Ukrainan tilanne nyt

Artikkelit
Pekka Toveri

Tilanne illalla 1.3.2022

Venäjä on jatkanut joukkojen keskittämistä luoteesta Kiovan pohjoispuolelle. Joukkoja saattaa olla jopa noin kymmenen pataljoonan taisteluosaston verran, toisin sanoen suuri osa Venäjän pohjoisen suunnan irti olevasta voimasta. Venäläiset valmistautuvat ilmeisesti huolella uuteen koottuun iskuun Kiovan saartamiseksi. Operaatio alkanee seuraavien kahden vuorokauden (2.-3.3.) kuluessa.

Valko-Venäjä valmistautuu edelleen osallistumaan operaatioon Ukrainaa vastaan. Se on keskittänyt joukkoja nimenomaan länteen, lähelle Puolan rajaa. Valko-Venäjälle tukeutuvat Venäjän ilmavoimien koneet ovat suorittaneet iskua Ukrainan alueelle. Venäjän tykistöjoukoilla on myös tuliasemia Valvo-Venäjän puolella.

Venäjä on jatkanut ilmaiskuja Länsi-Ukrainassa oleviin kohteisiin pyrkien vaikuttamaan etenkin siviili- ja sotilaslentokenttiin, ilmapuolustukseen, komentopaikkoihin ja siviili-infrastruktuuriin. Ilmeisesti tällä pyritään vaikeuttamaan länsimaisen avun toimittamista Ukrainalle. Iskuja on tullut myös Valko-Venäjän alueelta. Venäjän arvioidaan käyttäneen noin neljäsataa pitkän kantaman ohjusta tai risteilyohjusta sodan alusta lähtien.

Venäläiset erikoisjoukot ovat käyttäneet ukrainalaisia univormuja ja etenevien joukkojen kärkiajoneuvoissa on käytetty Ukrainan lippuja. Useammassa tapauksessa on käytetty myös valkoisia lippuja lähestyttäessä ukrainalaisten asemia, mutta riittävän lähellä avattu tuli. Venäläiset ovat syyllistyneet yhä yleisemmin sodan oikeussääntöjen rikkomuksiin. Venäläisten tulenkäyttö kohdistuu yhä enemmän siviiliväestöä vastaan ja joukot ovat syyllistyneet ryöstelyyn. Venäläiset ovat alkaneet myös tuhota puhelinverkon tukiasemia vaikeuttaakseen epämiellyttävän videomateriaalin levittämistä vallatuilta alueilta.

Taistelu pääsuunnissa


Kiovan luoteispuolella ilmeisesti 29. ja 36. Armeijan joukot sekä maahanlaskujoukot ovat päässeet osillaan tunkeutumaan Kiovaan johtavan E40 valtatien eteläpuolelle. Ukrainalaiset ovat suorittaneet vastahyökkäyksiä venäläisten sivustaan rajoittaakseen saarrostusyritystä. Venäläiset ovat jatkaneet ohjusiskuja Kiovaan iskien päivän aikana muun muassa televisiotorniin.


Kiovan koillispuolella hyökkää venäläisten 41. Armeija. Ukrainalaiset pitävät edelleen Chernihivin kaupunkia hallussaan, mutta ilmeisesti kaupunki on jäänyt saarroksiin.

Nizhyn-Romnyn suunnalla, Kiovan itäpuolella 1. Panssariarmeijan ja 6. Armeijan joukot ovat toteuttaneet lähinnä sitovia hyökkäyksiä. Ukrainalaiset ovat toistaiseksi kyenneet torjumaan venäläisten hyökkäykset. Venäläisten ohittamat Shotskan, Konotopin ja Sumyn kaupungit ovat edelleen ukrainalaisten hallinnassa sitoen venäläisjoukkoja kaupunkien saartamiseen. Alueella taistelee myös Petsamosta siirretyn 200. Moottoroidun Jalkaväkiprikaatin kaksi taisteluosastoa, jotka ovat ilmeisesti kärsineet suuria tappioita Sumyn ja Okhtyrkan alueilla.


Harkovan suunnassa toimivat 20. Armeijan joukot ovat alkaneet käyttää yhä enemmän ilmatulitukea, raskasta tykistötulta ja raketinheittimiä myös asutuilla alueilla siviiliuhreja aiheuttaen. Venäläiset ovat käyttäneet myös termobaarisia aseita, lähinnä TOS-1 raketinheittimiä Harkovan alueella. Samanlaista toimintaa on odotettavissa Kiovassa, jos ukrainalaisten puolustus pitää.

Donbassissa 8. Armeijan tukemat kapinalliset ovat Luhanskin pohjoisosissa edenneet useammalta suunnalta kohti Starobilskiä. Alueella ei käydä juurikaan taisteluita. Ukrainalaiset ilmeisesti vetävät joukkojaan kohti länttä välttääkseen joutumasta saarroksiin joutumista. Tulitaukolinjan keski- ja eteläosissa ukrainalaiset ovat pitäneet toistaiseksi asemansa.

