Kuulatuotanto tuplataan

Artikkelit
Jarmo Sinkkonen

Puolustusministeri Antti Häkkänen on 12.12.2023 päättänyt Suomen ampumatarviketuotannon kapasiteetin kasvattamisesta. Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi asiaa kokouksessaan 12.12.2023.

– Suomella on Länsi-Euroopan suurin tykistö. Jatkossa Suomi tulee myös olemaan yksi suurimmista raskaiden ampumatarvikkeiden tuottajista Euroopassa. Haluamme tällä päätöksellä osoittaa pitkäaikaista sitoutumista Ukrainan tukemiseen ja puolustusteollisuuden vahvistamiseen, Häkkänen toteaa. 

Ministerin päätöksellä mahdollistetaan tuotantokapasiteetin kasvattaminen yli kaksinkertaiseksi nykytasosta. Puolustushallinto sitoutuu investoimaan raskaiden ampumatarvikkeiden tuotannon kasvattamiseen noin 24 miljoonalla eurolla. Lisäksi puolustusministeriö sitoutuu pitkäaikaisiin tilauksiin kotimaiselta teollisuudelta, mikä mahdollistaa teollisuuden omat investoinnit.

Kokonaisuudessaan puolustushallinnon ja teollisuuden investoinnit ovat noin 120 miljoonaa euroa.

– Nyt tehdyllä päätöksellä kasvatetaan raskaiden ampumatarvikkeiden tuotantokapasiteettia Suomessa merkittävästi, mikä mahdollistaa Ukrainan pitkän aikavälin tukemisen aina 2030-luvulle saakka. Tuotannon kasvattaminen on Euroopan mittakaavassa merkittävä ja sillä myös vahvistetaan Suomen omaa puolustuskykyä, toteaa puolustusministeri Antti Häkkänen.

Tuotantoa on jo kasvatettu

Puolustushallinto on kasvattanut raskaiden ampumatarvikkeiden tuotantoa määrätietoisesti jo aiemmin. Suomen ammustuotanto on jo nykyisellään moninkertaistunut Ukrainan sotaa edeltäneeseen tasoon verrattuna.

Suomalaiskranaatteja Ukrainassa.

– Lisäksi puolustushallinto on Ukrainan sodan alkamisen jälkeen tehnyt pitkän aikavälin tilauksia raskaista ampumatarvikkeista kotimaiselta teollisuudelta. Näiden avulla kotimainen teollisuus on voinut palkata lisähenkilöstöä ja nostaa ammusten tuotantomääriä olemassa olevan kapasiteetin puitteissa, Häkkänen sanoo.

Investoinneilla kasvatetaan tuotantokapasiteettia pitkäjänteisesti. Tuoreen päätöksen nojalla kasvatetaan ja hajautetaan kotimaista panostuotantoa, ruutituotantoa ja lataamokapasiteettia. Tämä mahdollistaa useamman eri tuotteen valmistamisen samanaikaisesti, mikä tukee sotilaallista huoltovarmuutta. Investointien odotetaan valmistuvan vuosien 2026 ja 2027 aikana, mikä mahdollistaa tuotannon pitkäjänteisen kasvattamisen.

Investoinneilla kasvatetaan Puolustusvoimien Räjähdekeskuksen tuotantokapasiteettia, mikä edellyttää lisähenkilöstön palkkaamista Räjähdekeskuksen eri toimipisteisiin Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalle. Tämän työllisyysvaikutus on useita kymmeniä henkilötyövuosia. Päätös myös mahdollistaa kotimaisen teollisuuden investoinnit, jotka tulevat kohdistumaan pääosin Keski-Suomeen.

Ukrainaan toimitetuissa kranaateissa tutut merkinnän kenttätykistön tuliasemapuolella palvelleille.

Teollisuus voi hakea investointeihinsa tukea EU:lta ampumatarviketuotannon tukemiseen tarkoitetun asetuksen rahoituskuoresta.

Suomen tuotantokapasiteetti merkittävä Euroopan mittakaavassa. Euroopan ampumatarviketuotanto laskettiin 1990-luvun jälkeen liian alas. Nyt ampumatarviketuotannosta on muodostunut yksi tärkeimmistä kysymyksistä Ukrainan puolustustaistelussa. Päätös tukee EU:n tavoitetta kasvattaa eurooppalaista ampumatarviketuotantoa Ukrainan tukemiseksi sekä vastaa ampumatarvikkeiden pitkän aikavälin kasvaneeseen kysyntään.

 

Kuvat Puolustusvoimat ja X-palvelu.