Juha Martelius uusi Suojelupoliisin päällikkö

Artikkelit
Jussi Mäkinen

Valtioneuvosto nimitti valtiotieteiden tohtori Juha Marteliuksen uudeksi suojelupoliisin päälliköksi.

Suojelupoliisin päällikkö nimitetään viiden vuoden määräajaksi. Uudessa tehtävässään Martelius aloittaa hutikuun ensimmäisenä päivänä.

Suojelupoliisin päällikkö johtaa suojelupoliisin toimintaa ja huolehtii viraston yleisistä toimintaedellytyksistä. Päällikkö sopii sisäministeriön kanssa viraston tulostavoitteista ja määrärahoista, vahvistaa toimintastrategian ja toiminnan painopistealueet. Hän myös vastaa toiminnallisesti tärkeistä kehittämishankkeista, kansainvälisestä yhteydenpidosta sekä sidosryhmäyhteistyöstä.

Juha Marteliuksella on pitkäaikaista johtamiskokemusta puolustusministeriöstä, eduskunnasta sekä suojelupoliisista. Sisäministeriön tiedotteessa mainitaan hänen vahvuutenaan monipuolisen kokemuksen kautta tuleva, suojelupoliisin toimintaan liittyvä laaja-alainen yhteiskunnallinen ja kansainvälinen tarkastelunäkökulma. 

Martelius on toiminut pääministeri Orpon hallituskaudella sisäministeri Mari Rantasen ja elinkeinoministeri Wille Rydmanin valtiosihteerinä.

”Suojelupoliisin merkitys korostuu entisestään turvallisuusympäristön epävakauden myötä. On hienoa päästä työskentelemään suojelupoliisin osaavien asiantuntijoiden kanssa,” toteaa Martelius tiedotteesa.

Suojelupoliisin tehtävänä on hankkia siviilitiedustelumenetelmiä käyttäen tietoa Suomen kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavista ilmiöistä sekä havaita, estää ja paljastaa valtio- ja yhteiskuntajärjestystä tai valtakunnan sisäistä tai ulkoista turvallisuutta uhkaavia hankkeita. Sen tulee myös ylläpitää ja kehittää yleistä valmiutta yhteiskunnan turvallisuutta uhkaavan toiminnan havaitsemiseksi ja estämiseksi.