Suomi mukaan ampumatarvikkeiden yhteishankintaprojektiin

Artikkelit
Pekka Virkki

Puolustusministeri Antti Kaikkonen allekirjoitti eilen 20.3.2023 Euroopan puolustusviraston (EDA) ampumatarvikeyhteishankintojen järjestelyasiakirjan.

Asiakirjalla sovitaan eurooppalaisten puolustushallintojen sekä EDA:n yhteistoiminnasta alalla.


Puolustusministeriön mukaan ”projektin tavoitteena on tukea osallistujamaiden ampumatarvikehankintoja, jotta osallistujamaiden asevoimien valmius ja kyky toteuttaa tehtävänsä paranisi”.


– Yhteishankintojen uskotaan voivan johtaa edullisempiin hintoihin ja parantaa toimitusketjujen turvallisuutta sekä toimitusaikoja ja varastonhallintaa, ministeriön tiedotteessa kerrotaan.


Asiakirjan myötä yhteishankinnat EDA:n puitesopimusten kautta mahdollistuvat, mutta mitään sitoumusta nimenomaisesti tiettyihin hankintoihin dokumentti ei sisällä.


Kukin maa arvioi siis tarpeensa ja kyvykkyytensä jatkossakin itse.