Ukraina illalla 17.3.

Artikkelit
Pekka Toveri

Tässä katsauksessa esitettävät tiedot perustuvat julkisiin lähteisiin, joiden paikkansapitävyyttä pyritään verifioimaan käyttämällä useita eri lähteitä. Tiedot ovat tämän vuoksi arvioita ja virheitäkin voi löytyä. Taistelutilanteen eläessä myös karttakuva on vain suuntaa-antava. Paikannimissä käytetään jatkossa tässä kartassa käytettäviä suomenkielisiä nimiä.

Venäjän hyökkäyksen tilanne illalla 17.3.


Yleistilanne


Venäläiset ovat menettäneet viime päivinä kyvyn ylläpitää taistelutempoa. Uusia alueita on kyetty valtaamaan hyvin vähän ja ukrainalaiset ovat itseasiassa työntäneet venäläisiä takaisin useammassa suunnassa. Venäläiset pyrkivät edelleen järjestämään joukkojaan ja huoltoaan, samalla kun puolustajia kulutetaan pienimuotoisilla hyökkäyksillä ja epäsuoralla tulella. Venäläiset joukot kuitenkin todennäköisesti kuluvat nopeammin kuin ukrainalaiset.


Venäjän ilmavoimat ovat jatkaneet ilmaiskuja Kiovaan, Harkovaan ja Mariupoliin sekä Länsi-Ukrainaan. Pitkän kantaman aseilla on pyritty edelleen vaikuttamaan Ukrainan ilmavoimien tukeutumismahdollisuuksiin ja isketty Ukrainan länsiosissa oleviin varuskuntiin. Ukrainan ilmavoimat ovat edelleen kuitenkin kyenneet operoimaan rajoitetusti.


Venäläiset ovat lisänneen lennokkien käyttöä. Ilmeisesti taisteluliikkeiden hidastuminen on antanut mahdollisuuksia lennokkien hyödyntämiseen staattisemmassa tilanteessa, koska venäläiset eivät näytä kykenevän lennokkien hyödyntämiseen liikkuvassa sodankäynnissä. Tulokset ovat kuitenkin suhteellisen vaatimattomia ja ukrainalaiset ovat kyenneet hyödyntämään omia lennokkejaan ilmeisesti paremmin epäsuoran tulen johtamiseen ja iskuihin.


Venäjä on jatkanut lisäjoukkojen keskittämistä Ukrainaan, mutta merkittäviä joukkomääriä ei ole vielä saatu alueelle. Venäläiset ovat tuomassa Ukrainaan syyrialaisia palkkasotilaita, joista ensimmäiset saapunevat alueelle tulevalla viikolla. Mittavia uusia hyökkäyksiä tuskin kyetään toteuttamaan tulevankaan viikon aikana ennen lisäjoukkojen saapumista.

Taistelut pääsuunnissa


Kiovan luoteispuolella ukrainalaiset ovat pyrkineet iskemään venäläisten oikeaan sivustaan ja alueella on käyty kiivaita taisteluja. Ukrainalaiset pyrkivät myös häiritsemään huoltoa lennokeista johdetulla tykistöllä ja lennokki-iskuilla. Myös etelämpänä on käyty taisteluita venäläisten pyrkiessä tunkeutumaan katkaisemansa valtatie E40:n eteläpuolelle ja ukrainalaisten tehdessä vastahyökkäyksiä. Venäläisten hyökkäykset ovat olleet varsin huonosti koordinoituja yksittäisten pataljoonan taisteluosastojen hyökkäyksiä, joilla ei ole ollut onnistumisen edellytyksiä.


