humanitaarinen kriisi

Taisteluhuuto!

Ukrainalla on kasvot. Se ei ole vain rajat, joet ja mustaa multaa. Ukraina on kansa. Ukrainalaisia ihmisiä. He ovat kansa ...