Tilanne illalla 2.3.

Artikkelit
Pekka Toveri

Venäjä on jatkanut joukkojen keskittämistä luoteesta Kiovan pohjoispuolelle. Samalla järjestellään joukkojen huoltoa ja johtosuhteita sekä valmistellaan raskasta tulitukea hyökkääville joukoille. Venäläiset valmistautuvat ilmeisesti huolella uuteen koottuun iskuun Kiovan saartamiseksi ja operaatio alkanee 2.-3.3. kuluessa.

 

Valko-Venäjä valmistautuu edelleen osallistumaan operaatioon Ukrainaa vastaan… 

 

Venäjä on jatkanut ilmaiskuja Länsi-Ukrainassa oleviin kohteisiin ja edellispäivien tapaan pyrkien vaikuttamaan etenkin siviili- ja sotilaslentokenttiin, ilmapuolustukseen, komentopaikkoihin ja siviili-infrastruktuuriin. Iskuja on tullut myös Valko-Venäjän alueelta. 

 

Taistelu pääsuunnissa

 

Kiovan luoteispuolella ilmeisesti 29. ja 36.Armeijan joukot sekä maahanlaskujoukot ovat jatkaneet operaatiota Kiovan saartamiseksi lännestä. Venäläiset ovat kyenneet tunkeutumaan valtatie E40:n eteläpuolelle samalla kun he tekevät hyökkäyksiä myös suoraan Kiovan keskustan suuntaan luoteesta. Ukrainan yleisesikunnan arvion mukaan alueella taistelee yhteensä 16 venäläistä pataljoonan taisteluosastoa. Ukrainalaiset ovat suorittaneet vastahyökkäyksiä venäläisten sivustaan rajoittaakseen saarrostusyritystä. Venäläiset ovat samaan aikaan jatkaneet ohjusiskuja Kiovaan.  

 

Kiovan koillispuolella ja Nizhyn-Romnyn suunnalla hyökkää Ukrainan yleisesikunnan arvion mukaan 17 pataljoonan taisteluosastoa, jotka kuuluvat pääosin Venäjän 41. ja 6.Armeijaan. Ukrainalaiset pitävät edelleen Chernihivin kaupunkia hallussaan, mutta kaupunki on jäänyt saarroksiin. Venäläisten on ilmeisesti onnistunut tunkeutumaan Nizhyn ja Pryulukun välistä ja kärki on jo Kozeletsin tasalla, noin 60 kilometriä Kiovasta koilliseen. Aiemmin saarretut Shotska ja Konotop ovat ilmeisesti jääneet venäläisten haltuun. 

 

Harkovan länsipuolella venäläisten 1.Panssariarmeijan ohittamat Sumyn, Lebedin ja Okhtirkan kaupungin ovat saarroksissa mutta toistaiseksi ukrainalaisten hallinnassa. Venäläiset toteuttivat eräiden tietojen maahanlaskun kaupungin saartamiseksi mutta tiedot siitä ovat hyvin epämääräisiä. Harkovassa ja itäpuolelle toimivat 20.Armeijan joukot käyttävät raskasta tulta kaupungin alueella puolustajien kuluttamiseksi. Venäläisten painopiste lienee Harkovan itäpuolella, missä venäläiset ovat edenneet pyrkien hyökkäämään Krasnogradin ja Izyumin suuntiin. Harkovassa ja sen itäpuolella toimii Ukrainan yleisesikunnan arvion mukaan yhteensä 20 venäläistä pataljoonan taisteluosastolla. 

 

Donbassissa 8.Armeijan tukemat kapinalliset ovat edelleen pitäneet painetta yllä etenkin Luhanskin pohjoisosissa. Ukrainalaiset ilmeisesti vetävät joukkojaan kohti länttä välttääkseen joutumasta saarroksiin joutumista. Tulitaukolinjan keski- ja eteläosissa ukrainalaiset ovat pitäneet toistaiseksi asemansa. Erään tiedon mukaan ukrainalaiset olivat tehneet yhdellä parhaista joukoistaan, 95.Maahanlaskuprikaatilla, hyökkäyksen 50 kilometriä Donetskin kaupungin pohjoispuolella ja vallanneet Horlivkan kaupungin. Jos tieto pitää paikkansa, tarkoituksena on ilmeisesti ottaa aloite haltuun ja pakottaa venäläiset reagoimaan ja tukemaan kapinallisjoukkoja alueella. Operaatio olisi riskialtis, koska vaarana on, että prikaati sitoutuu taisteluun ja sitä on vaikea irrottaa, jos venäläiset alkavat saartaa aluetta pohjoisesta ja etelästä. Asovan meren rannalla Mariuopolissa venäläiset ovat lisänneet painetta ja hyökänneet kaupunkiin luoteesta. Kaupunki on ilmeisesti saarrettu. 