Kiovan koillis- ja itäpuolella on ollut varsin rauhallista. Venäläiset eivät ole hyökänneet lähes kolmeen vuorokauteen keskittyen huoltotilanteensa parantamiseen. Ukrainalaiset ovat kyenneet työntämään venäläisiä jonkin verran taaksepäin Prylukun itäpuolella sekä ottamaan alueita takaisin venäläisten selustassa sekä Valko-Venäjän että Venäjän rajan tuntumassa. Venäläiset ovat jatkaneet Sumyn kaupungin tulittamista, mutta eivät ole kyenneet tunkeutumaan kaupunkiin. Okhtyrkan kaupunki Harkovan länsipuolella oli muutaman päivän saarrettuna, mutta ukrainalaiset ovat ilmeisesti kyenneet avaamaan kaupunkiin yhteyden etelästä. Ukrainalaiset ovat jatkaneet iskuja venäläisten huoltoyhteyksiä vastaan.

Harkovassa venäläiset eivät ole tehneet uusia yrityksiä kaupungin valtaamiseksi, mutta jatkavat kaupungin tulittamista.

Harkovan itäpuolella venäläiset ovat kyenneet tunkeutumaan Izyumin kaupungin eteläpuolelle, mutta Severodonetskin saartaminen ei ole onnistunut, vaikka venäläiset ovat hyökänneet kaupunkiin eri suunnista. Donbassissa venäläiset eivät ole päässeet yrityksistä huolimatta eteenpäin.

Mariupolissa venäläiset eivät ole kyenneet valtaamaan saarrettua kaupunkia, jota tulitetaan kiivaasti. Mariupolin pohjoispuolelle venäläiset ovat yrittäneet hyökätä pohjoisen suuntaan muuta eivät ole saavuttaneet menestystä.


Krimin pohjoispuolella venäläiset 20. Kaartin Moottorijalkaväkidivisioonan joukot eivät ole kyenneet valtaamaan Mykolajivia eikä alueella ole taisteltu kiivaammin pariin vuorokauteen. Kaupungin ohittaneet 7. Kaartin Maahanlaskudivisioonan joukot lyötiin takaisin Voznesenskista. Venäläisillä on ilmeisesti tälläkin suunnalla huoltovaikeuksia.


Venäläiset ovat yrittäneet hyökätä myös koilliseen Kryvyi Rihin suuntaan päästäkseen Zaporizzjan puolustajien selustaan, mutta eivät ole saaneet suurempaa menestystä. Venäjän laivasto ja merijalkaväki ovat tehneet manööverejä Odessan eteläpuolisella merialueella ja tulittaneet kaupunkia, mutta vetäytyneet etelämmäksi yrittämättä maihinnousua.

Venäjän operaation jatko 2-3 vuorokauden kuluessa


Tällä hetkellä venäläisten kyky toteuttaa suurempia operaatioita lähipäivinä näyttää heikolta. Puolustajia sidotaan ja kulutetaan raskaalla tulenkäytöllä ja pienimuotoisilla hyökkäyksillä eri suunnissa samalla kun yritetään parantaa huoltotilannetta etenkin Kiovan suunnassa ja Kiovan itäpuolisilla alueilla. Huoltovaikeuksien takia Venäjän tykistöllä ei ole mahdollisuuksia tukea Kiovan valtausta merkittävästi.

Venäläisillä on parhaat edellytykset hyökätä Donbassissa, mutta sielläkin ukrainalaisten sitkeä vastarinta tekee hyökkäyksistä vaikeita. Mariupolin sitkeä puolustus sitoo venäläisiä joukkoja ja voimia ei saada irti uusiin operaatioihin lähipäivinä. Krimin pohjoispuolella hyökkäystä ei voida jatkaa Odessan suuntaan ennen Mykolajivin valtausta, johon ei kuitenkaan ole voimia. Myöskään Mustallamerellä purjehtivia merijalkaväkijoukkoja ei voida käyttää maihinnousuun puolustajien selustaan ennen Mykolajivin valtausta, joten merkittävämpiä operaatioita ei ole odotettavissa.

