vahvistanut venäläisten tappioiksi ainakin 279 panssarivaunua, 605 panssariajoneuvoa, 47 pioneerivaunua, 98 tykkiä ja kranaatinheitintä, 33 raketinheitintä, 51 ilmatorjunta-asetta/-järjestelmää, 580 pyöräajoneuvoa, 16 lennokkia, yhden veneluokan aluksen, 15 lentokonetta ja 35 helikopteria. Maavoimien kaluston osalta noin puolet on siis vahvistettu, mutta kaikesta tuhotusta kalustosta ei tietenkään saada videomateriaalia, joten totuus lienee jossain Onyxin ja Ukrainan puolustusministeriön lukujen välimaastossa. Merkittävää on se, että venäläisten tappiot ovat Onyxin laskujen mukaan kolme kertaa suuremmat kuin ukrainalaisilla. Lisäksi ukrainalaiset näyttävät saaneen sotasaaliiksi enemmän kalustoa kuin ovat menettäneet.

Tietäen jatkuvien taisteluiden aiheuttavan myös sairastumisia ja karkaamisia ovat Venäjän miehistötappiot kasvaneet todennäköisesti jo yli kahteenkymmeneen prosenttiin ja kalustotappiot samoin tappioiden ja vikaantumisten myötä myös yli kahteenkymmeneen prosenttiin. Tappiot, jatkuvat taistelut, huolto-ongelmat ja johtajatappiot syövät kykyä jatkaa taisteluja pidempään. Jos ukrainalaiset kykenevät pitämään yllä taisteluja samalla intensiteetillä vielä useamman viikon, alkaa Venäjä menettää kykyään jatkaa edes rajoitettuja hyökkäyksiä. Venäjän kyky kasvattaa voimaansa ei näytä olevan kovin merkittävä tai ainakaan suurempi kuin Ukrainalla, joten kummallakaan osapuolelle ei näyttäisi olevan lähiviikkoina kykyä nopeisiin sotilaallisiin ratkaisuihin.