SAABIN LOPULLINEN TARJOUS HX-HANKKESEEN

Artikkelit
Suomen Sotilas

Saabin lopullinen HX-tarjous sisältää 64 yksipaikkaista Saab JAS 39 Gripen E -monitoimihävittäjää, kaksi Saab GlobalEye tutkavalvonta- ja ennakkovaroituskonetta, runsaan ja laajan aseistus- ja varustelupaketin ja kaikki muut Saabin HX-järjestelmän käyttöönottoon ja käyttöön tarvittavat tuotteet ja palvelut. Tarjousta täydentää laaja alan suomalaisen teollisuuden ja Saabin teollisen yhteistyön paketti, jolla Suomeen luodaan Saabin tarjoaman HX-järjestelmän huoltovarmuus.

Saabin tarjoama 64 HX-hävittäjän lukumäärä on tärkeä, koska ensinnäkin tällä hetkellä ihan kaikki Ilmavoimissa on mitoitettu juuri 64 hävittäjän vahvuuden mukaan ja toiseksikin juuri 64 on Ilmavoimien toivoma HX-hävittäjäkaluston enimmäismäärä.

Saab Gripen E/F on kaikista HX-hävittäjäkandidaateista se kaikkien uusin: Ruotsin valtio tilasi sen kehittämisen 2013, prototyyppi valmistui 2016 ja suoritti ensilentonsa 2017 eli koko projekti saatiin tilauksesta ensilentoon alle viidessä vuodessa! Ensimmäiset Gripen E/F -hävittäjät luovutettiin Ruotsin ja Brasilian ilmavoimille 2019.

Suorituskyky- ja teknologianäkökulmasta Gripen E -monitoimihävittäjän uunituoreus merkitsee sitä, että siinä on käytetty kaikista HX-kandidaateista uusimpia ja suorituskykyisempiä lähestymistapoja ja ratkaisuja. Uunituoreuden mukanaan tuomien lastentautien ja uudenkarheuden riskejä alentaa se, että Gripen E/F on tulevaisuuden haasteiden tasolle suorituskyvyltään parannettu evoluutio vuonna 1988 ensilentonsa tehneestä ja 1996 palveluskäyttöön otetusta klassisesta A, B, C ja D -versioiden perus-Gripenistä, jonka suunnittelun, jatkokehityksen ja 25 vuoden palveluskäytön aikana kaikki on jo jumpattu kuntoon.

Gripenin E/F-evoluutiossa on uusi runko, siivet, moottori, suurempi asekuorma ja enemmän ripustuspisteitä, pidempi toimintasäde ja ennen kaikkea huomattavasti suorituskykyisemmät sensorit, avioniikan IT-järjestelmät, aseistus ja kehittyneemmät verkottumis- ja datafuusiokyvyt sekä todella kehittynyt tilannekuva.

 

Gripenin E:n kilpailuetu 1


Saab Gripen E/F -monitoimihävittäjän merkittävin ja jopa vallankumouksellinen kilpailuetu on se, että sen suorituskykyä ja toiminnallisuutta voidaan parantaa ja laajentaa kilpailijoita nopeammin ja edullisemmin. Kyky pitää HX-järjestelmä koko elinkaarensa ajan alati kehittyvien uhkien ja mahdollisuuksien tasalla ei ole pelkästään tärkeä vaan elintärkeä ominaisuus. Mitä operatiivisemmin tähän pystytään ja mitä edullisempaa se on, sen parempi.

