Cold Response 22 alkoi

Artikkelit
Jarmo Sinkkonen

Puolustusvoimat osallistuu Norjan puolustusvoimien järjestämään Cold Response 2022 -talviharjoitukseen Narvik–Bardufoss-alueella Pohjois-Norjassa 18.3.–2.4.2022. Osallistumisella kehitetään kansallista puolustuskykyä, kahdenvälistä yhteistyötä Norjan kanssa sekä puolustusyhteistyötä Ruotsin kanssa.

 

Cold Response 2022 on Norjan puolustusvoimien johtama talviolosuhdeharjoitus, johon osallistuu yhteensä yli 35 000 sotilasta eri maista. Harjoitus järjestetään 14.3.-1.4.2022 Etelä-, Keski- ja Pohjois-Norjassa.

 

Harjoitusorganisaatio koostuu Norjan puolustusvoimista, kumppanimaista kuten Suomesta ja Ruotsista sekä Naton jäsenvaltioista. Laajimmat joukot asettavat Yhdysvallat, Iso-Britannia, Ranska, Saksa ja Hollanti. Cold Response -harjoituksia järjestetään joka toinen vuosi. Edellisen kerran Suomi oli mukana vuonna 2016. Vuoden 2020 harjoitus keskeytettiin koronatilanteen vuoksi.

 

Harjoitukseen osallistuu Puolustusvoimista yhteensä noin 680 henkilöä, joista noin 470 on varusmiehiä ja 30 reserviläisiä. Osallistuvat joukot ovat pääosin Kainuun prikaatista, Jääkäriprikaatista ja Porin prikaatista. Maavoimien joukkojen lisäksi harjoitukseen osallistuu esikunta- ja yhteysupseereita Pääesikunnasta, Merivoimista, Ilmavoimista, Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksesta sekä Puolustusvoimien logistiikkalaitoksesta. Harjoitusjoukon pääkalustona ovat telakuorma-autot, Leopard 2A4- taistelupanssarivaunut ja raskaat raketinheittimet.

 

Jääkäriprikaatin valmiusyksikkö muodostaa yhdessä Kainuun prikaatin valmiusyksikön kanssa Cold Response 22 -harjoitukseen osallistuvan suomalaisen pataljoonan rungon. Suomalainen pataljoona toimii osana suomalais-ruotsalaista prikaatia, jonka johtovastuu on Ruotsilla. Suomen ja Ruotsin kykyä operoida yhdessä on rakennettu määrätietoisesti jo lähes kymmenen vuoden ajan.

Harjoitus kehittää Maavoimien joukkojen suoritus- ja toimeenpanokykyä sekä valmiutta toimia arktisessa ja kansainvälisessä ympäristössä. Suurin osa joukoista koostuu Maavoimien valmiusyksiköistä, joilla on kyky toimia vaativissa taistelutehtävissä.

”Harjoituksessa testaamme varusmiesten kansainvälistä yhteistoiminta- ja suorituskykyä sekä harjaannutamme reserviläisiä sodan ajan tehtävissä. Harjoitus kehittää myös valmiuttamme käyttää isäntämaatukea sekä keskittää joukkoja”, Maavoimien operaatiopäällikkö, prikaatikenraali Tero Ylitalo kuvaa.

Harjoitus on suunnitelmallinen osa Suomen ja Norjan kahdenvälistä yhteistyötä sekä Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyön syventämistä. Suomalainen taisteluosasto toimii harjoituksessa osana ruotsalaista prikaatia.

”Harjoitus parantaa Suomen, Ruotsin ja Norjan välistä yhteistyötä arktisella toiminta-alueella haastavissa talviolosuhteissa. Yhteinen harjoittelu ruotsalaisen prikaatin kanssa mahdollistaa FISE-yhteisoperaatiokyvyn kehittämisen”, prikaatikenraali Ylitalo kertoo. 

Osallistuminen Cold Response -harjoitukseen on puolustusministeriön hyväksymää Puolustusvoimien vuoden 2022 kansainvälistä koulutus- ja harjoitustoimintaa. Maavoimat on osallistunut harjoituksen suunnitteluun ja asettanut suunnittelussa omat kansalliset harjoitustavoitteet. Edellisen kerran Suomi oli mukana harjoituksessa vuonna 2016.

 

Kuvat: Puolustusvoimat