HN-401:n joutsenlaulu

Artikkelit
Arto Ojanen


Ilmavoimien F/A-18 Hornet -kaluston koneyksilö HN-401 lensi viimeisen lentonsa Pirkkalasta Jämsän Halliin 26. huhtikuuta 2024.

Ilmavoimien Hornet-kaluston koneyksilö HN-401 oli 26. huhtikuuta esillä Ilmavoimien komentajan mediatilaisuudessa Satakunnan lennostossa Pirkkalassa. Tilaisuuden jälkeen Ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Juha-Pekka Keränen, lensi hävittäjän Pirkkalasta Jämsän Halliin jatkokäsittelyyn. Viimeisen lentonsa jälkeen HN-401 varastoidaan Halliin ja sen osia käytetään soveltuvin osin Ilmavoimien muiden Hornetien varaosina ja vaihtolaitteina.

Koneyksilö HN-401 on Ilmavoimien Hornet -hävittäjistä niin kutsuttu fleet leader, eli koneyksilö, jolla on suunnitelmallisesti lennetty enemmän ja se on lentopalveluksessa pyritty valitsemaan keskimääräistä useammin lentotehtäviin, joiden tiedetään rasittavan rakennetta eniten. Muista koneyksilöistä eriävän käyttöprofiilin tarkoituksena on ollut kerätä ennakoivasti tietoa käytön vaikutuksista F/A-18 Hornet -hävittäjän rakenteisiin. Tällä tavoin on saatu tietoa muun muassa lentokoneen rungon väsymisestä ja varmistettu näin, että Hornet-hävittäjien suunniteltu elinjakso kyetään saavuttamaan elinkaarisuunnitelman mukaisilla toimenpiteillä. Koneyksilö HN-401:n muista koneyksilöistä eriävän käyttötavan myötä saatua tietoa on hyödynnetty muun Hornet-laivueen käytön vaikutusten ja elinkaaren arvioimisessa. 


HN-401 on tyypiltään yksipaikkainen F/A-18 C Hornet. HN-401 valmistui Hallissa Patria Finavitecin kokoonpanolinjalta vuonna 1996 ja on ollut palveluskäytössä 27 vuoden ajan. Koneyksilöllä HN-401 on lennetty noin 4500 tuntia ja se on saavuttanut käyttöikätavoitteensa.

– HN-401:n onnistunut ja suunnitelmanmukainen käyttö fleet leaderina osoittaa, että voimme käyttää Hornet-laivastoa suunnitellun loppuelinkaaren ajan. Hornet-kalustomme säilyy taistelukykyisenä aina 2030-luvun alkuun saakka, kenraalimajuri Keränen kertoo. 

Ilmavoimien F/A-18 Hornet -kaluston käytöstäpoisto toteutetaan vaiheittain F-35-järjestelmän käyttöönoton rinnalla. F/A-18-kalusto poistetaan käytöstä suunnitellusti 2020- ja 2030-lukujen vaihteessa ja F-35-järjestelmä korvaa Ilmavoimien F/A-18-kaluston suorituskyvyn vuosina 2025 – 2030. Ilmavoimat määrittää kunkin F/A-18-koneyksilön loppukäytön ja poistojärjestyksen käyttötarpeiden, kustannustehokkuuden ja yksilökohtaisesti seurattujen raja-arvojen mukaisesti.

Ilmavoimat ottaa ensimmäiset suomalaiset F-35-hävittäjät käyttöönsä vuonna 2025 osana Yhdysvalloissa järjestettävää suomalaisen henkilöstön alkukoulutusta. Ensimmäiset F-35-koneet toimitetaan Suomeen Lapin lennostoon vuonna 2026. F-35-kalusto saavuttaa alustavan operatiivisen suorituskyvyn vuonna 2028, minkä myötä Suomessa on vuosina 2028–2030 operatiivisessa käytössä rinnakkain kaksi konetyyppiä, F/A-18 ja F-35. F/A-18-kalusto on poistettu käytöstä vuoden 2030 loppuun mennessä ja vuodesta 2031 alkaen Joint Fighter (JF) eli F-35-järjestelmä toimii Ilmavoimien päälentokalustona.

Valtioneuvosto teki hankintapäätöksen F/A-18 C/D Hornet -järjestelmän hankinnasta vuonna 1992. Ensimmäiset F/A-18 D Hornet -hävittäjät saapuivat Yhdysvalloista Suomeen loppuvuodesta 1995. Ilmavoimien kaikki 57 F/A-18 C -mallin Hornet-hävittäjää kokoonpantiin Patria Finavitecilla Jämsän Hallissa, jossa Hornetien loppukokoonpanoa tehtiin vuoteen 2000 asti. 

–    HN-401valmistui Patria Finavitecin tuotantolinjalta Hallista vuonna 1996 ollen ensimmäinen Suomessa kokoonpantu Hornet-hävittäjä.
–    HN-401:n lensi ensilentonsa 14.5.1996 yhdysvaltalaisen hävittäjävalmistaja McDonnell 
–    HN-401 roll out -tilaisuus järjestettiin Jämsän Hallissa 28.6.1996.
–    Kone luovutettiin Ilmavoimille 5.7.1996.
–    Koneyksilön ensimmäinen elinkaaripäivitys (Mid-Life Upgrade 1, MLU1) vuonna 2009.
–    Koneyksilön toinen elinkaaripäivitys (Mid-Life Upgrade 2, MLU2) valmistui vuonna 2015.
–    Lisäksi HN-401:lle on tehty rakenteellisia korjauksia (Structural Repair Programs) vuosina 2012, 2015 ja 2018.


Teksti: Ilmavoimien tiedote