Operaation jatko tämän jälkeen


Venäjän painopiste säilynee Kiovan eristämisessä ja valtaamisessa sekä lännestä että idästä. Hyökkäyksiä jatkettaneen ensi viikon loppupuolella, jos selusta-alueet saadaan puhdistettua ja huoltoreitit turvattua, sekä lisävoimaa keskitettyä. Tämä näyttää tosin epävarmalta ukrainalaisten pitäessä aloitetta hallussaan selusta-alueilla. Kiovan puolustajien kuluttamista jatketaan raskaalla tulenkäytöllä.


Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamisen ja huollon järjestelyjen sekä lisäjoukkojen saamisen jälkeen Venäjällä on ehkä valmius aloittaa hyökkäys Kiovaan viikon kuluttua. Venäläisten mahdollisuudet vallata Kiova kahden-kolmen viikon sisällä lienevät kuitenkin vähäiset.

Harkovan suunnassa venäläiset pyrkinevät vain sitomaan puolustajia, voimia ei ole kaupungin valtaamiseen tai edes saartamiseen.

Venäläisillä on edelleen parhaat edellytyksen menestykseen Donbassissa. Jos venäläiset onnistuvat valtaamaan Izyumin, Severodonetskin ja Mariupolin sekä jatkamaan hyökkäyksiä kyseisistä kaupungeista etelään ja pohjoiseen, ukrainalaisten on pakko vetää joukot lähemmäs Dniepriä Zaporizzjan ja Dnipron puolustamiseksi, tai kokonaan Dnieprin länsipuolelle. Ukrainalaisten sitkeän puolustuksen takia tähän ei kuitenkaan kyettäne vielä ainakaan viikkoon.

Krimin pohjoispuolella venäläisten tavoitteena on edelleen jatkaa hyökkäystä Odessaan, jos Mykolajiv saadaan vallattua. Odessan valtaaminen mahdollistaisi Ukrainan eristämisen Mustastamerestä. Venäläisillä ei kuitenkaan ole todennäköisesti riittävästi joukkoja Odessaan suunnattavan hyökkäyksen aloittamiseen vielä ainakaan viikkoon.

Pitkän tähtäimen tavoitteet


Ukrainan asevoimat ovat jatkuvasti kyenneet kuluttamaan venäläisiä sitkeällä puolustuksella ja taktisilla vastahyökkäyksillä sekä selustaiskuilla. Ukrainalaisilla on monilla alueilla aloite. Ukrainan asevoimien kyky operatiivisiin vastahyökkäyksiin on kuitenkin rajallinen. Taistelut jatkunevat kulutussodankäyntinä vielä useita viikkoja.

USA:n tiedustelulähteet arvioivat, että Venäjä on menettänyt jo noin 7000 sotilasta kaatuneina. Tämä tarkoittaisi todennäköisesti jo yli 25.000 sotilaan kokonaistappioita. Ukrainalaisten tappioiksi arvioidaan noin 4000 kaatunutta. Kalustotappioina Venäjä on Ukrainan puolustusministeriön ilmoituksen mukaan menettänyt 444 panssarivaunua, 1435 panssariajoneuvoa, 201 tykkiä, 72 raketinheitintä, 43 ilmatorjuntajärjestelmää, 864 pyöräajoneuvoa, 60 polttoaineajoneuvoa, 11 lennokkia, kaksi veneluokan taistelualusta ja korvetin, 86 lentokonetta ja 108 helikopteria. Luvut ovat edelleenkin vahvistamattomia, mutta todennäköisesti oikeansuuntaisia ainakin kaluston osalta.

