Ameriikan tehotähtäimet

ArtikkelitTilaajille
Jarmo Sinkkonen

Juttu on julkastu Suomen Sotilaan numerossa 6/2021 ja voit lukea sen myös näköispainoksena digilehdestä. Tämä artikkelimuoto soveltuu kuitenkin parhaiten mobiililaitteella luettavaksi. 

 

Kohta alkaa osumaan! Yhdysvaltain maavoimat, US Army, on uusimassa rynnäkkö- ja konekivääreitä. Uuden aseet sylkevät 6,8 mm luotia. Uuden suorituskykyisen patruunan myötä rynnäkkökiväärinkin tehokas ampumaetäisyys nousee 600 metriin. Nyt tarvitaan välttämättä hyvää tähtäintä. Kaksi kilpaveikkoa on valittu tähtäintesteihin. Tähtäimen sijaan pitäisi ehkä puhua ennemminkin elektro-optisesta tähtäimestä tai aseen tulenjohtolaitteesta, niin isosta muutoksesta on kyse tavanomaiseen kiikaritähtäimeen verrattuna.  

 

US Armyllä on käynnissä Next Generation Squad Weapons –projekti, jossa haetaan jalkaväkitaistelijalle nykyajan taistelukentän vaatimuksiin vastaavaa 6.8 mm:n patruunaa ja moderneja aseita, jotka syövät uutta patruunaa – rynnäkkökivääriä ja kevyttä konekivääriä (patruunoista juttua Suomen sotilaassa 5/2020 ja aseet esitelty 6/2020). Kilpailu on testivaiheessa kolmen eri asevalmistajan ja näiden kunkin oman, erilasen partuunaratkaisun osalta. US Armyn näkemyksen mukaan nykypatruuna (5.56x45mm) ja käytössä olevat aseet eivät tarjoa riittävää tehokasta ampumaetäisyyttä eivätkä haluttua läpäisyvoimaa suojavarusteita käytäviin vihollistaistelijoihin.

Tähtäimelle tarvetta

Kun vuonna 2022 tehdään päätös uudesta aseperheestä erittäin laajojen kenttäkokeilden jälkeen, aseet tarvitsevat myös tähtäimen, joka mahdollistaa uusien aseiden mahdollistaman tulen tehon täysimääräisen hyväksikäytön taistelukentällä. Täten onkin kehitetty kokonaan uuden sukupolven tähtäimet tai kuvaavammin tulenjohtolaitteet. Niin sitä valmistajatkin kutsuvat – NGSW-FC, Next Generation Squad Weapon – Fire Control.

 

Tähtäinkilpailuun on valittu kaksi eri valmistajaa. Vortex Optics ja L3Harris Technologies. Ulkoisesti tähtäimet muistuttavat melkolailla toisiaan. Tämä on toki luonnollista, kun tähtäimiin on ympätty samanlaista teknologiaa molempiin ja toisaalta ampumaergonomia asettaa omia vaatimuksiaan.

 

US Army käynnisti tähtäinhankkeen tammikuussa 2019. Vaatimuksina oli toimintaympäristön olosuhteita kestävä laite, jolla saavutetaan parempi tulen osuvuus ja tappavuus taistelutilanteissa yksittäisen sotilaan osalta.

 

Iso satsaus nimenomaan tähtäimiin perustuu US Armyn tutkimus- ja kehittämiskeskuksen selvitykseen, jossa todettiin yksittäisen taistelijan tehoa nostettavan tekniikalla parhaiten varustamalla aseet tällaisella ”älytähtäimellä”.

 

Ratkaisuna on valmistajilla optinen tähtäin, johon on yhdistetty digitaalinen ampuma-arvojen laskenta ja integroidulta laseretäisyysmittarilta saatava tarkka etäisyystieto. Tähtäinkuvio heijastetaan digitaalisesti ampujan tähtäinkuvaan.

 

Ja vaikka tähtäimiä kehitetään toiveena saada jättiläismäinen kauppa Next Generation Squad Weapon –aseille US Armyn kanssa, tähtäin käy mihin aseeseen vain, kunhan aseen ja patruunan ballistiikka ladataan tähtäimeen ampuma-arvolaskimelle.

Salailua

Valmistajat eivät anna kovin tarkasti tietoja nyt testissä olevista tähtäimistään. Samahan on tilanne myös aseiden osalta, valmistajat mieluusti kuvailevat tuotteitaan ylisanoin, mutta yksityiskohtaisia teknisiä ratkaisuja ja tietoja pimitetään. Ymmärrettävää toki suurkaupan ollessa käsillä. Hajatietoja laitteista on kuitenkin tarjolla.

