Modifikaatiolla tehoja BMP-2:en

Artikkelit
Jarmo Sinkkonen

 

 

Modernisoimalla käyttökelpoista saadaan kustannustehokasta uutta suorituskykyä ja jatketaan monesti myös kaluston ikää. Suomen Sotilas seuraa erityisesti venäläisen kaluston kehitystä nettisivuillaan. Aiemmin selvitettiin BMP-1:n modernisoidun kaluston muutoksia ja parannuksia. Tässä artikkelissa kerrotaan sekä venäläisestä että suomalaisesta BMP-2 -modifikaatiosta.

 

Venäjä on modernisoimassa laajalle levinneen BMP-2 vaununsa. Ja tokihan modifikaatiolla on paljon myyntipotentiaalia, kun ”bemari-kakkosia” on laajasti maailmalla. Ratkaisussa keskeisenä on tornin modernisointi.

 

Berezhok-tykkitorni lisää vaunun tulivoimaa huomattavasti. Berezhok-varustukseen kuuluu jo aiempi  30 mm:n 2A42-pääase kertatäyttönä 500 laukausta. 30 mm:n tykin ampumatarvikevalikoimaan voit tutustua Suomen Sotilaan nettiartikkelista ”Bemari-1:selle uusi elämä”. Pääaseen suuntaisesti on PKT 7,62 mm:n konekivääri. Tuttuja välineitä molemmat osalle ihan inttiajoilta.

 

Uutta on neljä ampumavalmista 9M133 Kornet-E panssarintorjuntaohjusta sijoitettuna pareittain tornin molemmin puolin. Vaunu voi ampua kaikkia ohjusvariantteja, esimerkiksi panssarintorjuntaan suunniteltua kaksoisontelolaukausta tai lähinnä jalkaväen asepesäkkeiden tuhoamiseen ja asutuskeskustaisteluun soveltuvaa termobaarista ohjuslaukausta. Termobaarisen taistelulatauksen teho perustuu voimakkaaseen paine- ja polttovaikutukseen.

 

Lisäksi tornin takaosa on varustettu AGS-30 30 mm:n kranaattikonekiväärillä, jolla voidaan tulittaa maaleja jopa noin kahteen kilometriin. Omasuojavälineinä on tornin etuosassa Tucha-suojasavuheittimet, yhteensä kuusi laukaisuvalmista heitettä.

 

Berezhok-päivitys sisältää myös uuden ammunnanhallintajärjestelmän mukaan lukien automaattinen maalinseurantajärjestelmä sekä stabiloidun, kokonaan uuden optiikan sekä laser-etäisyysmittarin. Ohjusammuntaa varten on ampujalla ohjusten ampumalaitteisto. Modernisointi lisää vaunun tulivoimaa merkittävästi, mutta suojaa ei tiettävästi modernisoinnin yhteydessä paranneta. Tornissa on sekä vaunun johtajalle, että ampujalle omat itsenäiset tähtäinlaitteet. Ampujalla niin optinen kuin lämpötähtäinkin sekä laser-etäisyysmittaus ja ohjusten ampumalaite on integroitu samaan tähtainlaitteeseen.

 

Venäjän puolustusministeriö on sopinut yhteensä yli 500 BMP-2 -vaunun modernisoinnista, mutta toistaiseksi vaunuja lienee toimitettu suuruusluokkaa satakunta. Toimitukset alkoivat 2018. BMP-2M vaunun käytöstä Ukrainan sodassa on jo tehty ensihavainnot.

 

BMP-2:n Suomiversion häiveominaisuudet niin näkyvän valon kuin lämpöherätteen osalta ovat erinomaiset.

 

Kotimainen modifikaatio

 

Puolustusvoimien ”bemari-kakkosten” modifikaation suoritti kotimainen Conlog Oy. Modernisoinnin yhteydessä vaunuun asennettiin lämpökameratähtäin, jota käyttävät sekä ampuja että johtaja. Vanhojen neuvosto-vehkeiden, infrapunapimeänäkölaitteiden, tilalle tuli modernisti valonvahvistimet. Vaunuun asennetaan ajajalle valonvahvistin ja lämpökamerat sekä eteen että taakse. 

 

Uuden naamiointijärjestelmän myötä vaunun havaittavuus sekä visuaalisesti, että lämpötähystystä vastaan parani huomattavasti. Lämpösuojauksen tunnistaa helpoimmin konetykin putken ympärille tulleesta lämpösuojatorvesta, vaikka muuallakin vaunussa lämpöheräte on toki paljon aiempaa pienempi.

 

Vaunun sisäinen puhelulaitejärjestelmä on uusittu samoin kuin radiolaitteet.  Vaunuun luotiin myös liitännät nykyaikaisille johtamisjärjestelmille.

 

Matkustusmukavuuskin parani, kun vaunussa on talviolosuhteita varten nyt sisätilan lämmitysjärjestelmä. Vaunun ulkoiset mitat muuttuivat hieman, koska vaunun leveys kasvoi alkuperäisestä kymmenisen senttiä.

 

 

Kuvat: Venäjän puolustusministeriö sekä Conlog Oy.