Viiksiniekat ja partajaakot Puolustusvoimiin?

Artikkelit
Jarmo Sinkkonen

Aliupseeriliitto, Päällystöliitto, Rajaturvallisuusunioni ja Upseeriliitto esittivät viime vuonna Pääesikunnalle ja Rajavartiolaitokselle, että parta ja viikset sallitaan Puolustusvoimissa sekä Rajavartiolaitoksessa työskenteleville sotilaille. Pääesikunta ilmoittaa vastauksessaan, ettei se aio päivittää palvelusohjesääntöä välittömästi, vaan osana laajempaa uudistusta.

Pääesikunnan henkilöstöosaston suunnitelman mukaan Yleisen palvelusohjesäännön päivitys käynnistetään tänä vuonna. Normaalilla prosessilla päivitystyö kestää noin kaksi vuotta.

”Muutos on parasta huomioida osana laajempaa Yleisen palvelusohjesäännön päivitystä. Kiitämme henkilöstöjärjestöjä esityksestä, mutta sen ei katsota aiheuttavan välittömiä toimia Yleisen palvelusohjesäännön päivittämiseksi” kerrotaan Pääesikunnan vastauksessa.

Rajalla samat säännöt

Rajavartiolaitos noudattaa sotilasorganisaationa voimassa olevaa yleistä palvelusohjesääntöä (YLPALVO) soveltuvin osin. ”Pidämme tärkeänä, että suomalaiset sotilaat noudattavat samoja palvelukseen liittyviä sääntöjä organisaatiosta riippumatta. Osallistumme kehittämistyöhön Pääesikunnan kanssa sovittavalla tavalla. Rajavartiolaitos mukauttaa toimintaansa Yleisen palvelusohjesäännön kehittymisen mukaisesti, ottaen kuitenkin huomioon oman toimintansa erityispiirteet” Rajalta vastataan.

Komeasti on oltu ennenkin.

Asiaa on jo selvitetty

Pääesikunnan henkilöstöosasto kertoo vastauksessaan, että se on selvittänyt yli 20 pääosin eurooppalaisen valtion asevoimien käytäntöjä viiksien ja parran sallimisesta tai kieltämisestä. Useissa tapauksissa se on sallittu, mutta monilla asevoimilla on myös samanlainen käytäntö kuin Puolustusvoimissa.

”Eräissä vastauksissa tuotiin myös esille, että viiksien ja partojen salliminen on johtanut ongelmiin tai ristiriitoihin siisteys- ja ulkonäkövaatimusten tulkinnassa. Puolustusvoimien nykyistä käytäntöä tukee maineemme yhdenmukaisena, ammattitaitoisena ja luotettavana toimijana, mikä on vuosikymmenien ansiokkaan työn tulos” Pääesikunnasta viestitään henkilöstöjärjestöille.

Asiassa vaikuttavia tekijöitä ovat muoti, uskottava ulkonäkö organisaatiossa ja perinne. Palvelusturvallisuuteen asia ei vaikuta kun oikealla tavalla määritellään millainen ”karvanaama” saa olla. Tosin: yhdessä asiassa parta haittaa turvallisuutta taistelutilantessa: sileä leuka takaa suojanaamarin tiiveyden ja nykytyyli tältä osin on sodan aikana perusteltavissa.

 

Otsikkokuva ISAF PAO