Suomi mukaan Naton hankkeisiin!

Artikkelit
Pekka Virkki

Puolustusministeri Mikko Savola allekirjoitti eilen keskiviikkona 15.2.2023 Brysselissä neljä sopimusta, jotka koskevat maamme osallistumista puolustusliiton hankkeisiin.


Näistä kolmessa on kyse kansainvälisistä projektisopimuksista ja yhdessä aiesopimuksesta.


– Natolla on kattava määrä monikansallisia hankkeita, joista Suomi osallistuu kansallisista tarpeistaan keskeisiin, ministeri Savola toteaa.


– Tänään allekirjoitetut hankkeet ovat käytännönläheisiä ja kustannustehokkaita.


Oikeudellisesti sitovia sopimukset eivät kuitenkaan ole.


Satelliittivalvontaa


Aiesopimukseen liittyvän APSS-aloitteen nimi on lyhenne sanoista Alliance Persistent Surveillance from Space.


Kyseessä on seitsemäntoista Naton jäsenvaltion projekti, jonka tavoitteena on parantaa satelliittikuvantamisen kykyä hyödyntämällä maiden jo olemassa olevia resursseja.


Ammusvarastointia


Suomi liittyi keskiviikkona niin ikään virtuaalisen ammusvarastoinnin aloitteen yhteisymmärryspöytäkirjaan.


Multinational Cooperation for Ammunition Warehousing Initiatives (MAWI) -nimellä kulkevan hankkeen tavoitteena on puolustusministeriön tiedotteen mukaan ”selvittää puitteet kansainväliselle ammusten yhteisvarastoinnille sekä siihen liittyville päätöksentekomekanismeille, tiedonvaihdolle ja sovellettaville teknisille määräyksille”.


MAWI:ssa on tällä hetkellä mukana neljätoista maata, myös Ruotsi. Muut ovat eurooppalaisia Naton täysjäseniä.


Parempaa pioneeritoimintaa


Kaksi muuta hanketta keskittyvät sotilaalliseen liikkuvuuteen ja pioneeriaselajin kehittämiseen.


Nämä ovat Cooperation on Delivering Countermobility Capabilities sekä Cooperation on Delivering Gap Crossing Capabilities, joista ensimmäisen tarkoitus on liikkeenestämisen kehittäminen ja toisella ylikulun varmentaminen.


Ammusvarastointihankkeesta poiketen näissä kahdessa projektissa on mukana myös Yhdysvallat.