Yhteistyö tiivistyy liittolaistemme kanssa

Artikkelit
Jarmo Sinkkonen

Yhteistyö tiivistyy, tehostuu ja saa askelmerkit puolustusministeri Antti Häkkäsen allekirjoittamien sopimusten myötä. Sopimusten allekirjoitus tapahtui Naton huippukokouksen yhteydessä.

Puolustusministeri Antti Häkkänen allekirjoitti tiistaina 9.7.2024 Naton huippukokouksen yhteydessä Washington DC:ssä Pohjoismaiden ilmatilan käyttöä koskevan julkilausuman (Nordic Airspace Summit Declaration). Samassa yhteydessä ministeri allekirjoitti lisäksi Naton satelliittikuvaustiedustelun (Alliance Persistent Surveillance from Space, APSS) yhteisymmärryspöytäkirjan sekä monikansallisen pilviteknologian käytön yhteistyön (Multinational cooperation for the development and fielding of Allied software for Cloud and Edge services, ACE) aiesopimuksen. Sopimukset eivät ole oikeudellisesti sitovia.

”Turvallisuus ja yhteentoimivuus kaikissa olosuhteissa sekä kaikissa toimintaympäristöissä ovat Natolle ensiarvoisen tärkeitä. Lisäksi vahva pohjoinen alue vahvistaa Naton pelote- ja puolustuskykyä sekä sotilaallista yhteistyötä”, sanoo puolustusministeri Antti Häkkänen.

Pohjoismaiden ilmatilan käytön julkilausuma

Pohjoismaiden puolustusministerit allekirjoittivat maiden ilmatilan käyttöä koskevan julkilausuman Naton huippukokouksen yhteydessä. Julkilausuman keskeisenä tavoitteena on tehostaa ja vahvistaa Pohjois-Euroopan ilmaoperaatioiden suunnittelua ja toteutusta.

”Tarkoituksena on kehittää muun muassa Naton pohjoisen alueen ilmatilaratkaisuja, mukaan lukien ilma- ja ohjuspuolustusta. Tähän voi sisältyä esimerkiksi laaja-alaisempaa harjoitustoimintaa”, sanoo ministeri Häkkänen.

Naton satelliittikuvaustiedustelun yhteisymmärryspöytäkirja

Lisäksi puolustusministeri Häkkänen allekirjoitti yhdessä 19 muun maan kanssa Naton satelliittikuvaustiedustelun ja -valvonnan yhteisymmärryspöytäkirjan. Ohjelman tavoitteena on parantaa satelliittikuvantamisen kykyä hyödyntämällä jäsenmaiden jo olemassa olevia resursseja.

Suomi osallistuu ohjelmaan kuvatuotannolla, jolla liittokunnan jäsenmaat voivat jakaa satelliittikuviin liittyvää tietoa ja tuottaa näiden tulkintaan liittyviä palveluita Natolle.

Monikansallisen pilviteknologian käytön yhteistyön aiesopimus

Suomi liittyi tiistaina 9.7. myös monikansalliseen pilviteknologian käytön yhteistyön aiesopimukseen. Aloitteen tavoitteena on kehittää pilvipalveluita sekä niiden käyttöä ja selvittää kuinka Naton jäsenmaat voivat yhdistää kansalliset pilvi- ja reunapalvelut liittokunnan digitaalista runkoverkkoa hyödyntämällä.

Merimiinayhteistyö tiivistyy

Samoin puolustusministeri Antti Häkkänen allekirjoitti tiistaina 9.7.2024 merimiinayhteistyötä (Naval Mines Baltic Sea) koskevan aiesopimuksen Washington D.C:ssä.

”Suomella on yhteistyössä merkittävä rooli. Suomi on säilyttänyt merimiinoihin liittyvän osaamisen ja tietotaidon niin Puolustusvoimissa kuin teollisuudessakin. Merimiinaosaaminen Suomessa on maailman huippuluokkaa”, toteaa puolustusministeri Häkkänen.

Merimiinayhteistyöllä pyritään vahvistamaan Itämeren alueen yhteistä puolustusta sekä selvittämään käytännön yhteistyömahdollisuuksia merimiina-asejärjestelmien hankinnan, logistiikan ja operoinnin osa-alueella.

”Viimeaikaisten tapahtumien perusteella on välttämätöntä kyetä suojelemaan kriittistä vedenalaista infraa ja viime kädessä tietysti kunkin valtion alueellista koskemattomuutta”, sanoo puolustusministeri Häkkänen.

Saksan johdolla valmistellun sopimuksen allekirjoittivat Suomen lisäksi Latvia, Liettua, Viro, Puola, Ruotsi, Norja ja Tanska. Sopimus ei ole oikeudellisesti sitova.

 

Kuva: Wikimedia Commons