Tilanne Ukrainassa 25.4.2022 illalla

Artikkelit
Pekka Toveri

Venäjä on jatkanut viime viikolla aloittamaansa ”suurhyökkäystä” Donbassissa. Ukrainalaisia puolustajia on kulutettu epäsuoralla tulella ja hyökkäyksillä, mutta hyökkäykset ovat saaneet vain vähän paikallista menestystä muutamilla alueilla venäläisten kärsiessä kohtuullisen suuria tappioita.

Mariupolissa puolustajat ovat painettu Asovstalin tehdasalueelle, missä he tekevät sitkeää vastarintaa tukeutuen tehdaskompleksin laajoihin maanalaisiin osiin. Venäläiset ovat keskittyneet piirittämään aluetta pyrkien näännyttämään puolustajat. 

Etelä-Ukrainan länsiosissa venäläiset ovat pyrkineet turvaamaan valtaamansa alueet Hersonin suunnassa tekemällä rajoitettuja vastahyökkäyksiä sekä pommittamalla Mykolajivin kaupunkia tykistöllä.

Etelä-Ukrainan itäosissa, Mariupolin pohjoispuolella, venäläiset ovat pyrkineet hyökkäämään pohjoiseen useissa paikoissa ilman menestystä.

Venäjä on jatkanut suurempien asutuskeskusten terroripommituksia. Venäjän ilmavoimat ovat lisänneet aktiivisuuttaan ja lentävät noin kolmesataa taistelulentoa päivässä, pyrkien iskemään Ukrainan asevoimien johtamispaikkoja, huoltoa ja joukkoja vastaan etenkin Donbassissa ja Etelä-Ukrainassa. Pitkän kantaman ohjuksilla on isketty eri puolille Ukrainaa vaurioittaen asutuskeskusten lisäksi Ukrainan aseteollisuutta ja asevoimien logistiikkaa. Venäläiset käyttävät iskuissaan myös vanhempaa ohjuskalustoa, kuten SS-21 Totshka 9K79 ballistisia ohjuksia ja ilmavoimien ilmasta-maahan -ohjuksia, joiden vikaprosentti on ollut huomattava. Iskuihin on käytetty myös meritorjuntaohjuksia. Nämä viittaavat siihen, että Venäjällä alkaa olla pulaa nykyaikaisista pitkän kantaman ohjuksista. 

Valko-Venäjän rajalla on ollut rauhallista. Venäjän ja Valko-Venäjän joukot ovat tehneet rajan tuntumassa ryhmitysmuutoksia ja Valko-Venäjän kaakkoisosiin on tuotu Venäjän Läntisen sotilaspiirin elektronisen sodankäynnin yksiköitä.

Venäläisillä on edelleen suuria vaikeuksia saada henkilöstötäydennyksiä taisteluissa kuluneille joukoille. Syyrialaisia ja libyalaisia palkkasotilaita on havaittu rintamalla venäläisten kaatuneiden joukossa. Kyseessä on ilmeisesti Wagnerin palkkalistoilla olevista yksittäisistä taistelijoista, suurempia Syyriasta värvättyjä osastoja ei ole vielä havaittu. Venäjän kansalaisille asevoimat ovat tarjonneet jopa lyhyitä, vain kolmen kuukauden sopimussotilassopimuksia, samalla kun fyysisiä kuntovaatimuksia on alennettu. Tästä huolimatta vain yksittäisiä henkilöitä on saatu värvättyä, ja näistäkin osa on kieltäytynyt palveluksesta ”erikoisoperaatiossa”.

Hallussaan pitämillä alueilla venäläiset pyrkivät murtamaan väestön vastarinnan ahdistelemalla siviilivastarintaa tekeviä ihmisiä ja heikentäen tietoisesti ihmisten elinolosuhteita muun muassa katkaisemalla sähköt ja takavarikoimalla generaattoreita. Lisäksi Hersonissa tehdään edelleen valmisteluja ”kansanäänestyksen” järjestämiseksi alueen liittämiseksi Venäjään. Aktiivinen vastarinta ja partisaanitoiminta on kuitenkin kasvussa Etelä-Ukrainassa.

