Puolustukseen 20 % lisää rahaa

Artikkelit
Suomen Sotilas


Teksti: Aleksei Kettunen


Valtioneuvosto on antanut 19.9.2022 eduskunnalle hallituksen esityksen valtion talousarvioksi vuodelle 2023. Puolustushallinnon määrärahoiksi esitetään 6,1 miljardia euroa, mikä on miljardi euroa (20 %) kuluvan vuoden talousarviota enemmän. Pääosin lisäys aiheutuu toimintaympäristön muutoksista johtuvista tasokorotuksista Puolustusvoimien toimintamenoihin, puolustusmateriaalihankintoihin sekä maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen. Talousarvioesitys sisältää myös 272 miljoonan euron varautumisen hävittäjähankinnan mahdollisiin valuuttakurssitappioihin.


Puolustusvoimien toimintamenot nousevat talousarvioesityksessä 137 miljoonaa euroa. Lisäyksellä vahvistetaan Puolustusvoimien henkilöstömäärää, parannetaan materiaalin kunnossapidon tasoa ja nostetaan kertausharjoituksissa koulutettavien reserviläisten määrää.  


Ensi vuoden talousarvioesitys sisältää puolustusmateriaalihankintoihin 1,6 miljardia euroa, joka on 765 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2022 varsinaisessa talousarviossa. Lisäys käytetään pääosin puolustuskyvyn materiaaliseen vahvistamiseen toimintaympäristön vaatimusten mukaisesti.