Venäjän miehistötappiot alkanevat olla jo viidentoista prosentin luokkaa ja kalustotappiot enemmänkin. Yhdessä pitkään jatkuneiden taisteluiden ja huonon huollon kanssa tappiot syövät nopeutuvassa tahdissa venäläisten taistelukykyä ja moraalia. Jos ukrainalaiset kykenevät jatkamaan taistelua samalla intensiteetillä vielä useamman viikon, alkaa Venäjä menettää kykyään jatkaa hyökkäyksiä. Venäjä on amerikkalaisten arvioiden mukaan käyttänyt jo tuhat pitkän kantaman ohjusta, mikä todennäköisesti lähentelee puolta Venäjän varastosta. Tämä tullee hidastamaan ohjusten käyttöä Länsi-Ukrainan kohteisiin tulevina viikkoina.

Ukraina on saanut läntistä apua jo miljardien eurojen arvosta. Apuna on saatu muun muassa suojavarusteet ja henkilökohtaiset aseet yli 30.000 sotilaalle, noin 20.000 kertasinkoa, satoja kevyitä panssaritorjunta-aseita ja niihin tuhansia laukauksia, yli 4000 NLAW -panssarintorjuntaohjusta, lähes 3000 Javelin -panssarintorjuntaohjuksia, yli 5000 lähi-ilmatorjuntaohjusta ja runsaasti muuta materiaalia.

USA ilmoitti eilen uudesta 800 miljoonan dollarin avustuspaketista, joka käsittää 800 Stinger lähi-ilmatorjuntaohjusta, 2000 Javelin-panssarintorjuntaohjusta, 1000 panssarintorjunta-asetta, 6000 AT-4 kertasinkoa, 100 Switchblade -vaanivaa lennokkia, yli 6000 käsiasetta, 400 konekivääriä, 20 miljoonaa käsiasepatruunaa ja muita ampumatarvikkeita sekä suojaliivit ja kypärät 25.000 sotilaalle.

Läntisen avun turvin Ukraina kykenee perustamaan lisää kevyitä jalkaväkijoukkoja nopeammassa tahdissa kuin se kärsii tappioita, mikä tukee taistelujen jatkumista vielä pitkään. Venäjän kyky kasvattaa voimaansa ei näytä olevan kovin merkittävä tai ainakaan suurempi kuin Ukrainalla, joten kummallakaan osapuolelle ei näyttäisi olevan lähiviikkoina kykyä nopeisiin sotilaallisiin ratkaisuihin.

Venäjä onkin tähystänyt Lähi-Itään saadakseen nopeasti lisää tykinruokaa. Israelilaisten lähteiden mukaan Venäjä olisi jo hyväksynyt 22.000 syyrialaista taistelemaan Ukrainassa. Syyrialaisille on luvattu 1100 dollaria kuukaudessa, mikä on yli kolmekymmenkertaisesti normaalin syyrialaisen kuukausipalkan määrä. Lisäksi värvättäville ja omaisille on luvattu suuret korvaukset vammautumisesta ja kuolemasta. Tämän lisäksi Wagner on rekrytoimassa lähes samansuuruista joukkoa.

Vaikka väitteet pitäisivät paikkansa, näin suuren joukon rekrytointi, aseistaminen, organisointi, kouluttaminen ja siirtäminen Ukrainaan kestää viikkoja, vaikka joukkoon pyrittäisiinkin saamaan taistelukokemusta omaavia. Venäläiset pyrkinevät joka tapauksessa saamaan syyrialaisia mahdollisimman nopeasti taisteluihin, mutta joukkojen taisteluarvo ja moraali tuskin on kovin merkittävä, varsinkin jos heitä ajetaan häikäilemättä hyökkäämään puolustettuihin asutuskeskuksiin.

Eräät brittilähteet ounastelevat Venäjän joukkojen romahtavan kahden viikon sisään, jos tilanne ei merkittävästi muutu, mutta tämä lienee varsin optimistinen arvio. Todennäköisesti sota jatkuu kulutustaisteluna vielä useita viikkoja ennen kuin jompikumpi osapuoli on valmis antamaan periksi. Syyrialaiset palkkasotilaat tuskin muuttavat tilannetta kovinkaan nopeasti.