Useita venäläisiä kenraaleita on Ukrainan tiedustelun mukaan erotettu muun muassa Mustan Meren Laivastossa ja Läntisen sotilaspiirin joukoissa huonosti menneiden taisteluiden ja virheiden takia. 

Venäjän yleisesikunnan mukaan Venäjän tavoitteena on ennen pitkää koko eteläisen rantaviivan haltuunotto ja maayhteyden luominen Moldovan Transnistriaan, koska ”venäläisväestöä vainotaan” Moldovassa. Venäjällä ei kuitenkaan ole sotilaallista voimaa hyökkäykseen jatkamiseksi Odessaan. Väitteet venäläisten vainoamisesta ovat puolestaan valeita, mutta nostattavat huolta Moldovassa. 


Taistelut pääsuunnissa


Harkovassa Venäjän 6. Armeijan ja Pohjoisen Laivaston 14.Armeijakunnan joukot pitävät yllä taistelukosketusta puolustajiin, mutta ovat muuten passiivisia. Venäläiset ovat jatkaneet alueiden miinoittamista muun muassa ampumalla raketinheittimillä etämiinoitteita rajoittaakseen ukrainalaisten liikkumista kaupungin lähistöllä. Kaupungin tulittamista tykistöllä ja ilmapommituksilla on jatkettu. 

Venäläiset ovat ryhmittäneet Harkovan itäpuolelle ja Venäjän puolella olevan Belgorodin alueelle pitkän kantaman ilmatorjuntaa sekä Iskander-tykistöohjusprikaatin. Ilmatorjuntaa on vahvennettu ilmeisesti ukrainalaisten ilmahyökkäysten pelossa.   

Ukrainalaiset ovat pitäneet hallussaan vastahyökkäyksellä viime viikkojen aikana Harkovan kaakkoispuolella haltuun otettua aluetta, joka ulottuu aina Bazaliykaan saakka. Alue uhkaa Izjumiin keskitettyjen venäläisjoukkojen huoltoyhteyksiä, jonka takia venäläiset ovat siirtäneet huoltotiensä idemmäksi, niin että se tukeutuu Venäjältä Valujkista Ukrainan Kupjanskiin ja sieltä edelleen etelään johtavaan rautatiehen. Bazaliykasta on huoltoreitille matkaa 50 kilometriä, mutta ukrainalaisilla tuskin on riittävästi voimia hyökkäykseen huoltoreitin katkaisemiseksi.

Harkovan kaakkoispuolella Venäjän 1. Kaartin Panssariarmeijan ja 20.Armeijan joukot ovat jatkaneet suurhyökkäystä Izjuminsta Kramatorskin ja Slovianskin suuntiin voimakkaan epäsuoran tulen tukemina. Hyökkäyksiä ovat tehneet etenkin 2.Kaartin Panssaridivisioona (KPSD), 4. Kaartin Moottoroitu Jalkaväkidivisioona (KMTJVD) ja 3. Moottoroitu Jalkaväkidivisioona (MTJVD). Painopiste on ollut Slovianskin suunnassa, missä on hyökännyt kahdeksan pataljoonan taisteluosastoa.  Hyökkäykset ovat saavuttaneet rajoitetusti menestystä. Ukrainalaisten 81. ja 95. Ilmarynnäkköprikaati ja paikallisjoukot ovat kantaneet päävastuun puolustuksesta. Ukrainalaisten taisteluhenki on hyvä, mutta joukot ovat pitkien taistelujen kuluttamia. 

Venäläiset ovat hyökänneet edellisen viikon aikana myös idempänä Severodonetskin suunnassa useammalla eri taholla. Etenkin 5.Armeijan alaisuudessa olevat 57. Erillinen Kaartin Moottoroitu Jalkaväkiprikaati (ERKMTJVPR) ja 127. MTJVD ovat olleet aktiivisia. Venäläiset ovat onnistuneet valtaamaan useamman kylän Severodonetskin pohjoispuolella. Lisäksi Severodonetskin länsipuolella venäläiset onnistuivat rakentamaan ponttoonisillan Krasna-joen ylitse. Kaupunkia puolustaa Ukrainan 79. Ilmarynnäkköprikaati, 111.Paikallispuolustusprikaati ja muita Ukrainan joukkoja. Ukrainalaiset ovat ilmoittaneet ampuneensa viikon aikana alas useita venäläistä Orlon10 lennokkeja. 

