Valoa pimeään!

Artikkelit
Jarmo Sinkkonen
asevalo pimeätoimintakyky

Jalkaväen taistelijoiden pimeätaistelu- ja maalinpaikannuskykyä parannetaan uusilla kotimaisilla välineillä. Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen tekee sopimuksen pimeätaisteluvälineiden ja maalinpaikannuslaitteiden hankinnasta kotimaiselta Senop Oy:ltä. 

 

Hankintaan kuuluu ensimmäisessä vaiheessa taistelijan kypäräkiinnitteisiä valonvahvistimia ja kranaatinheitinkomppanioiden maalinpaikannuslaitteita. Sopimukseen sisältyy myös lisähankintavaraus asekiinnitteisten lasertähtäimien hankinnasta. 

 

Nyt hankittavat Puolustusvoimien yhdessä Senop Oy:n kanssa kehittämät pimeänäkölaitteet ovat uuden sukupolven laitteita. Hankkeen myötä jalkaväen pimeätaistelukyky nousee kokonaan uudelle tasolle, mikä vaikuttaa koulutukseen, taistelutekniikkaan ja taktiikkaan. Hankkeen tuloksena jalkaväellä on kyky taistella ja operoida tehokkaasti kaikissa näkyvyysolosuhteissa. On myös merkillepantavaa, että kotimaassa on tällaista korkean teknologian osaamista, joka takaa huoltovarmuutta ja turvaa kriisiajan suorituskykyä. 

Taistelijan valonvahvistin on kevyt ja pienikokoinen pimeänäkölaite, joka kiinnitetään taistelijan kypärään ja joka mahdollistaa yhdessä rynnäkkökiväärin punapistetähtäimen sekä uuden lasertäh-täimen kanssa liikkuvan taistelutoiminnan kaikissa valaistusolosuhteissa. 

 

Lasertähtäimiä käytetään taistelijan aseessa tähtäämiseen pimeällä silloin, kun tähtääminen puna-pistetähtäimen avulla ei ole mahdollista. Lisäksi lasertähtäimet soveltuvat hyvin maalinosoittamiseen muille aseille sekä yleisesti johtamisen apuvälineeksi.

 

Maalinpaikannuslaite on tarkoitettu maalien paikantamiseen ja tulenjohtamiseen. Laite ohjelmistoineen mahdollistaa satelliittipaikannuksesta riippumattomat mittaukset sekä aiempaa nopeamman ja tarkemman maalin paikantamisen olosuhteista tai vuorokauden ajasta riippumatta.

 

Uudet varusteet otetaan käyttöön vuodesta 2022 alkaen.

Ensihankinnan arvo on yli 13 miljoonaa euroa. Viisivuotisen lisähankintavarauksen enimmäisarvo noin 209 miljoonaa euroa. Hankinnan työllistävä vaikutus kotimaassa on 40 henkilötyövuotta ilman lisähankintavarauksen lunastamista.

 

Jo aiemmin on päätetty hankkia jalkaväen taistelijan pimeätoimintakykyä parantavia ase- ja kypärävaloja sekä omatunnistevilkkuja. Hankintaa edelsivät laajat Suomessa tehdyt kenttätestit, joissa arvioitiin yhteensä 25 eri kaupalliseen kilpailutukseen osallistuneen tuotteen soveltuvuutta ja yhteensopivuutta. Myös nämä välineet tulevat käyttöön vuodesta 2022 alkaen.

Asevalo on asekiinnitteinen valaisin, jonka käyttötarkoituksia ovat esimerkiksi kohteen tunnistaminen sekä tulitoiminnan ja liikkumisen mahdollistaminen.

Kypärävalo on yksinkertaisuudessaan varusteisiin kiinnitettävä pienikokoinen taskulamppu, jota taistelija käyttää työvalona lisävalaisua vaativissa toiminnoissa, esimerkiksi kartan luvussa ja taisteluensiavun antamisessa sekä tarvittaessa merkinantovälineenä.

Omatunnistevilkku mahdollistaa taistelijan, oman joukon tai vaarallisen alueen visuaalisen tunnistamisen vaihtelevissa valaistusolosuhteissa sekä lisää palvelusturvallisuutta erityisesti pimeätaistelukoulutuksessa.

 

Nämä taistelijan valot sekä aikaisemmin hankitut taistelijan muut pimeätoimintavälineet, kuten valonvahvistimet, lasertähtäimet sekä punapistetähtäimet, on suunniteltu ja testattu toimimaan yhtenä kokonaisuutena.

 

(Kuvat: Senop Oy ja Puolustusvoimat)