Saab on edelläkävijä modernien monitoimihävittäjien tuotekehityksen suurimman pullonkaulan eli koneen kaikkien järjestelmiä ohjaavan reaaliaikaisen sulautetun ohjelmiston kehittämisessä, mikä näkyy myös Gripen jatkotuotekehityksen ja modernisaation huimana nopeutena, koska useiden vuosien välein tapahtuvan ohjelmistojen uudistamisen sijaan Saab uudistaa niitä vain muutamien kuukausien välein kuin iPhone-älypuhelimessa. Koska Saab on pystynyt tekemään sulautettujen ohjelmistojen kehittämisestä laitteisto- ja ohjelmistoriippumatonta ja eriyttänyt hitaan ja kalliin sertifioinnin vaativan lentoturvallisuudesta vastaavan ohjelmiston erilliseksi kokonaisuudekseen, Saab pystyy myös modernisoimaan monitoimihävittäjiensä suorituskykyä kilpailijoitaan huomattavasti edullisemmin ja nopeammin.

Tästä tarkemmin erikoisliitteen sivulla 16-17.

Saab tarjoaa Gripen sulautetun ohjelmiston kehitystyökalujaan Suomelle niin osana HX-toimituskokonaisuuttaan kuin myös hävittäjänsä reaaliaikaisten sulautettujen ohjelmistojen kehittämiseen liittyvää liiketoimintaa Suomen alan teollisuudelle osana teollista yhteistyötä. Tämä kaikki tarkoittaa sitä, että voisimme kehittää Gripenin E -monitoimihävittäjille kaipaamiamme uusia suorituskykyjä nopeasti ja edullisesti pienten askelten mallilla joko omin voimin tai yhteistyössä Saabin ja muiden Gripenin E/F -käyttäjien kanssa.

Saab Gripen E Kauhavan lentonäytöksessä. (Tim Jansson)

Gripenin E:n kilpailuetu 2


Suomen Sotilas on toistuvasti verrannut eri HX-vaihtoehtoja siltä parhaalta räätäliltä hankittuihin mittatilauspukuihin, jotka istuvat todella hyvin vain sille, jonka mitoilla ne on tehty. Vaikka jokainen HX-vaihtoehto on loppujen lopuksi monitoimihävittäjä, niin jokainen niistä on suunniteltu pääkäyttäjiensä ainutlaatuiseen toimintaympäristöön, tarpeisiin ja resursseihin, minkä johdosta ne ovat kaikki enemmän taikka vähemmän erilaisia. Suomen käytössä eräät noista pienistä eroista voivat muodostua yllättävän tärkeiksi.

Koska kaikki HX-vaihtoehdot on kuitenkin kehitetty pääkäyttäjilleen, niin meille sopivin vaihtoehto voi löytyä siltä HX-toimittajavaltiolta, joka toimii Suomea vastaavissa olosuhteissa ja jolla on meitä lähimpinä olevat toimintaympäristö, toimintatavat, tarpeet ja resurssit. Näiden seikkojen valossa juuri Suomen mitoille räätälöityä lähimpänä oleva HX-ratkaisu löytyy mitä todennäköisemmin Ruotsista, koska Ruotsin Flygvapnet ja Suomen Ilmavoimat ovat monessa suhteessa kuin kaksi marjaa…

Tästä lisää erikoisliitteen sivuilla 9-11.

Mitä Saab tarjoaa Gripen E:n lisäksi?


GlobalEye – enemmän tilannekuvaa


Vaikka Saabin tarjoama GlobalEye tutkavalvonta- ja ennakkovaroituskone käydään tarkemmin läpi sivuilla X-Y, niin sen perusideana on laajempi ja yksityiskohtaisempi tilannekuva, joka parantaa merkittävästi sotilaallista suorituskykyä ja johdettavuutta, koska hävittäjät saadaan kätevämmin keskitettyä oikeaan aikaan oikeaan paikkaan suorittamaan juuri sillä hetkellä tarvittavia tehtäviä. Ilmatilannekuvan lisäksi GlobalEye voi valvoa myös tilannetta merellä ja maalla.

Aiheesta tarkemmin erikoisliitteen sivuilla 26-29.

Saab GlobalEye -tutkavalvontakone saaristossa.