Venäläisillä on painopistesuunnassa Izjumista Horlivkan pohjoispuolelle ulottuvalla alueella kaikkiaan 25 pataljoonan taisteluosastoa. 

Severodonetskista etelään ”kansantasavaltojen” 1. ja 2. Armeijakunnan joukkoja on vahvennettu viikon aikana 150. MTJVD:n ja 155. Merijalkaväkiprikaatin joukoilla. Venäläiset ovat tehneet useissa eri suunnissa hyökkäyksiä mutta ne on torjuttu, välillä ukrainalaisten vastahyökkäyksillä. 

Ukraina on ilmeisesti siirtänyt Izjumin ja Severodonetskin alueelle lisää joukkoja, muun muassa 3.Panssariprikaatin sekä 24. ja 30. Mekanisoidut prikaatit. 

Mariupolissa kaupungin puolustajat ovat keskittyneet pitämään Azovstalin suurta teollisuusaluetta tukeutuen alueen mittavaan maanalaiseen tunneliverkostoon. Alueella on ilmeisesti 2000-5000 ukrainalaista taistelijaa, joista sadat ovat haavoittuneita. Lisäksi alueelle on jäänyt loukkuun ainakin tuhat siviiliä. Venäläiset ovat viime päivinä keskittyneet alueen saartamiseen ja tulittamiseen, tehden vain rajoitettuja hyökkäyksiä. Tavoitteena on ilmeisesti näännyttää saarretut joukot, suurempia hyökkäyksiä ei tehdä tappioiden välttämiseksi. Tähän liittyen venäläiset eivät salli alueella olevien siviilien evakuointia, toivoen siviilien kuluttavan puolustajien vähäisiä resursseja.

Mariupolista länteen aina Dnieprille asti ulottuvalla alueella venäläiset ovat tehneet 58.Armeijan 19. MTJVD:n ja 42. KMTJVD:n voimilla useita hyökkäyksiä kohti pohjoista. Hyökkäykset on pääosin torjuttu ja ainakin kaksi venäläistä helikopteria on ammuttu alas. Hyökkäysten tarkoituksena lienee lähinnä sitoa ukrainalaisia joukkoja puolustustaisteluun.

Krimin pohjoispuolella olevat venäläiset joukot ovat pääosin 20. MTJVD:sta ja 7. Maahanlaskudivisioonasta. Venäläisillä arvioidaan olevat Dnieprin pohjoispuolella kaikkiaan 8-10 pataljoonan taisteluosastoa, mutta joukot ovat hyvin kuluneita ja vain puolet taisteluosastoista on hyökkäyskykyisiä. Venäläiset ovat tehneet viime viikon aikana useampia pienehköjä hyökkäyksiä Hersonista Mykolajivin suuntaan, mutta hyökkäykset torjuttiin ja venäläiset kärsivät suuria tappioita. Mykolajivin pommittamista tykistöllä on jatkettu.  Ukrainalaiset ovat aktivoineet toimintaa venäläisten selustassa. Ukrainan yleisesikunnan mukaan ukrainalaiset iskivät tykistöllä 49. Armeijan etukomentopaikkaan Hersonin suunnassa, onnistuen surmaamaan kaksi venäläistä kenraalia sekä haavoittamaan kolmatta. Tietoja ei ole kyetty vahvistamaan.  

Venäjän operaation jatko tulevan viikon aikana


Kiovasta Valko-Venäjälle vedetyt vähäiset venäläiset joukot jatkanevat huoltamista sekä yrittävät yhdessä Valko-Venäjän joukkojen kanssa pitää yllä uhkaa Kiovan suuntaan ukrainalaisten joukkojen sitomiseksi. Joukoille ei kuitenkaan ole kykyä uhata Kiovaa vakavasti. 

Harkovassa venäläiset sitovat puolustajia ja jatkavat kaupungin tulittamista. Ukrainalaisten toiminnan vapautta pyritään estämään tulenkäytön lisäksi etämiinoittamisella.