 

Seuraavassaon  julkisista lähteistä saatua tietoa molempien tähtäinten osalta. Ominaisuudet ja suorituskyky lienevät hyvin samanlaisia kummassakin, joten vaikka jokin tieto on mainittu vain toisen tähtäimen osalta, niin toisessakin varmasti on samanlainen tai samansuuntainen. Ei siis pidä tuijottaa tarkasti tähtäintyyppiä, vaan parasta muodostaa yleiskuva modernista elektro-optisesta tähtäimestä.

Tunnettuja tähtäin- ja optiikkavalmistajia

L3Harris:n tähtäintä on tekemässä yhteistyössä myös Leupold & Stevens, joka on yli 100 vuotta vanha yritys päätuotteinaan mm. tähtäinkaukoputket, kiikarit, punapistetähtäimet ja etäisyysmittarit. Vortex Optics:lla on hyvin samantyylinen tuotepaletti.

 

Vortexin tähtäin rakentuu 1-8 x 30 optisen tähtäinkaukoputken ympärille. Harris taas tyytyy 1-6 kertaiseen suurennokseen. Mikäli laitteesta loppuu virta, voidaan tähtäinkaukoputkea käyttää selaisenaan ihan tavallisen kiikaritähtäimen tapaan.

 

Vortexin laser-etäisyysmittarin maksimimittausetäisyys on yksi kilometri. Harrisin mittausetäisyyttä ei ole ilmoitettu, mutta sen etäisyysmittari käyttää silmäturvallista luokan 1, siis kaikkein turvallisimman luokan laseria. Näin varmaankin myös Vortex:lla.

 

Harris kertoo tähtäimessään olevan korotuskulma- ja kallistussensorit. Korotuskulmakorjaukset ovat tarpeen ammuttaessa niin vuoristoisessa maastossa kuin myös asutuskeskustaistelussa ammuttaessa talojen katoilta tai katoille. Voimakas ylä- tai alakulmilla ampuminen vaikuttaa luodin osumapisteeseen. Aseen kallellaanolo taas vie osumapistettä väärään paikkaan, kuten moni lukijoista on armeijassa oppinut.

 

Lisäksi Harris kertoo sen tähtäimessä olevan ympäristösensorit, ”environmental sensors”. Nämä lienevät ainakin ilmanpaine- ja lämpötilamittari. Molemmat tekijät kun vaikuttavat tarkkaan osumaan. Ilmanpainehan vaihtelee sään ja maastonkorkeuden mukaan. Sen vaikutus on pitkillä ampumaetäisyyksillä (tuolla NGSW-aseiden vaatimuksella 600 metriin) suomalaisissa säänvaihteluissa mielikuvan antavalla nyrkkimitalla 10-30 cm, tuntematta tarkasti uuden 6.8 mm:n luodin ballistiikkaa. Ylävuoristossa räiskittäessähän ilmanpaine on pienempi ja ampumaetäisyydet yleensä aina pitkiä, joten tarpeen tämäkin.

 

Virtalähteenä Harrisin tähtäimessä on neljä AA-koon akkua tai paristoa. Toimii siis lähimarketin paristohyllyn tuotteilla?

Vortexin tähtäin.

Näillä tähtäimillä taistelijan tulen teho ja tappavuus moninkertaistuu pitkillä ampumaetäisyyksillä. Etäisyyden arvioinnin, ilmanpaineen, lämpötilan, korotuskulman ja aseen sivuttaiskallistumisen virheet poistuvat ammunnasta.

 

Tähtäin siis korjaa monia perinteisiä ampujan virheitä, tuo ampujan etäisyysarvion tilalle mitatun etäisyyden, huomioi ilmanpaineen vaikutuksen ja huomioi ampumatilanteessa lämpötilan – monihan tietää tarkkuusampujien harrastaman patruunoiden ruudin lämpötilan mittauksen kaltaiset hifistelyt. Ilman lämpötila ei anna tarkkaa tietoa patruunoiden ruudin lämpötilasta, mutta sillä vähennetään virhettä.

 

Tähtäin siis mahdollistaa osuman paljon todennäköisemmin jo ensimmäisellä laukauksella, jolloin ampuja voi siirtyä tulittamaan seuraavaa maalia. Näin lyhyenkin tulitaistelun tai yhteenoton aikana jalkaväkimiehen taisteluteho jopa moninkertaistuu. Samoin perinteisesti ”huonojen ampujien” osuvuus paranee. Kivääriryhmän tulen teho siis paranee, ryhmällä on edellytykset pärjätä taistelussa entistä isompaa vihollista vastaan.

Harrisin tähtäin.