Venäjällä osittainen liikekannallepano

Artikkelit
Suomen Sotilas


Teksti: Aleksei Kettunen


Venäjä päätti 21.9.2022 aloittaa 300 000 reserviläisen osittaisen liikekannallepanon, jonka alaisia ovat vain asepalveluksensa aiemmin suorittaneet reserviläiset, joilla on tarvittava sotilasammattitaito. Venäjän virallisten lähteiden ilmoituksen mukaan etusijalla ovat ne, joilla on taistelukokemusta. Liikekannallepanon takia palvelukseen kutsutut reserviläiset saavat palkatun sotilashenkilöstön aseman ja edut. Ennen siirtymistään yksikköihinsä heille annetaan Ukrainan kokemukset huomioiva lisäkoulutus. Venäjä ei aio – Venäjän poliittisen johdon ilmoituksen mukaan – käyttää taistelutoimissa varusmiehiä. Tähän asti rintamilla tehdyt lukuisat havainnot varusmiehistä taistelussa johtuvat Venäjän virallisen selityksen mukaan siitä, että annettuja ohjeita on rikottu…
Venäjän puolustusministeriön mukaan 300 000 on vain yksi prosentti Venäjän koko mobilisaatiopotentiaalista. Väite on aika villi. Venäjän 144-miljoonainen väestö on länsimaiden tavoin ikääntynyt. Puolustusministeriön mukaan liikekannallepanoon on mahdollista saada 30 miljoonaa ihmistä. Kysymys kuuluu, kuka heidät kouluttaisi ja millä kalustolla, minkä ikäisiä ja kuntoisia he olisivat, millä heidät varustettaisiin ja kuka pyörittäisi maan taloutta ja sotamateriaaliteollisuuden kasvavaa tarvetta. Puolustusministeriön mukaan myös puolustusmateriaaliteollisuus mobilisoidaan ainakin osittain, eli sen tuotantoa nostetaan. Millä työvoimalla ja komponenteilla, kysyy Suomen Sotilas.


Venäjän puolustusministeriöllä on omat lukunsa myös sodan tähänastisesta kulutuksesta. Venäjän ja venäläisten ajattelun tuntemiseksi niihin on hyvä tutustua. Venäjä ilmoitti syyskuussa tappioikseen Ukrainassa 5 937 kaatunutta. Venäjän mukaan haavoittuneista yli 90 % on palannut palvelukseen. Ukrainan tappioiksi Venäjä ilmoitti 61 207 kaatunutta ja 49 368 haavoittunutta eli yli puolet konfliktin alun Ukrainan asevoimien 201 000–202 000 vahvuudesta. Venäjän arvioiden mukaan Ukrainan asevoimien vahvuus on neljän osittaisen liikekannallepanon myötä ollut korkeimmillaan noin 400 000. Ukrainan puolella taistelevat ulkomaalaiset ovat kärsineet tappioita, ja Venäjän mukaan heitä on nyt jäljellä 1 000.