Donbassissa sään paraneminen helpottaa venäläisten operaatiota ja ilmatulituen käyttöä. Ukrainalaisia on kulutettu, mutta toisaalta venäläiset joukot ovat myös kuluneet taisteluissa.  Ukrainalaisten aktiivisuus Harkovan kaakkoispuolella pakottanee venäläiset edelleen toimiin sivustan suojaamiseksi. Venäläiset aloittanevat kuitenkin aktiivisemmat hyökkäykset viikon aikana, etenkin Slovianskin ja Severodonetskin suunnissa, pyrkimyksenä läpimurto ja ainakin pienempimuotoinen Severodonetskin saarrostus. 

Mariupolissa venäläiset jatkanevat Azovstalin teollisuusalueen pommittamista. Suurempia maahyökkäyksiä tuskin tehdään koska joukot ovat hyvin kuluneita. Ukrainalaisten puolustajien materiaali alkanee olemaan lopussa, mutta venäläisten keskeytettyä suuremmat hyökkäykset, puolustajat saattavat kyetä pitämään puoliaan vielä tämän viikon, ehkä pitempäänkin. Dnieprin ja Mariupolin välisellä alueella venäläiset jatkanevat hyökkäyksiä ja epäsuoran tulen käyttöä pyrkien sekä sitomaan että kuluttamaan vastassa olevia joukkoja.

Krimin pohjoispuolella venäläiset pyrkivät vain pitämään asemansa. Ukrainalaisilla on alueella aloite käsissään ja he saattavat tehdä hyökkäyksiä Hersonin takaisin valtaamiseksi, samalla kun venäläisten selustayhteyksiä häiritään entistä aktiivisemmin.

Operaation jatko pidemmällä tähtäimellä


Venäläiset ovat keskittävät kaiken mahdollisen voiman Donbassin ja Mariupolin valtaamiseen pyrkien samalla tuhoamaan osan Ukrainan asevoimista Dnieprin itäpuolella ennen voiton päivää 9.5. Mariupolin nopeasta lopullisesta valtaamisesta on luovuttu ja joukkoja huolletaan, jotta niitä voidaan käyttää hyökkäykseen kohti pohjoista ehkä ensi viikon puolella. 

Venäläisten mahdollisuudet suuren läpimurtoon ja ukrainalaisten joukkojen tuhoamiseen Donbassissa ovat kuitenkin heikot. Taistelut tullevat jatkumaan alueella kulutussotana pitkälle toukokuun puolelle saakka. Venäläisille näyttäisi riittävän pienemmätkin saarrostukset ja ukrainalaisten kuluttaminen paljon mainostetun suuren Dnieprin itäpuolisen ”motin” sijaan. Venäläiset voivat ehkä työntää ukrainalaisia länteen ja ottaa haltuun Donbassin alueen, mutta samalla joukot kuluvat ja vahvennuksia ei ole tulossa lähikuukausina, estäen operaation jatkon Dnieprin itäpuolisten alueiden valtaamiseksi.

Vaikka venäläiset ovat uhonneet valtaavansa Donbassin valtaamisen jälkeen koko Ukrainan eteläisen rantamaan, ei heillä ole tällä hetkellä mahdollisuuksia jatkaa hyökkäystä Odessan ja Transnistrian suuntaan. Donbassin taistelujen laannuttua venäläiset voivat vahventaa joukkoja Hersonin suunnassa, mutta joukkojen siirtäminen ja huoltaminen taistelukuntoiseksi kestänee parikin kuukautta, joten edellytyksiä uusiin operaatioihin Odessan valtaamiseksi ei ole pitkään aikaan.

Tappiolukujen vertailua


Seuraavassa on Ukrainan puolustusministeriön ilmoitus ja suluissa hollantilaisen Oryxin ilmoitus kalustotappioista 25.4. mennessä:

Kaikkiaan 884 (553) panssarivaunua, 2258 (1144) panssariajoneuvoa, 28 (123) pioneerivaunua, 411 (170) tykkiä ja kranaatinheitintä, 149 (59) raketinheitintä, 69 (71) ilmatorjunta-asetta/-järjestelmää, 1566 (857) pyöräajoneuvoa, 76 polttoaineajoneuvoa, 201 (45) lennokkia, 181 (24) lentokonetta, 154 (37) helikopteria, risteilijän, 2 (2) maihinnousualusta ja 5 (1) veneluokan partioalus. 

