Suomen Sotilas Tikkakoskella

Artikkelit
Arto Ojanen


Ilmavoimien tämän vuoden pääharjoitus Hanki 24 on ollut käynnissä viikon alusta ja päättyy maanantaina. Myös Suomen Sotilas pääsi tutustumaan harjoituksen toimintaan Tikkakoskella. Hanki 24:ään osallistuu 3 800 sotilasta. Heistä on Puolustusvoimien henkilökuntaa 1 110, reserviläisiä 2 300 ja varusmiehiä vajaat 400 sotilasta. Ulkomaisia kumppaneita ei tällä kertaa ole paikalla, lukuun ottamatta muutamaa ilmaoperaatiokeskuksessa esikuntatehtävissä toimivaa Ison-Britannian kuninkaallisisten ilmavoimien upseeria.

Vastakkain iskevät vuosikymmenien mittaan tutuiksi tulleiden sinisten ja keltaisten sijaan Nato-osapuolet eli siniset ja punaiset. Lentokalustoa on saatu paikalle kotimaisinkin voimin mittava määrä: Sinisen osapuolen muodostavat 20 + 2 (varakoneet) Hornet-hävittäjää, punaisella puolet vähemmän. Ilmasotakoulun harjoitushävittäjät ovat punaisen puolen vahvistuksena kahdeksan Hawkin voimin.

Harjoituksen johtaa Ilmavoimien esikuntapäällikkö, prikaatikenraali Timo Herranen. Medialle tapahtumia esitteli Ilmasotakoulun johtaja, eversti Vesa Mäntylä. Harjoituksen pääopetusaiheena oli koko organisaation toiminta sekä lento-operointi haastavissa talviolosuhteissa. Tästä oli jo uutisia alkutalvesta, koska Ilmasotakoulun lentoharjoittelu jouduttiin joksikin aikaa siirtämään Tikkakoskelta Pirkkalaan kiitoradan asvaltin halkeamien vuoksi.

Eversti Vesa Mäntylä seuraa toimintaa.

Ilmavoimat esitteli oman toimintansa lisäksi myös yhteistyökumppanien toimintaa. Sodan ajan joukot ovat pienet, niihin ei enää kuulu rakentajajoukkoja eikä infran korjaajia. Tässä harjoituksessa on ratkaisevassa roolissa Keski-Suomen ELY-keskus. Vanhempien lukijoiden TVH:na tuntema laitos on uudistunut siten, että sen palveluksessa on ainoastaan asiantuntijoita. He ovat enimmäkseen suunnittelijoita sekä erilaisten palvelujen tilaajia. Lapioon joskus nojanneesta TVH:n miehestä on siten siirrytty erikoiskalustolla ja osaavalla henkilökunnalla operoiviin urakoitsijoihin. He tekevät kaikki tienpidon käytännön työt. Tässä harjoituksessa se tarkoitti muun muassa rullausteiden avaamista, kiitoratojen esteiden poistoa, liikenteen ohjauslaitteiden rakentamista sekä luonnollisesti paksun hangen lumenpoistoa. Sen jälkeen lumen ja jään alta paljastuu aina erilaisia ongelmia, kuten asfaltin halkeamia. Ne on paikattava ennen ilmaannousuja. Samoin on kiitoratana toiminut valtatien pinta saatava lähes kesäolosuhteita vastaavaksi. Joissain uutisissa esiintynyt tieto siitä, että tämän työn tekevät reserviläiset, oli virheellinen. Urakoitsijan avainmiehet ovat tosin eräänlaisia ”sa-joukkoja” myös, heidät on vapautettu sotapalvelusta ns. VAP-menettelyn kautta.

Tärkeä Puolustusvoimien yhteistyökumppani on myös Maanpuolustuskoulutusyhdistys eli MPK.  Sen toimintaa esitteli järjestön ilmapuolustuksen koulutuspäällikkö Jukka Valkeajärvi. MPK ja varusmiehiä kouluttavat lennostot toimivat nykyisin hyvin kiinteässä yhteistoiminnassa. Ilman MPK:n reserviläiskouluttajia eivät nykypäivänä äkisti lisääntyneet harjoitukset olisi lainkaan mahdollisia. Ilmavoimien tarve on vielä muita puolustushaaroja suurempi, kun mahdolliset ulkomaan tehtävät syövät helposti yli 100 henkeä teknistä henkilökuntaa 5–6 hävittäjää kohti. Heistä vain pieni osa kyetään irrottamaan ammattisotilaista.

Tuoreita reserviläisiä pyritään rekrytoimaan toimintaan suoraan asepalveluksen jälkeen. Tässä on myös onnistuttu, kertoivat Puolustusvoimien edustajat. Noin 10–20 % nuorista tekee kouluttajasitoumuksen kotiutumisen yhteydessä. Riittävä kouluttajien määrä on välttämätöntä, jotta tehtävät ja harjoitukset eivät kasaudu liian harvoille toimijoille. Heidän lisäkseen löytyy MPK:n kouluttajapoolista kaiken ikäisiä reserviläiskouluttajia. Myös iältään vanhempia tarvitaan, heidät sijoitetaan tuki- ja huoltotehtäviin.

Yksi reserviläisistä harjoituksessa oli lentotekniikkataistelijaluutnantti Roope Kurki.

Hanki 24 -harjoituksessa käytettiin Tikkakosken uutta varalaskupaikkaa ns. nousutienä ainoastaan yhtenä päivänä. Laskeutumiset tehtiin normitukikohtiin. Median edustajat pääsivät seuraamaan, kun Hornet-parvi rullasi kiitoradan päähän ja jyrisi jälkipoltto päällä taivaalle. Sää oli erinomainen ja kiitoradan pinta kuiva, joten hyvin oli valmistavat hommat hoidettu. Lennonjohto tapahtui tilapäisestä johtamiskontista tai näin ainakin kerrottiin; lennonjohtopaikkaa emme nähneet. Tilapäinen sääasema mittaili tuulia ja lämpötiloja, ja kiitorata oli varustettu radio-ohjatuilla valolla.

Ilmavoimien isot harjoitukset jatkuvat heti maanantaina, jolloin käynnistyy Nordic Response 24 -harjoituksen ilmaosuus Pohjois-Suomessa. Siihen osallistuu 12 F/A-18 Hornetia ja noin 250 sotilasta.


Kuvat: Arto Ojanen