RUL: Ahvenanmaan demilitarisaatio hyödyttää vain Venäjää

Artikkelit
Pekka Virkki

– Ahvenanmaa on strateginen aukko Suomen puolustuksessa ja sen nykyinen demilitarisoitu asema hyödyttää ainoastaan Venäjää, kirjoittavat Reserviupseeriliiton liittovaltuuston puheenjohtaja Jyri Vilamo sekä varapuheenjohtaja Elisa Suutari järjestön verkkosivustolla julkaistussa tekstissä.


Kirjoittajien mukaan jo yksin demilitarisaatiota ”valvovan” Venäjän konsulaatin sulkeminen Maarianhaminassa pienentäisi aukkoa.


– Tällä hetkellä Ahvenanmaan kansainvälisillä sopimuksilla määriteltyä asemaa valvoo siis valtio, joka ei itse noudata kansainvälisiä sopimuksia. Yhteistoiminta Suomen ja Venäjän välillä on myös sen verran paljon vähentynyt, että muiden konsulaattipalvelujen tarve ei vaadi Maarianhaminaan omaa konsulaattia vaan tehtävät pystyisi siirtämään esimerkiksi Turun konsulaattiin. Tätä on myös aikaisemmin Venäjä itse ehdottanut erilaisessa maailmantilanteessa 1998.


Kirjoittajat muistuttavat, ettei kansainvälisiä sopimuksia voi muuttaa yksipuolisesti, vaan asiasta tulisi päästä yhteisymmärrykseen muiden sopijaosapuolten – tässä tapauksessa Ruotsin, Saksan, Ison-Britannian, Ranskan, Italian, Tanskan, Puolan, Viron ja Latvian – kanssa.


– Nykyisessä maailmantilanteessa tämä tuskin olisi suuri ongelma, Vilamo ja Suutari kuitenkin arvioivat.


Kirjoittajat toteavat, että vaikka Ahvenanmaa on demilitarisoinnin lisäksi neutralisoitu – eli tulisi pitää myös sodan aikana sotatoimien ulkopuolella – tätä tuskin todellisuudessa kunnioitettaisiin.


– Neutralisointi on ollut voimassa myös maailmansotien aikana ja silloinkin alueella oli sotajoukkoja. Suomella on oikeus ja velvollisuus puolustaa Ahvenanmaata tarvittaessa nykyisten sopimusten mukaan.


Vilamo ja Suutari toivovat Ahvenanmaan asemasta käytävän keskustelua, johon maakunnan asukkaat otettaisiin itse mukaan. Arvioitavaksi tulisi ottaa myös mahdollisuus asevelvollisuuden laajentamisesta ahvenanmaalaisiin.


Positiivisina tekijöinä molemmat pitävät ahvenanmaalaisten osallistumista reserviläistoimintaan sekä Nato-jäsenyyttä, joka on jo nyt parantanut alueen turvallisuutta.


– Turvallisuustilanne paranee vielä lisää, kun myös Ruotsin Nato-jäsenyys astuu voimaan.


Kirjoittajat katsovat maakunnan asemasta heränneen keskustelun olevan ajassamme hyvin luonnollista.


– Euroopan turvallisuusympäristö on muuttunut ja Venäjän toimet turvallisuuden horjuttamiseen ovat röyhkeitä. Ahvenanmaan sijainti Itämerellä on kriittinen, mikäli sotatoimet tulevat ulottumaan tälle alueelle. Tämän takia olisikin hyvä lakkauttaa Venäjän konsulaatti Maarianhaminasta ja aloittaa selvitys Ahvenanmaan demilitarisoinnin purkamisesta, kun Itämerellä ei ole kriisiä käynnissä. Turvallisuus on ennakointia ja sitä suunniteltaessa katse pitää olla riittävän kaukana.

Kuva: Venäläisiä sotajoukkoja Dalkarbyssä keväällä 1917 pitämässä vallankumouksellista kokousta. (Tuntematon – http://www.vnk.fi/julkaisukansio/2004/j01-venalaissurmat-suomessa-vuosina-1914-22-Osa-1/pdf/fi.pdf, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1675234)