F-35 -hanke toteutuu aikataulussa

Artikkelit
Suomen SotilasSuomen Ilmavoimien HX-hankke on kohdannut uuden haasteen, jonka on pelätty vaikuttavan joko toimitusaikatauluun tai hintaan.

Loppuvuodesta 2021 valittiin ja tilattiin 2025-2030 toimitettavaa HX-valmistajan lupaamaa tulevaisuuden suorituskykyä. On hyvä, että HX-järjestelmän suorituskyky on toimitushetkellä mahdollisimman korkea, mutta toisaalta tulevaisuuden lupauksiin liittyy aina epävarmuustekijöitä, koska niiden tuotekehityksessä voi tulla eteen haasteita, viivästyksiä tai kustannusten kohoamista. Ainoa keino näiden riskien välttämiseksi olisi tilata jo tuotannossa ja palveluskäytössä olevaa kehitysversiota, jonka suorituskyky olisi vasta muutamien vuosien kuluttua toimitusten aikana jo ajastaan jäljessä. Tämä on kaikkien sotilasmateriaalihankintojen yleinen dialemma. 

BLOCK 4 


10.12.2021 julkaistun HX-hankintapäätöksen mukaisesti Suomen Ilmavoimien seuraavaksi monitoimihävittäjäksi valittiin amerikkalainen Lockheed Martin F-35A Lightning II -häivehävittäjä. Varsinaiset HX-hankintasopimukset allekirjoitettiin hieman myöhemmin 11.2.2022 alkaen. Hankinnan kohteena ovat 64 F-35A Lightning II -hävittäjää vasta kehitteillä olevana Block 4 -kehitysversiona.


F-35-hävittäjän Block 4 -kehitysversion/modernisaation kehitystyö alkoi 2018 ja sen piti valmistua 2026. Uuden kehitysversion tavoitteena on nostaa F-35-hävittäjän suorituskykyä ohjelmistopäivitysten, kehittyneempien laitteiden ja alijärjestelmien sekä laajenevan aseistusvalikoiman avulla. Tuotekehityksen nopeuttamiseksi Block 4 -modernisointi on jaettu neljään välivaiheeseen. Tarkat tiedot Block 4-kehitysversion uusista suorituskyvyistä ovat salaisia ja niitä täydennetään jatkuvasti uusilla ominaisuuksilla Esimerkiksi viime vuoden aikana uudistuksia oli 25!

Neljänkymmenen kahden F-35A Lightning II:n muodostelma 354th Fighter Wingin tukikohdassa rutiiniluontoisen valmiusharjoituksen yhteydessä Yhdysvaltain ilmavoimien Eielsonin tukikohdassa Alaskssa maaliskuun 25, 2022. U.S. Air Force photo, Airman 1st Class Jose Miguel T. Tamondong.
Block 4-suorituskykyjen käyttäminen edellyttää monitoimihävittäjän IT-laitteistojen päivitystä nykyisestä Technology Refresh 2 (TR-2) -tasosta suorituskykyisempään TR-3 -laitteistoon, minkä jälkeen Block 4-suorituskyvyt voidaan ottaa käyttöön ohjelmistopäivityksinä ja/tai kasvavan aseistus- ja varusteluvalikoiman muodossa. TR-3 -modernisaatio koostuu IT-järjestelmän suorituskykyisemmistä keskusprosessoreista, laajennetusta muistista sekä kehittyneemmästä laajakuvanäytöllisestä ohjaamosta. Pentagonin uusimpien arvoiden mukaan TR-3-laitteisto olisi saatavilla jo tämän vuoden aikana.  

 
F-35-tuotekehityksestä vastaava F-35 Joint Program Office ilmoitti 2020 Block 4 -kehitysversion viivästyvän 2027 asti. Yhdysvaltain liittovaltion hankintoja valvovan Government Accountability Office (GAO) -viranomaisen, joka vastaa meidän Valtiontalouden tarkastusvirastoamme, uusimman 25.04.2022 julkaistun F-35-raportin mukaan sen valmistuminen siirtyy edelleen budjettivuodelle FY2029 (1.10.2028–30.9.2029).Nouseeko hinta?


