Suomen F-35-hankinta tarkentuu

ArtikkelitTilaajille
Suomen Sotilas


Suomen Sotilaassa 5/2022 muistutimme tulevista muuttujista F-35-hankinnassamme, joihin emme voi suoraan vaikuttaa. Hanke ja sen sisältö on jälleen tarkentunut.


F-35-hankinnassa ostettiin tulevaisuuden uusia suorituskykyjä, joissa Suomi on yksi 17 F-35-käyttäjävaltiosta. Käyttäjämaat päättävät yhdessä pääkäyttäjä Yhdysvaltojen johdolla, mitä ja miten suorituskykyjä kehitetään ja millaisia koneita järjestelmineen Ilmavoimillemme tullaan loppujen lopuksi toimittamaan. Sama pätee myös Ilmavoimien F-35-hävittäjien elinkaaren aikaiseen suorituskykyjen jatkokehitykseen. Tämä on ainoa keino pitää F-35-hävittäjät uusien uhkien tasalla.


Toinen F-35-hankinnan muuttuja on hinta. Se muodostuu F-35-hävittäjien kehittyvästä varustuksesta ja muista kustannustekijöistä. Käytännössä Yhdysvaltain puolustushallinto päättää tuotantoerä kerrallaan, mitkä ovat kunkin hävittäjäerän suorituskyvyt ja varustelu. Lisäksi se yhdistää Yhdysvaltojen omat hävittäjätilaukset ja kaikkien vientiasiakkaiden tilaukset yhdeksi kokonaisuudeksi ja neuvottelee sille alan teollisuudelta parhaimmat toimitusehdot.


Hintaan vaikuttavat myös inflaatio ja valuutan vaihtokurssi.


Joulukuun 31. päivänä 2022 Yhdysvaltojen puolustushallinnon F-35-hanketoimisto (Joint Program Office) ja Lockheed Martin ovat solmineet sopimuksen enintään 398 F-35-hävittäjän valmistuksesta ja toimituksesta 30 miljardin Yhdysvaltain dollarin hintaan. Sopimus sisältää Yhdysvaltain asevoimien, kansainvälisten kumppanien sekä Foreign Military Sales (FMS) -asiakkaiden koneet tuotantoerissä 15 ja 16 sekä option koskien tuotantoerää 17. Sopimus sisältää 145 konetta tuotantoerässä 15, 127 konetta tuotantoerässä 16 ja enintään 126 konetta tuotantoerän 17 optiossa, joka sisältää ensimmäiset Belgiaan, Suomeen ja Puolaan toimitettavat F-35-koneet.


Kuva: Ilmavoimat.


Hinta osittain lukittu


Ensimmäisten Suomelle toimitettavien 17. tuotantoerän F-35A-hävittäjien varustuksesta ja hinnasta on siis sovittu. Tuotantoerien 15–17 F-35-koneissa on ensimmäisinä mukana Technical Refresh-3 (TR-3) -päivitys eli Block 4 -suorituskykypäivityksen edellyttämä koneen laitteiston modernisointi. TR-3 sisältää uuden, merkittävästi aiempaa suorituskykyisemmän integroidun suorittimen, ohjaamon panoraamanäkymän sekä entistä tehokkaamman muistiyksikön. Hintaan jää edelleenkin liikkumatilaa, koska moottorivalmistaja Pratt & Whitneyn kanssa ei olla vielä solmittu sopimusta 15.–17. tuotantoerien F135-suihkumoottorien hinnasta. Nykyisen moottorin lisäksi on tarjolla myös kolme muutakin moottorivaihtoehtoa: nykyisen F135-moottorin suorituskykyisempi uusi kehitysversio sekä vielä suorituskykyisemmät, uudet mukautumiskykyisen syklin Pratt & Whitneyn XA101- ja General Electricin XA100 -moottorit. AETP-kehitysohjelman uusien XA100- ja XA101-moottorien tavoitteena on 25 % alempi polttoaineen ominaiskulutus, 10 % korkeampi työntövoima ja parempi lämmönhallinta. Jokin näistä kolmesta uudesta moottorista saattaa olla pakkohankinta, koska F135-moottorin nykyisen suorituskykyversion antama jäähdytysteho ja sähköenergia saattavat olla riittämättömiä hävittäjän uuden Block 4 -varustelun kaikkien suorituskykyjen hyödyntämiseksi.


