Tehokas lennokintappaja Ukrainaan

Artikkelit
Jarmo Sinkkonen

Saksa toimittaa Ukrainalle ensimmäisen Rheinmetall Skynex-ammusilmatorjuntajärjestelmän. Myöhemmin keväällä toimitetaan seuraava yksikkö.

Skynex on huippumoderni 35 mm:n ammusilmatorjuntayksikkö, jossa on neljä täysin automatisoitua tykkiä, ilmavalvontatutka ja johtokeskus. Järjestelmä on tehokas lähes kaikenlaisia ilmamaaleja vastaan lähtien lentokoneista ja helikoptereista aina risteilyohjuksiin ja lennokeihin, kuten iranilainen Shahed. Lisäksi järjestelmä pystyy torjumaan pieniä harrastelijakäyttöön tarkoitettujen dronien kaltaisia maaleja, tykistöraketteja ja kranaatinheittimen kranaatteja. Paras teho kalustosta saadaan kuitenkin Ukrainassa käyttämällä ne siviili-infrastruktuurin suojana torjumalla isot lennokit ja risteilyohjukset. Juuri niitä maaleja, joita on vuodenvaihteen ohjushyökkäyksissä käytetty varsin massiivisesti.

Ammusilmatorjunta on noussut taas ilmapuolustuksessa aiempaa isompaan osaan. Aiemmin, kun torjuttavina oli pääsääntöisesti kalliita ja harvalukuisia lentokoneita ja helikoptereita, jolloin ohjus on monesti paras torjuntaväline. Nyt kun halpoja räjähdelennokkeja käytetään lähes massamaisesti, tykin sarja on kustannustehokas ja tykin tulenantokyky useisiin lähes yhtäaikaisesti ilmestyviin maaleihin on ohjusjärjestelmiä parempi. Alkupääomaa tarvitaan kalustohankintoihin, mutta torjunnan hinta onkin sitten jo paljon edullisempi.

Noin viisi tonninen tykki kuljetetaan kuorma-autolla, mutta myös tulitoiminta on mahdollista suoraa auton lavalta.

Saksalaisten Gepard-ilmatorjuntapanssarivaunujen käyttö erityisesti lennokki- ja ohjustorjunnassa on todistanut ammusasejärjestelmän suorituskyvyn ja hinta-laatu -suhteen. Ja Gepard on kuitenkin jo vanhaa, tosin vakuuttavaa tekniikka. Voi vain kuvitella, mitä yhdellä maailman parhaista ammusasejärjestelmällä, Skynex:llä saadaan aikaiseksi. Muistutettakoon, että ammusasejärjestelmän puutteena on aina ohjusjärjestelmiä pienempi tulen ulottuvuus.

Skynex-patterissa on siis ilmavalvontatutka, johtokeskus ja neljä kauko-ohjattua tykkiä. Yksikkö voi pysyä täysin passiivisena käyttäen omia tv- ja lämpökameralaitteitaan sekä hyödyntäen ilmapuolustusjärjestelmästä saatavaa ilmatilannekuvaa tilannetietoisuuden ylläpitämiseksi. Oman tutkan käyttö antaa kuitenkin tarkan tiedon lähialueelta. Johtokeskus kokoaa maalitilanteen ja uhka-arviolaskenta suosittaa eri kriteerien mukaista vaarallisinta tai vaarallisimpia maaleja, joihin torjunta kohdistetaan välittömästi. Koska tykin hajonta on hyvin pieni, eli se ampuu tarkasti, on torjuntatodennäköisyys suuri erityisesti AHEAD-ampumatarvikkeita käytettäessä. Näin ollen taistelutilanteessa kutakin maalia kannattaa useimmissa tapauksissa tulittaa vain yhdellä tykillä. Kukin tykki voi ampua omaa maaliaan yhdenaikaisesti, mikäli vihollinen pyrkii yhdenaikaisella iskulla kyllästämään torjunnan.

Ilmavalvontatutka on X -TAR3D, huippumoderni X-alueen 3D-valvontatutka, jonka mittausetäisyys on suurimmillaan noin 50 km luokkaa. X-TAR3D on erityisesti suunniteltu havaitsemaan tavanomaisten ilmamaalien lisäksi erittäin pieniä maaleja, kuten aiemmin mainittiin.

Skynex:n tykki, Revolver Gun MK3, on erittäin tehokas neljästä viiteen kilometriin maalitilanteesta riippuen. Se käyttää ​​35×228 mm patruunalaukausta ja tykin tulinopeus on jopa 1000 laukausta minuutissa (noin 17 ls/s). Yksittäisen tykin ampumatarviketäyttö on 252 laukausta. Tykki painaa täydellä ammustäytöllä noin viisi tonnia ja minimissään se vaatii vain kaksi henkilöä käyttöhenkilöstöksi asemanvaihtoja ja ammunnanvalmistelua varten.

Samaa tykkikonseptia on käytetty myös Rheinmetallin Oerlikon Skyranger 35 järjestelmässä, jossa ase on asennettavissa riittävän kantavuuden omaavan ajoneuvon päälle.

Skyranger 35 saksalaisen Boxer-ajoneuvon knnella.

Tykki itsessään muistuttaa panssarivaunun tornia ja voidaan nostaa kuorma-auton lavalta maahan. Yhtälailla voidaan ampua kuorma-auton päältä. Tykillä on oma tulenjohtotutka, laser-etäisyysmittari, tv-kamera ja lämpökamera, jotka mahdollistavat itsenäisen, tarkan tulitoiminnan. Tykkimiehistö tekee asemaanajon yhteydessä ammunnan valmistelun, kuten ammustäytöt ja tarkastukset. Ampuma-arvojen laskentaa varten huomioidaan tuulen suunta ja voimakkuus, lämpötila, ampumatarvikkeiden ruudin lämpötila ja muita yksityiskohtaisia ammuntaan vaikuttavia tietoja, jotta kaikki ammunnan virhetekijät saadaan eliminoitua.

Ohjelmoitavien AHEAD-ammusten (Advanced Hit Efficiency And Destruction) käyttö takaa vaurioittavan tai tuhoavan osuman maaliin. AHEAD on erityisen tehokas nimenomaan räjähdelennokkeja ja ohjuksia vastaan. Kyse on esisirpaloitu kranaatti, joka ammunnan yhteydessä kellotetaan räjähtämään optimietäisyydellä maalin edessä. 

Tykin suukappaleessa on sekä suujarru, joka vaimentaa rekyyliä, että ammuksen lähtönopeuden mittaus.

Ammus räjähtää ja suuntaa volframisirpalesuihkun kartion muotoisena kohti maalia. Volframisirpaleita on jokaisessa kranaatissa 152 kappaletta. AHEAD-ammusta ei voida häiritä elektronisesti, kuten herätesytyttimien tapauksessa. AHEAD-kranaatti lisää merkittävästi tulen tehokkuutta pieniin lennokki- ja ohjusmaaleihin sekä vähentävät ammusten kulutusta. Tämä nostaa yksikön kyllästettävyysrajaa korkeammalle.

Samantyyppistä tutkaan, laseretäisyysmitaukseen ja tietokonepohjaiseen ammunnanhallintajärjestelmään perustuvaa 35 mm:n kalustoa on Puolustusvoimilla 35 ITK 88 -ilmatorjuntayksiköt sekä Marksman-ilmatorjuntapanssarivaunu. Molemmat koeteltua ja tappavaa kalustoa, vaikka toki Skynex on alan uusinta uutta.

 

 

Kuvat Rheinmetall. Huom! otsikkokuva on pelikuva.