Ukrainan mukaan Venäjä on menettänyt kaikkiaan noin 21 900 sotilasta kaatuneina. Tämä sisältää myös palkkasotilaan ja Donetskin ja Luhanskin ”tasavaltojen” joukot. Tietoa ei ole kyetty vahvistamaan. Venäjän asevoimat ovat kuitenkin todennäköisesti menettäneet jo arviolta 15.000 sotilasta kaatuneina. Tämä tarkoittaisi todennäköisesti jo yli 40 000 sotilaan kokonaistappioita. 

Venäjän kalustotappiot ovat varovaisestikin arvioituna noin 40% taistelevien joukkojen materiaalista, taistelupanssarivaunujen osalta jopa 50%. Materiaali on tosin todennäköisesti täydennetty joukko-osastojen kotivaruskuntien varastoista. Yhdessä suurten henkilöstö- ja johtajatappioiden kanssa, joiden korvaaminen on osoittautunut vaikeaksi, Venäjän asevoimilla on kyky uusiin suurempiin operaatioihin vain rajoitetuilla alueilla ja yhdessä suunnassa kerrallaan.

Voiman kasvu


Ukrainalaiset joukot ovat tietenkin myös kuluneet, etenkin Donbassin suunnassa, missä venäläisten tulenkäyttö on ollut runsasta. Toistaiseksi ukrainalaiset ovat ilmeisesti kuitenkin kuluneet vähemmän kuin venäläiset. Ukraina on myös vihdoin saamassa myös raskasta aseistusta lännestä. USA on luvannut Ukrainalle 90 kpl 155 mm:n haupitseja ja 184.000 kranaattia, 200 M113 kuljetuspanssarivaunua, 100 muuta panssaroitua ajoneuvoa, 11 M-17 helikopteria, 10 AN/TPQ-36 vastatykistötutkaa ja satoja vaanivia lennokkeja. Iso-Britannia on luvannut 20 AS-90 panssarihaupitsia ja 45.000 kranaattia. Bulgaria on puolestaan toimittanut Ukrainalle merkittävän määrän 152 mm:n kranaatteja. Hollanti valmistelee saksalaisten Panzerhaubitz 2000 panssarihaupitsien luovuttamista Ukrainalle. Hollannilla on varastossa 38 panssarihaupitsia, mutta luovutus edellyttäisi Saksan tukea. Ranska on puolestaan ilmoittanut lähettävänsä pyörälavettisia 155 mm:n Cesar-haupitseja ja ampumatarvikkeita ja Belgia sanoo lähettävänsä M109 panssarihaupitseja, määristä ei ole vielä tietoa. Kanada on luvannut lähettää joitakin, eräiden tietojen mukaan neljä, 155 mm:n M777-haupitsia ja ampumatarvikkeita. Vaikka Venäjällä on näiden lahjoitusten käyttöön saamisen jälkeen edelleen merkittävä ylivoima tykistössä, antaa kalusto taitavasti käytettynä Ukrainalle mahdollisuuksia tasaväkisempään taisteluun tulevina kuukausina. 

Länsimaissa on myös käynnissä erinäisiä hankkeita, joilla Ukrainalle saataisiin lahjoitettua enemmän panssarikalustoa ja ilmatorjunta-aseistusta. Ilmapuolustuksen osalta USA:n viranomaisten mukaan Ukraina on saanut MIG-29 hävittäjiinsä materiaalitukena varaosia, niin että maalla on enemmän lentokuntoisia MIG-29 hävittäjiä kuin hyökkäyksen alkaessa. Ukrainalla on toisaalta pulaa lentäjistä ja sen lentotukikohdat ja polttoainevarastot ovat olleet venäläisten iskujen kohteena siinä määrin, että Ukrainan ilmavoimien lentojen määrä ei tule lähiaikoina kasvamaan merkittävästi.

Joka tapauksessa Ukrainan varustelutilanne kyky varustaa uusia joukkoja paranee nopeammin kuin Venäjällä. Kalustokirjavuus ja ennen tuntemattoman kaluston käyttöönotto vaikeuttavat kaluston nopeaa käyttöön ottamista, mutta jos sota pitkittyy ensi kesälle, Ukrainan asevoimat vahvistuvat suhteessa Venäjän asevoimiin tasaisesti.