Asovanmeren rannalla Mariuopolissa venäläiset ovat lisänneet painetta ja hyökänneet kaupunkiin luoteesta. 8. Armeijan joukot eivät toistaiseksi ole olleet etulinjassa, mutta ukrainalaiset ovat saaneet sotavankeja kyseisen armeijan joukoista. Tämä viittaa siihen, että venäläiset ovat aloittamassa yleishyökkäyksen alueella.

Krimiltä hyökänneet 58. Armeijan joukot ovat ottaneet haltuunsa pääosan Dnieprin eteläpuolisista alueista aina Mariuopolin tasalle saakka. Dnieprin etelärannalla oleva Enerhodarin ydinvoimala on venäläisten saartama ja joutunee heidän käsiinsä lähiaikoina. Alueen länsiosissa venäläiset ovat kyenneet tunkeutumaan Mykilaiviin. Venäläiset ovat kyenneet pienentämään Khersonin saartorengasta ja tunkeutumaan kaupunkiin. Ukrainalaisilta puolustajilta ovat ilmeisesti loppumassa ampumatarvikkeet, joten kaupunki joutunee venäläisten haltuun lähiaikoina.

Venäjän operaation jatko


Venäjä joukkojen keskitys Kiovan luoteispuolelle ja joukkojen huolto saataneen valmiiksi tulevien kahden vuorokauden (2.-3.3.) kuluessa, minkä jälkeen aloitetaan hyökkäys kaupungin saartamiseksi. Dnieprin itäpuolella puolustajia sidotaan hyökkäämällä Nizhyn ja Prylukyn suunnilla. Kaupungin saartamisen jälkeen yritettäneen murtautua kaupungin keskustaan erikois- ja maahanlaskujoukkojen vetämillä hyökkäyksillä. Jos tässä epäonnistutaan, siirrytään kaupungin valtaamiseen kortteli korttelilta raskaan tulenkäytön turvin.


Ukrainan länsiosissa olevien Ukrainan joukkojen sitomiseksi ja Ukrainan eristämiseksi aloitettaneen lähipäivinä uusi hyökkäys Valko-Venäjältä Puolan rajan suunnassa etelään. Valko-Venäjän 38. Maahanlaskuprikaati on ryhmitetty hyökkäysvalmiiksi alueelle. Samalla yritetään lamauttaa Ukrainan ilmavoimia ja ilmapuolustusta sekä huoltoa ohjus- ja ilmaiskuilla. Valko-Venäjän joukkoja saatetaan käyttää myös Kiovan suunnassa tukemaan hyökkäystä puhdistamalla selusta-alueita ja suojaamalla huoltoyhteyksiä.

Harkovan puolustusta yritetään kuluttaa ja murtaa raskaalla tulenkäytöllä. Päähyökkäykset suunnattaneen kuitenkin kaupungin itäpuolitse kohti etelää.


Krimin pohjoispuolella venäläiset pyrkinevät valtaamaan Khersonin huomisen kuluessa ja jatkamaan sen jälkeen hyökkäystä Mykilaivin valtaamiseksi. Tämä antaisi venäläisille sillanpääaseman, josta voi uhata Odessaa. Dnieprin ja Asovanmeren välisen alueen putsaamista vastarintapesäkkeistä jatkettaneen samalla kun aloitetaan 8. Armeijan hyökkäys, vallataan Mariupol ja luodaan maayhteys Krimille.


Informaatiosodassa hopealle jäänyt Venäjä pyrkii nyt estämään Ukrainan hallituksen tiedonvälitystä kansalle sekä Venäjälle nöyryyttävien tappiovideoiden levittämistä tuhoamalla television lähetysverkkoa ja matkapuhelinverkkoja.


Venäjän lienee käyttänyt tähän mennessä ehkä noin 20% pitkän kantaman ohjuksistaan ja risteilyohjuksistaan. Koska tietty ohjusreservi halutaan varmasti säilyttää, ohjusiskuja kyettäneen jatkamaan tällä intensiteetillä vain rajallinen aika, maksimissaan viikko.


Turkin päätös estää Bosborinsalmen käyttö merkitsee sitä, että Venäjän voimakas laivasto-osasto Välimerellä ei voi siirtyä Mustallemerelle tukemaan rannikon suuntaisia operaatioita.


Kansainvälisen paineen kasvaessa Venäjä pyrkinee saamaan ratkaisun Kiovan suunnassa ja Donbassissa tämän viikon kuluessa. Loppuviikosta on odotettavissa kiivaita taisteluita. Jos ukrainalaisten puolustus pitää Kiovassa ja sen joukot eivät joudu saarroksiin Donbassissa, Venäjän mahdollisuudet nopeaan ratkaisuun alkavat käydä olemattomiksi.