Gripen E:n sensorit


Gripen E -monitoimihävittäjän pääsensorina on elektronisesti keilaava, uusinta GaN-teknologiaa käyttävä Selex ES-05 Raven AESA -tutka, joka on varustettu ±100 asteen havainnontisektorin (yhteensä 200 astetta) antavalla mekaanisella lisäkallistusjärjestelmällä.

Samalta valmistajalta tulee myös Gripen E:n suorituskykyinen etusektorin optroninen Skyward-G IRST-sensori. Lisäksi Gripen E:ssä on kehittynyt sisäänrakennettu, 360 asteen sektorissa toimiva ELSO- ja omasuojajärjestelmä, josta tarkemmin erikoisliitteen sivuilla 19-23.

Sisäinen ja ilmataisteluaseistus


Gripen E -monitoimihävittäjän sisäisenä aseistuksena on 27 mm viisikammioinen revolverilukkoinen Mauser BK-27 automaattitykki 120 lks tuliannoksella. Tykin tulinopeus säädettävissä välillä 1 000–1 700 lks/min. Muuta asekuorma 10 ulkoisessa ripustuspisteessä voi olla enintään 5 300 kg.

Saabin HX-tarjouksen ilmasta-ilmaan-aseistuksena ovat lyhyen kantaman infrapunahakuinen Diehlin IRIS-T -ohjus ja keskimatkan tutkahakuinen MBDA Meteor -ilmataisteluohjus, joiden kummankin kehittämiseen Saab on osallistunut.

1960-luvulta lähtien eurooppalaisena amerikkalaisten ohjusten lisenssivalmistajana toimineen saksalaisen Diehlin johdolla kuuden maan yhteistyönä 1995-2005 amerikkalaisen AIM-9 Sidewinder -ilmataisteluohjuksen korvaajaksi suunniteltu, 3 Machin nopeuden, 25 km kantaman ja 11,4 kg taistelulatauksen kääntyvällä suihkusuuttimella varustettu IRIS-T on suorituskykyinen lähi-ilmataisteluohjus. IRIS-T:n modernisointi on helpompaa, koska ohjus on modulirakenteinen. Datalinkin avulla sen voidaan lukita maaliin vasta laukaisun jälkeen ja se tukee Gripen E:n kypärätähtäintä.

Vaikka lähivuosina keskimatkan ohjuksissa on odotettavissa sukupolvenvaihdos, ensimmäisenä Ruotsin ilmavoimien JAS 39C Gripen -hävittäjässä 2016 palveluskäyttöön otettu monikansallinen eurooppalainen MBDA Meteor on tällä hetkellä kantamaltaan ja suorituskyvyltään maailman parhaimmistoa.

Meteorin ainutlaatuisena käänteentekevänä ominaisuutena on sen patoputkimoottorin säädettävä työntövoima ja toiminta-aika, minkä takia se säilyttää työntövoimansa ja liikehtimiskykynsä aina maaliin osumiseen saakka jopa kantamansa äärirajoilla. Tämän takia sitä on kilpailijoitaan hankalampaa väistää. Meteorissa on kaksisuuntainen datalinkki ja edistyneet verkottumisominaisuudet.

Eurooppalaiset IRIS-T ja Meteor ovat yhteensopivia amerikkalaisten vastineittensa, AIM-9 Sidewinder ja AIM-120 AMRAAM -ohjusten kanssa.

MBDA Meteor -ilmataisteluohjus Gripenin asekuormassa.

