Brittien onnistunut laserasetesti

Artikkelit
Jarmo Sinkkonen

Skotlannissa, Hebrides Range -koealueella suoritettiin testejä ja koeammuntoja – vai pitäisikö sanoa koevalaisuja – DragonFire -suurteholaseraseella. Ukrainan sodan ja Lähi-Idän kokemusten herättämänä on tullut selväksi yhä laajempi droonien ja yksinkertaisten lennokkien massiivinen käyttö sodankäynnissä.

Kokeiluja luonnehdittiin onnistuneiksi ja DragonFire-järjestelmästä on kiinnostunut niin kuninkaallinen laivasto kuin maavoimatkin. Milloin kalusto tulisi mahdollisesti operatiiviseen käyttöön, siitä ei ole annettu tietoja.

DragonFire-asejärjestelmä on puolustusministeriön ja teollisuusministeriön 100 miljoonan punnan yhteisinvestoinnin tulos. DragonFire-projektia johtaa Defence Science and Technology Laboratory ja projektiin on osallistunut moni sotilasalan tunnettu yritys, kuten MBDA, Leonardo ja QinetiQ.

Laserin ja elektronisen vaikuttamisen ratkaisuja etsitään nyt kiivaasti kaikkialla kehittyneissä maissa. Ilmatorjuntaohjusten käyttö torjuntaan on kallista. Vaikka torjunnassa ei lasketakaan rahaa ja hintaa, vaan tarkastellaan vain torjunnan tuottamaa operatiivista hyötyä, kalliita ohjuksia ei ole määrättömästi, mutta halpoja lennokkeja ohjuksiin nähden sen sijaan on lähes määrättömästi.

Ammusasejärjestelmiä pidetään yhtenä ratkaisuna, jotka ovat ohjusjärjestelmää kustannustehokkaampi järjestelmä. Modernin ilmatorjuntatykin tulenantokyky on ohjuslavettia parempi. Arkisesti sanottuna ilmatorjuntakanuunalta ei paukut lopu niin nopeasti kuin ohjuslavetilta, jolloin monimaalitilanteessa torjunnan kyllästyspiste ei tule niin nopeasti vastaan.

Kaikkien tehokkaiden torjuntajärjestelmien kalustohankintakustannukset ovat korkeita, mutta ammusase, elektroninen häirintä ja laser ovat ohjuksia edullisempia käyttää. Huumorilla voisi sanoa, että laserin käyttö maksaa vain sähkölaskun verran, joka sekin on iso tämän talven pörssihinnoilla! Britit ilmoittavat, että ”laserlaukaus” maksaisi alle 15 euroa. Laservalaisun kestosta ei ole tietoa, mutta se riippuukin maalityypistä. mainittu hinta lienee liittynyt maalilennokin tuhoamiseen.

DragonFiren tarkkuutta puolustusministeriö kuvasi kolikkoon osumisella kilometrin etäisyydeltä.

DragonFire-testilaitteisto.

Laserase tarjoaa torjuntatilanteessa nopean reagoinnin ja huomattavan tarkkuuden, kun mitään ennakon laskentaa ei tarvita, sädehän etenee valon nopeudella. Riittää, että maali nähdään sädeaseen luota. Katveet siis haittaavat DragonFiren kaltaisia aseita. Lisäksi suurteholaser tarvitsee huomattavan suuren energialähteen, joten miesvoimin kannettavia näistä ei nykytekniikalla saada.

Laser onkin erityisen sopiva merivoimien alusten ilma- ja ohjustorjuntaan, sillä avomerellä katveita ei ole aluksen omia rakenteita lukuun ottamatta ja laivaan saadaan mukaan tarvittava energiantuotto ja ”akku”. Britannian puolustusministeriön kuvassa näkyy testilaitteiston koko, joka on karkeasti merikontin luokkaa. kuvassa pilkistää myös muita kontteja. Vaikea sanoa liittyvätkö ne itse aseeseen vai testijärjestelyihin.

Yhdysvaltain laivasto on jo asentanut laserasejärjestelmiä useisiin aluksiinsa.

 

Kuvat UK MoD.