Hybriditorjunta ja Suomi

Artikkelit
Jarmo Sinkkonen

Suomi isännöi mitä keskeisimmän teeman, hybridivaikuttamisen,  kokousta, jossa vapaan Euroopan merkittävät toimijat miettivät puolustustaan. Työ tapahtuu JEF-yhteistyön puitteissa (Joint Expeditionary Force).

 

Nelisenkymmentä hybridiuhkien ja laaja-alaisen vaikuttamisen torjuntaan erikoistunutta asiantuntijaa kokoontui tällä viikolla Joint Expeditionary Force (JEF) hybridityöpajaan Santahaminaan vaihtamaan tietoa laaja-alaisen vaikuttamisen toimintaympäristöstä. Laaja-alainen vaikuttaminen osana Ukrainan sotaa on nostanut aihepiirin merkitystä entisestään.

 

JEF on Ison-Britannian johtama kymmenen maan – Alankomaiden, Islannin, Latvian, Liettuan, Norjan, Ruotsin, Suomen, Tanskan ja Viron – muodostama monenvälinen puolustusyhteistyön kehys, johon Suomi liittyi kesällä 2017. Yhteistyön päämääränä on kehittää osallistujamaiden sotilaallisia valmiuksia ja tarvittaessa toimia yhdessä kriisitilanteissa.

 

Hybridiuhkien ja laaja-alaisen vaikuttamisen ennaltaehkäisy ja torjunta ovat olleet alusta saakka Suomelle tärkeä osa JEF-yhteistyötä. Hybridivaikuttamisen keinovalikoimaan katsotaan kuuluvan muun muassa poliittisia, diplomaattisia, taloudellisia ja sotilaallisia keinoja sekä informaatio- ja kybervaikuttamista. Laaja-alainen vaikuttaminen pitää sisällään hybridivaikuttamisen, mutta uhkakuvaan sisältyy myös avoin sotilaallinen voimankäyttö osapuolten välillä.

 

JEF:n laajalaisten hybridiuhkien vaikuttamiseen vastaamisen työryhmä (Counter-Hybrid WG) kokoaa yhteen sekä JEF:n osallistujamaiden sotilaalliset toimijat, että Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen (European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats, Hybrid CoE) tutkijaverkostot. Tämä pulju on siis Helsingissä, Suomessa!

 

JEF:n puitteissa tehtävä yhteistyö pohjautuu osallistujamaiden pitkään ja monipuoliseen kokemukseen puolustusyhteistyöstä monella saralla. On tärkeää, että nykyisessä Euroopan turvallisuustilanteessa meillä on ymmärrys kumppanimaidemme käsityksistä laaja-alaisen vaikuttamisen toimintaympäristöstä”, sanoo Pääesikunnan suunnittelupäällikkö, kenraalimajuri Janne Jaakkola.

 

Hybridiuhkien torjunta on tällä hetkellä erittäin tärkeä ja ajankohtainen aihe. Työpajassa käytiin aktiivista keskustelua JEF:n osallistujamaiden tilanteesta ja suunniteltiin JEF:n tulevaa toimintaa hybridiuhkien torjuntaan liittyen. Työpajassa analysoitiin viime aikaisia muutoksia toimintaympäristössä ja suunniteltiin JEF:n tulevaa toimintaa”, sanoo JEF:n operaatioesikunnan komentaja, kenraalimajuri Jim Morris.

 

JEF-maiden yhteistoiminnan harjoittelun kautta saavutamme paremman valmiuden torjua monialaista vihamielistä vaikuttamista nyt ja tulevaisuudessa ja parannamme näin yhteistä turvallisuuttamme, verkostonjohtaja eversti Sönke Marahrens sanoo Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksesta (European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats, Hybrid CoE). Hybrid CoE on Helsingissä sijaitseva itsenäinen kansainvälinen keskus, jonka tavoite on vahvistaa kokonaisturvallisuusajattelua 31 osallistujamaan, Euroopan Unionin ja NATO:n piirissä.