Kotiutujan kertomaa

Artikkelit
Suomen Sotilas
kenttätykki 152 K 89 ampuu Rovajärvellä

Puolustusvoimista siirtyi tällä viikolla reserviin 1394 viime heinäkuussa palveluksensa aloittanutta varusmiestä. 64 heistä oli naisia. He ovat erikoistehtäviin koulutettuja palvelle mm. viestinnän, tietotekniikan, oikeudellisissa, kirkollisissa, tiedustelu- ja sotatieteellisillä tutkimus- ym. aloilla. sekä tietenkin lukijoillemme tutummissa sotilaspoliisi- ja lääkintätehtävissä.

Yksi näistä varusmiespalveluksesta suorittaneista on kaartinjääkäri Jere Tuononen Nokialta. Hänen palvelutehtävänsä oli Puolustusvoimien tiedotuslehti Ruotuväen toimittaja. Kollegamme kertoo itse palveluksestaan.


Ennen varusmiespalvelusta olin ollut Pirkanmaan Reservipiirien tiedotustoimikunnassa ja avustanut Pirkan Viesti -lehden päätoimittajaa. Jo tätä ennen olin kiinnostunut erityistehtävistä.


Hain alokaskauden aikana erityistehtäviin Ruotuväki-lehden toimittajaksi, sillä halusin ylläpitää ja kehittää sekä kirjoittamisen että kuvaamisen taitojani palveluksen aikana. Koin, että toimittajana voisin päästä tutustumaan kiinnostaviin yhteiskunnallisiin aiheisiin ja saada kokemusta isomman lehden toimittamisesta.


Alokaskauden suoritin Niinisalossa tiedustelukomppaniassa. Palvelus Niinisalossa oli monella tapaa palkitsevaa, kun asustuksen ja oikeastaan kaiken piti olla täysin kunnossa. Marssit ja koulutukset olivat monella tapaa vaativia, mutta niistä suoriutuminen oli sitäkin palkitsevampi kokemus. Onnistumiset olivat kuitenkin yhteistyön ansiota – kaikkien kanssa toimittiin, erilaisuuksista huolimatta.


Tavoitteeni yhteiskunnallisten aiheiden tarkastelusta toteutui erityistehtävissä palvelemisen aikana. Haastattelun usein tärkeillä vaikuttavilla paikoilla olevia henkilöitä. Tapasin muun muassa eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ja haastattelin puhelimessa Maavoimien komentajaa.


Etenkin palveluksen loppuvaiheessa koronatilanne hankaloitti palvelusta. Jouduin useille karanteenijaksoille. Tein haastatteluja puhelimitse ja muilla alustoilla tuvasta tai muusta eristystilasta käsin. Usein samassa tuvassa oli myös joukko muita altistuneita, joiden piti olla haastattelujen aikana hiljaa.


Oma yksikköni on varattu erityistehtävissä palveleville. Heidän kanssaan on ollut hyviä muistoja yhdessä suoritetuista koulutuksista ja hetkistä tuvassa. Muuten korona-ajan osastojako on vaikuttanut heikentävästi toimituksen tekemiseen: koko toimitus ei nimittäin ole koskaan samaan aikaan paikalla.


Toimittajana aloin tutustua Ukrainan tilanteeseen jo ennen täysimittaista sotaa. Oli mielenkiintoista peilata erilasia arvioita ja havaita, että osa artikkeleista oli edelleen hyödyllistä luettavaa sodan puhjettuakin. Taustoittavasti kirjoittaminen pitää artikkelit pitkään tuoreina.


Ennen sodan alkamista Ukrainassa keskustelimme toistemme kanssa siitä, miten tilanne voisi kehittyä. Minulta myös kysyttiin asiaa ja pyydettiin avaamaan sen taustoja toimittajana. Kun tilanne kehittyi entisestään ja sota puhkesi, seurasimme Ukrainan menestymistä. Usein ihmettelimme, miten ukrainalaiset saivat niin helposti vastapuolen kalustoa. Videoita katseltiin ja ihmetystä jaettiin.


Olen iloinen siitä, että toimituksemme on suorittanut palveluksensa kunnialla loppuun saakka. Monia iloisia muistoja on toimituksen kanssa olemisesta ja juttukeikoista.


Vuodenvaihteessa liityin Tampereen Reserviläisiin. Aion jatkaa toimintaani eri järjestötehtävissä, muun muassa KD Nuorten hallituksessa ja puoluevaltuustossa. Syksyllä aloitan opinnot Turun oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Minua on myös pyydetty maanpuolustusaihetta läheisesti koskettavaan työpaikkaan kevään ja kesän ajaksi.