Ilmasta-maahan- ja ilmasta-pintaan-aseistus


Pitkän yli 500 km kantaman risteilyohjuksena on 1400 kg omapainon ja monitoimisen 481 kg taistelulatauksen MBDA:n Taurus KEPD 350, jonka kehittämiseen joka paikkaan ehtivä Saab on myöskin osallistunut. Taurus KEPD 350 -ohjuksessa on todennäköisesti markkinoiden fiksuin kaksitoiminen taistelulataus, joka voidaan joko räjäyttää ilmassa aluemaaleihin vaikuttaessa ja suojattuihin kohteisiin läpäisevästi vaikutettaessa jopa valita, missä bunkkerin kerroksessa päätaistelulataus räjähtää. Kohdetta lähestyessä havainnoinnin vaikeuttamiseksi matalalla lentänyt Taurus KEPD 350 -ohjus ponnahtaa jyrkästi ylös ja syöksyy maaliin lähes kohtisuoraan alas hyödyntääkseen ilmatorjuntajärjestelmille tyypillistä yläsektorin katvealuetta. Taurus KEPD 350:n erittäin monitoiminen INS-, GPS-, TERCOM- ja kuvatunnistuspohjainen navigointi- ja loppuhakeutumisjärjestelmä ei juurikaan välitä elektronisesta häirinnästä ja antaa sille noin 1 metrin osumatarkkuuden.

Kevyempänä 100 kg omapainon ja 100-130 km kantaman täsmäohjuksena on MBDA SPEAR, jossa on kolmitoiminen infrapuna-, tutka- ja laserhakuinen hakeutumisjärjestelmä. SPEAR -ohjuksella voidaan myös vaikuttaa liikkuviin pistemaaleihin maalla ja merellä.

Vaikka sekä Taurus KEPD 350 että SPEAR -ohjukset ovat ammu-ja-unohda-täsmäaseita eli toimia INS- ja GPS-hakuisesti ja käyttää autonomista loppuhakeutumista, niin niistä löytyy myös kaksisuuntainen datalinkki, jonka avulla maalia voidaan vaihtaa tai keskeyttää tehtävä ohjusten laukaisun jälkeen. Datalinkin avulla ohjukset voivat keskustella niin laukaisulavettinsa kanssa, kuin keskenäänkin ja myös muiden verkostopohjaisen sodankäynnin johtamisjärjestelmän toimijoiden kanssa.

MBDA Spear -ohjus.

Vanhan hyödyntämistä ja uuden käyttöönottoa


Mitä luultavammin Gripen E:hen integroidaan myös myös Ilmavoimien nykyisen aseistuksen käyttömahdollisuus. Vaikka jokaista HX-vaihtoehtoa tarjotaan omalla, Suomen tarpeisiin räätälöidyllä aseistuspaketilla, todellisuudessa valinnanvaraa on huomattavasti enemmän.

Ensinnäkin jokaisen HX-vaihtoehdon pääkäyttäjien käytössä oleva – eli hävittäjään valmiiksi integroitu – aseistusvalikoima on HX-tarjousta huomattavasti laajempi.

Toiseksi tänä päivänä aseiden mitat, ripustus- ja laukaisulaitteet sekä muut rajapinnat noudattavat yhteisiä standardeja eli ne ovat keskenään vaihtokelpoisia, kunhan ne vaan integroidaan hävittäjän sulautettuun ohjelmistoon.

Kolmanneksi se aseistusvalikoima, jolla HX-järjestelmä toimitetaan 2025–2030 tulee muuttumaan HX-järjestelmän elinkaaren aikana uusien suorituskykyisempien vaihtoehtojen tulessa saataville. Neljänneksi aseistus ei ole ikuista, vaan jopa käyttämättömällä aseistuksella on rajoitettu takuu- ja varastointiaika, määrätyt huoltovälit ja rajallinen lentotuntiresurssi.

Kiitos Saabin ainutlaatuisen sulautettujen ohjelmistojen kehittämisosaamisen ja lukuisten aiempien tarjouskilpailujen, sillä on poikkeuksellisen laajaa osaamista israelilaisten, ruotsalaisten, eurooppalaisten, amerikkalaisten, etelä-amerikkalaisten ja etelä-afrikkalaisten aseiden integroinnista. Samoista syistä Gripen E:hen on kaikista HX-kilpailijoista helpointa, nopeinta ja halvinta integroida uutta aseistusta tulevaisuudessa.

(Teksti: Aleksei Kettunen)

Saab Gripen E ja GlobalEye Kauhavalla. (Aleksei Kettunen)