Puolustusvaliokunta: Mikään ei korvaa jalkaväkimiinoja

Artikkelit
Pekka Virkki

Eduskunnan puolustusvaliokunta on antanut lausuntonsa jalkaväkimiinat kieltävästä ns. Ottawan sopimuksesta irtautumista vaatineesta kansalaisaloitteesta.


Kieli keskellä suuta


Valiokunnan ja sen kuulemien asiantuntijoiden mukaan ”mikään nykyään käytössä oleva järjestelmä [ei] voi kokonaan korvata jalkaväkimiinoilla aikaan saatavaa suorituskykyä, erityisesti miinakauhua”.


Valiokunta muistuttaa, ettei Ottawan sopimuksesta voi irtautua kriisitilanteessa ja aloittaa jalkaväkimiinojen tuotantoa. Irtisanoutuminen tulisi niin ikään voimaan vasta kuuden kuukauden eroilmoituksesta tai käynnissä olevan aseellisen konfliktin päättyessä.


Selvityksen mukaan jalkaväkimiinoja ei kuitenkaan nähdä Puolustusvoimissa välttämättömänä suorituskykynä ja Suomi on eurooppalaisittain ”suluttamisen suurvalta”.


Lausunnossa siteerataan Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivisen maaliskuussa 2021 pitämää puhetta:


”Valmiusvarastoissamme on useita satoja tuhansia panssarimiinoja ja merkittävä määrä niin viuhka- kuin kylkipanoksia. Jalkaväkimiinoista luopumisen yhteydessä menetettyä suorituskykyä on korvattu varsin monipuolisesti. Myös panssarimiinojen suorituskykyä on parannettu ja niiden raivaaminen on vastustajalle entistä vaikeampaa.”


Lisäksi puolustusvaliokunta muistuttaa, että vaikka maamme puolustusteollisuus kykenisi tuottamaan jalkaväkimiinoja,ei alan yrityksissä ole mielenkiintoa tuotannon käynnistämiseen.


”Yritykset näkevät jalkaväkimiinojen tuottamisen erittäin merkittävänä mainehaittana muun liiketoiminnan kannalta. Lisäksi jalkaväkimiinoja tuottavilla yrityksillä olisi suuria vaikeuksia saada rahoitusta markkinoilta”, lausunnossa todetaan.


Erotaan kuitenkin?


Osa valiokunnan jäsenistä liputtaa kuitenkin avoimesti Ottawan sopimuksesta irtautumisen puolesta.


”Jalkaväkimiinojen sallimisella olisi ehdoton mahdollista hyökkääjää psykologisesti hidastava vaikutus”, sanoo esimerkiksi kokoomuksen Timo Heinonen yhdessä puoluetoverinsa, edustaja Jukka Kopran kanssa julkaisemassaan lausunnossa.


”Merkkejä jännitteiden katoamisesta ei ole näköpiirissä. Tulee muistaa, että Suomea puolustaa aina lopun viimein Suomi itse”, Heinonen toteaa.