Ystävänpäivän sotaa

ArtikkelitTilaajille
Vladimir Panschin

Valko-Venäjällä pidettävä Valko-Venäjän ja Venäjän asevoimien yhteinen operatiivisen tason Liittolaisten päättäväisyys -2022-harjoitus pääsi toden teolla vauhtiin viikonloppuna, jolloin pidettiin taktisia joukko- ja aselajikohtaisia sekä liikkuvan puolustuksen harjoituksia.


Edellä mainitussa tarkoituksessa harjoitukseen osallistuvat maahanlaskujoukot ovat muun muassa harjoitelleet valtiorajan vartioinnin vahvistamista, missä yhteydessä komppanian taistelulla torjuttiin rajan yli tunkeutunut vihollinen. Tämän lisäksi maahanlaskujoukot ovat harjoitelleet kohteiden haltuunottoa sekä vihollisen huoltokuljetuksiin vaikuttamista.


Tähän asti pidetyistä taisteluharjoituksista eniten eri joukkotyyppien yhteistoimintakykyä testaava harjoitus pidettiin Gožskin harjoituskentällä, missä moottorijalkaväkiprikaatin joukot harjoittelivat liikkuvaa puolustusta ilmavoimien, tykistön ja raketinheittimistön tukemina.

Tähän asti pidetyistä taisteluharjoituksista eniten eri joukkotyyppien yhteistoimintakykyä testaava harjoitus pidettiin Gožskin harjoituskentällä, missä moottorijalkaväkiprikaatin joukot harjoittelivat liikkuvaa puolustusta ilmavoimien, tykistön ja raketinheittimistön tukemina.


Venäläisen sotataidon oppitunti


Venäläisen sotataidollisen ajattelun mukaan liikkuvaan puolustukseen ryhdytään, mikäli omasta alivoimasta johtuen ei pystytä taistelemaan asemapuolustuksen menetelmin. Tällöin liikkuvassa puolustuksessa pyritään luomaan omille joukoille edullinen asema sekä voittamaan niille aikaa tuottamalla viholliselle tappioita torjumalla sen hyökkäykset etukäteen valmistelluilla useilla peräkkäisillä puolustuslinjoilla sekä liikkuvaan puolustukseen oleellisesti kuuluvilla vastahyökkäyksillä. Meikäläisistä taistelulajeista liikkuvan puolustuksen vastinpari on viivytys.


Gožskin harjoituskentällä pidetyn liikkuvan puolustusharjoituksen lähtökohtatilanteessa tiedustelujoukot kertoivat tiedot lähestyvästä vihollisesta eteen työnnetylle, moottorijalkaväestä muodostetulle tuliylläkköosastolle. Se otti taistelukosketuksen viholliseen, minkä jälkeen tuliylläkköosasto irtautui ja luovutti rintamavastuun rintamavastuussa olleen komppanian eteen työnnetylle vastaanottopesäkkeelle, jona toimi BMP-2-rynnäkköpanssarivaunuilla varustettu moottorijalkaväkijoukkue. Kun vastaanottopesäke oli puolestaan ottanut taistelukosketuksen viholliseen, se irtautui savutuksen suojaamana komppanian puolustuskeskukseen valmisteltuihin asemiin.


Seuraavassa vaiheessa vihollinen hyökkäsi liikkuvan puolustuksen ensimmäistä valmisteltua linjaa vastaan, minkä muodostivat kaksi moottorijalkaväkikomppaniaa, taistelupanssarivaunujoukkue ja Gvozdika-panssarihaupitsipatteri. Vihollisen hyökkäys saavutti menestystä ja se pääsi osittain murtoon, minkä laajeneminen kuitenkin pysäytettiin panssarivaunukomppanian ja kranaatinheitinten tulella. Tämä loi perustan vastahyökkäykselle, joka toteutettiin suuntaamalla vihollisen murtautumisalueelle reserveinä olleiden kahden moottorijalkaväkikomppanian ja taistelupanssarivaunukomppanian vastahyökkäys. Sitä tuettiin Gvozdika-panssarihaupitsipatteristolla ja Grad-raketinheitinpatteriston tulella.

BMP-2. (By <a href=”//commons.wikimedia.org/wiki/User:%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA” title=”User:Фальшивомонетчик”>Фальшивомонетчик</a> (original picture) <a href=”//commons.wikimedia.org/wiki/User:SuperTank17″ title=”User:SuperTank17″>SuperTank17</a> (crop) – Crop of <a href=”//commons.wikimedia.org/wiki/File:Rep_parad4.jpg” title=”File:Rep parad4.jpg”>File:Rep parad4.jpg</a>, Public Domain, Link)


Sota vai harjoitus?


Tykistön ja raketinheitinten lisäksi taktisoperatiiviset ilmavoimat tukivat maavoimakomponentin taistelua muun muassa vaikuttamalla lennokkitiedustelun avulla paljastettuihin vihollisen komentopaikkoihin vaikeuttamalla täten vihollisen johtamistoimintaa. Taistelutoiminnan ohella harjoitusaiheina olivat taistelevien joukkojen huolto sekä haavoittuneiden evakuointi liikkuvan puolustustaistelun eri vaiheissa.


Edellä kerrottu taktisen liikkuvan puolustusharjoituksen taistelutekninen toteutus ei eroa millään lailla tiedossa olevista vastaavanlaisista harjoituksista.


Se, mitä tähän asti on kerrottu julkisuuteen, Venäjän ja Valko-Venäjän Liittolaisten päättäväisyys -2022-harjoituksesta enteilee sitä, että harjoitus etenee normaalin venäläisen sotaharjoituskaavan mukaisesti. Alkupuolella pidetään pienehköjä taktisia joukko- ja aselajikohtaisia harjoituksia. Harjoituksen edetessä harjoitusaiheet eivät välttämättä kovin paljoa muutu, mutta yksittäisiin harjoituksiin osallistuvien joukkojen määrä ja koko kasvavat, minkä lisäksi harjoitustilanteita kehitetään elävöittämällä lähtökohtatilannetta erilaisilla pikatilanteilla.


Arvioin, että harjoituksen päättävä sovellettu vaihe rakentuu liikkuvan puolustuksen ympärille, jossa vihollisen lyömisen elementit ovat moottorijalkaväki- ja panssarijoukkojen vastahyökkäys tykistön, raketinheittimistön sekä taktisoperatiivisten ilmavoimien voimakkaan tulen tukemana. Venäläisen syvän taistelun oppien mukaisesti ratkaisevaa vastahyökkäystä tuetaan syvyyteen suunnatulla taktisella maahanlaskulla ja järeän tykistön tulella, joilla eristetään päätaistelualue sekä estetään vihollisen reservien käyttö oman vastahyökkäyksen menestyksen takaamiseksi.


Mutta ei mennä asioiden edelle, vaan katsotaan, mitä uusi harjoitusviikko tuo tullessaan. Se ja samalla toisen vaiheen 5. harjoituspäivä (14.2.) alkoi Venäjän ja Valko-Venäjän ilmapuolustuspäivystyksessä olleen Su-30SM-hävittäjäparin Valko-Venäjän ilmatilan valvontalentoharjoituksella.


Kuva: 2S1 Gvozdika. (By Mil.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63535400)