 

Krimiltä hyökänneet 58.Armeijan joukot ovat vallanneet ilmeisesti pääosan Khersonista raskaiden taisteluiden jälkeen, jossa kuoli noin 200 ukrainalaista sotilasta ja siviiliä. Alueen länsiosissa venäläiset ovat kyenneet tunkeutumaan Mykilaivin ulkolaidalle. Venäläisiä joukkoja on suuntautunut Mylaivin ohitse kohti luodetta, Voznesenskin suuntaan. Ukrainalaisia osastoja taistelee edelleen Khersonin eteläpuolisissa kylissä sitoen Venäjän joukkoja. Dnieprin etelärannalla oleva Enerhodarin ydinvoimala on venäläisten saartama ja alueella käydään taisteluja. Venäjän laivasto ja merijalkaväki operoivat merellä Ukrainan rannikon edustalla ilmeisesti sekä sitoen Ukrainan joukkoja että valmistellen mahdollista maihinnousua. Odessa ukrainalaiset puolestaan tekevät puolustusvalmisteluja mahdollisen hyökkäyksen torjumiseksi.

   

Mitä seuraavaksi?

 

Venäjä joukkojen keskitys Kiovan luoteispuolelle ja joukkojen huolto saataneen valmiiksi 3.3. kuluessa, jonka jälkeen kiihdytetään hyökkäyksiä kaupungin saartamiseksi. Samana aikaan hyökätään Dnieprin itäpuolella pyrkien murtamaan puolustus ja saartamaan kaupunki. Jos tässä ei onnistuta, pyritään puolustajat ainakin sitomaan taisteluun. Kaupungin saartamisen jälkeen yritettäneen murtautua kaupungin keskustaan erikois- ja maahanlaskujoukkojen vetämillä hyökkäyksillä. Jos tässä epäonnistutaan, siirrytään kaupungin valtaamiseen kortteli korttelilta raskaan tulenkäytön turvin. 

 

Ukrainan länsiosissa olevien Ukrainan joukkojen sitomiseksi ja Ukrainan eristämiseksi aloitettaneen lähipäivinä uusi hyökkäys Valko-Venäjältä Puolan rajan suunnassa etelään. Valko-Venäjän 38.Maahanlaskuprikaati on ryhmitetty hyökkäysvalmiiksi alueelle. Samalla yritetään edelleen lamauttamaan Ukrainan ilmavoimia ja ilmapuolustusta sekä huoltoa ohjus- ja ilmaiskuilla. Valko-Venäjän joukkoja saatetaan käyttää myös Kiovan suunnassa tukemaan hyökkäystä puhdistamalla selusta-alueita ja suojaamalla huoltoyhteyksiä.

 

Harkovan puolustusta yritetään kuluttaa ja murtaa raskaalla tulenkäytöllä. Päähyökkäykset suunnattaneen kuitenkin kaupungin itäpuolitse kohti etelää. 

 

Krimin pohjoispuolella venäläiset puhdistanevat valtaamiaan alueita puolustajista ja jatkanevat huomisen kuluessa hyökkäystä Mykilaivin valtaamiseksi. Tämä antaisi venäläisille sillanpääaseman, josta voidaan uhata Odessaa myöhemmin tällä viikolla. Dnieprin ja Asovan meren välisen alueen putsaamista vastarintapesäkkeistä jatkettaneen samalla kun aloitetaan 8,Armeijan hyökkäys, vallataan Mariupoli ja luodaan maayhteys Krimille. Lähivuorokausina venäläisillä ei ilmeisesti ole voimia irti uhata Donbassin puolustajia etelästä tehtävällä saarrostuksella. Hyökkäystä pohjoiseen jatkettaneen, kun Mariupoli on saatu vallattua.

 

Ukrainan ilmoituksen mukaan Venäjän asevoimat ovat menettäneet 2.3. aamuun mennessä 5840 sotilasta, 211 panssarivaunua, 862 panssaroitua ajoneuvoa, 85 tykkiä, 40 raketinheitintä., 9 ilmatorjuntajärjestelmää, 30 lentokonetta, 31 helikopteria, 355 autoa ja 2 kevyttä taistelualusta. Osa luvuista tuntuu hieman turhankin tarkoilta sekavassa taistelutilanteessa kootuksi tiedoksi, mutta varmasti luvut ovat lähempänä oikeaa kuin Venäjän puolustusministeriön väitteet lähes olemattomista tappioista. Jos ukrainalaisten väitteet pitäisivät paikkansa, tämä merkitsisi venäläisille jo 10% kalustotappioita.  

 

Venäläisten edetessä heidän haasteensa kasvavat. Huoltolinjat pitkittyvät ja venäläisten selustaan jää enemmän taisteluja edelleen jatkavia ukrainalaisia joukkoja ja siviilivastarintaa tekeviä paikallisia asukkaita. Tämä ja kasvavat tappiot syövät joukkoja ja osalla venäläisistä joukoista moraali on kärsinyt pahasti. Eräiden arvioiden mukaan 80% venäläisten käytettävissä olevista joukosta lienee jo siirretty Ukrainaan.  

 

Kansainvälisen paineen kasvaessa Venäjä pyrkinee saamaan ratkaisun Kiovan suunnassa ja Donbassissa tämän viikon kuluessa. Loppuviikosta on odotettavissa kiivaita taisteluita.

Jos ukrainalaisten puolustus pitää Kiovassa ja sen joukot eivät joudu saarroksiin Donbassissa, Venäjän mahdollisuudet nopeaan ratkaisuun alkavat olla menetetty.