Uuden sopimuksen mukainen Ilmavoimien F-35A-version yksikköhinta näyttää mediatietojen mukaan nousevan 6,5 %. Neljännentoista tuotantoerän F-35A:n yksikköhinta ilman moottoria on noin 65,6 miljoonaa dollaria (61,5 miljoonaa euroa), 15. tuotantoerän 70,2 miljoonaa dollaria (65,8 miljoonaa euroa), 16. tuotantoerän 69,3 miljoonaa dollaria (65 miljoonaa euroa) ja 17. tuotantoerän 69,9 miljoonaa dollaria (65,5 miljoonaa euroa). F-35A:n 14. tuotantoerän yksikköhinta Pratt & Whitney F135 -suihkumoottoreineen oli 77,9 miljoonaa dollaria (73 miljoonaa euroa), ja kun summaa korotetaan 6,5 %, niin 17. tuotantoerän F-35A-hävittäjä moottoreineen maksaisi 83 miljoonaa dollaria (77,8 miljoonaa euroa).


Euron valuuttakurssi dollariin nähden vaihteli vuoden 2022 aikana voimakkaasti. Euro oli vahvimmillaan 6.2.2022, jolloin yhdellä eurolla sai 1,1455 dollaria ja heikoimmillaan 27.9.2022, jolloin eurolla sai vain 0,9589 dollaria. Vuoden 2022 keskikurssi oli 1,0538, kun vuotta aiemmin se oli 1,183. Onneksi vuoden 2022 lopulla euro vahvistui tasolle 1,0726. Tammikuun 2023 ensimmäisellä dekadilla kalenterivuoden keskikurssi oli 1,063. Marraskuun 2022 tietojen mukaan kuluttajainflaatio vuoden 2022 aikana oli Yhdysvalloissa 7,7 %, Suomessa 9,1 % ja euroalueella 10 %. Inflaation perässä ovat nousseet myös korot, jotka nostavat Suomen valtiovelan kasvattamisella rahoitettavan F-35-hankinnan rahoituskuluja.


Parempaa enemmällä


F-35A-hävittäjän suorituskyvyt kehittyvät 10.12.2021 hankintapäätöksen odotusten mukaisesti, mutta Suomen F-35A-hävittäjien yksikköhinnat euroissa vaihtelevat monesta eri tekijästä johtuen. Viimeisimpien tietojen valossa Lockheed Martin on onnistunut pitämään hinnankorotuksen alle Yhdysvaltain kuluttajainflaation, mikä on poikkeuksellista – asejärjestelmien hinnat nousevat yleensä enemmän kuin kuluttajahinnat.


Ennen kuin ensimmäiset 17. tuotantoerän F-35A-hävittäjät toimitetaan Ilmavoimille vuonna 2026, tilanne voi muuttua vielä useamman kerran – Ilmavoimille myöhemmin toimitettavista 18.–22. tuotantoerän hävittäjistä puhumattakaan. Sama koskee myös F-35A-hävittäjien elinkaaren aikaisia kustannuksia ja niiden suorituskykyjen kehitystä palveluskäytön aikana. Toisaalta nämä epävarmuustekijät ovat hinta, joka joudutaan maksamaan keskeytyksettä uusien uhkien tasalle aktiivisesti kehitettävän kriittisen asejärjestelmän hankinnasta.


Jos HX-hankkeessa olisi valittu joku muu vaihtoehto muuttumattomana kehitysversiona, niin toimittajavaltiosta riippuen jouduttaisiin edelleenkin seuraamaan valuuttakurssiriskejä ja toimittajavaltiosta riippumatta inflaatiota, korkoja, hinnankorotuksia ja saataville tulevia uusia suorituskykyjä. Valtaosa epävarmuustekijöistä kiteytyisi silloin kuitenkin siihen, miten toimittaja pystyisi toimittamaan hävittäjän uusia suorituskykyjä ja millä aikataululla sekä kustannuksilla ne voitaisiin ottaa käyttöön Ilmavoimien hävittäjissä.


Kuva: Lockheed Martin.


Sekä aktiivisessa että muuttumattomassa vaihtoehdossa epävarmuustekijät tulevat joka tapauksessa kaupan päälle. Aktiivinen F-35A-valinta on ehkä helpompi vaihtoehto, koska ainoa epävarmuustekijä on luonteeltaan taloudellinen. Kaikista viidestä HX-vaihtoehdosta F-35A on kuitenkin sellainen lavetti ja järjestelmä, jonka kehitykseen panostetaan nyt ja tullaan panostamaan tulevaisuudessa kaikkein eniten.Artikkelikuva: US Airforce.