Samalla Block 4 -kehitysbudjetti on noussut alkuperäisestä 2018 kustannusarvion 10,5 miljardista 2021 kustannusarvion 15,14 miljardiin dollariin. Amerikkalaiskäytännön mukaisesti asejärjestelmien tuotekehityskustannuksia ei kuitenkaan välttämättä jyvitetä itse asejärjestelmän kappalehintoihin.


Miten nämä uusimmat GAO-arviot vaikuttavat Ilmavoimien HX-hankintaan? Eivät välttämättä mitenkään. Tilattujen Block 4 -suorituskykyjen kannalta kriitinen TR-3 -laitteisto on uusimpien tietojen mukaan ehtimässä hyvin Suomen toimituksiin. Mikäli muut Block 4 -suorituskyvyt viivästyvät, niin ne ovat lisättävissä jo toimitettuihin hävittäjiin jälkikäteenkin ohjelmistopäivityksinä ja/tai laajenevan aseistuksen ja varustelun muodossa. Kaikki riippuu siitä, miten HX-hankintasopimus on laadittu: jos hankittavassa HX-kokonaisuudessa on yksiselitteisesti mukana Block 4 -suorituskyvyt TR-3-laitteistoineen, niin ne saadaan hävittäjiimme ennemmin taikka myöhemmin.


Suomen Sotilas kysyi Puolustusministeriön HX-ohjelmajohtajalta kenraalimajuri (evp) Lauri Puraselta, vaikuttavatko uudessa GAO:n F-35-raportissa esitetyt arviot tuotekehityksen viivästymisestä Ilmavoimien F-35-hävittäjätoimituksiin.


Ohjelmajohtaja Lauri Puranen vastasi kysymykseemme ja kommentoi 27.4.2022 Suomen Sotilaalle pyynnöstämme alkuperäistä artikkeliamme 26.4.2022 (yllä oleva tämän jutun alkuosa) seuraavasti:


“Suomelle sovittuja toimituksia ei ole suunniteltu myöhennettäväksi.  F-35-järjestelmän suorituskyky kehittyy koko ajan. Emme ole ostaneet staattista järjestelmää vuoden 2021 tasossa. Suomen koneiden toimitukset tapahtuvat 2025 – 2030 ja siihen mennessä tapahtuu merkittävää järjestelmien kehitystä. Näin suuressa ja monivuotisessa ohjelmassa muutoksia tulee joka tapauksessa mm. teknologian kehittymisen ja uhkakuvien muutosten myötä myös kehitysversioiden välillä.Suomella on jo nyt yksityiskohtainen käsitys ja kuva Block 4 -kykyjen kehittymisestä ja seuraamme Block 4 -kehitystä ja aikataulua tarkasti. Block 4 -kyvyt mahdollistava teknologiapäivitys (TR-3) alkaa rakentua koneisiin vuodesta 2023 alkaen. Kyvykkyydet rakentuvat kuitenkin vaiheittain ja myös vaatimukset ovat kasvaneet matkan varrella.

 Sopimuksen mukaisesti Suomen koneet toimitetaan Block 4 -tasossa, mutta kuten todettua Block 4 -konfiguraatioon päivitys tapahtuu vaiheittain. On tiedossa, että Block 4 aiheuttanee jo nyt joitain jälkiasennustarpeita.”


Kiitämme kenraali Purasta nopeista vastauksista.
. Palaamme tähänkin aiheeseen tarkemmin Suomen Sotilaan tulevissa numeroissa.Majuri Kristin Wolfe, F-35A Lightning II Demonstration Teamin pilotti ja komentaja eteläisen Texasin ilmatilassa Naval Air Station Kingsvillen lentonäytöksessä toinen huhtikuuta 2022. U.S. Air Force, Staff Sgt. Codie Trimble.