Liittolaisten päättäväisyys 2022

ArtikkelitTilaajille
Vladimir Panschin

Tätä kirjoitettaessa Valko-Venäjällä on Valko-Venäjän ja Venäjän asevoimien yhteisen ”Liittolaisten päättäväisyys -2022” harjoituksen sovelletun vaiheen kolmas päivä (12.11.2022) kääntymässä iltaan. Julkisuuteen saatettujen tietojen mukaan harjoitusaiheena on valtioliiton eteläisen [Ukrainan vastaisen] rajan suojaaminen ulkoiselta aggressiolta. Uhkasuunta on siis tällä kertaa vaihtunut, sillä perinteisesti lännessä on ajateltu, että Venäjän ja Valko-Venäjän yhteisissä (Zapad) harjoituksissa harjoitellaan Natoa vastaan käytävää sotaa varten.


Harjoitukseen osallistuu Valko-Venäjän asevoimien lisäksi joukkoja Venäjän asevoimien Itäisestä sotilaspiiristä. Sieltä Valko-Venäjälle on siirretty ainakin moottori- ja merijalkaväkeä, maahanlaskujoukkoja, ilmapuolustusjoukkoja sekä Su-35S-monitoimihävittäjiä. Edellä mainittujen taistelevien osien lisäksi harjoitusjoukon kokoonpanoon kuuluu suurehko määrä taistelua tukevia huolto- ja aselajijoukkoja. Venäläisten osalta myös harjoitusjoukon alkuperä on poikkeuksellinen. Tavallisesti maitten yhteisissä harjoituksissa pääosan Venäjän harjoitusjoukoista muodostaa Läntisen sotilaspiirin joukot. Nyt vallitseva tilanne selittyy sillä, että valtaosa Läntisen sotilaspiirin joukoista on keskitetty Ukrainan itäpuoleisille alueille.


Venäläiset eivät ole kertoneet Valko-Venäjällä harjoitukseen osallistuvien joukkojensa vahvuutta, mutta länsilähteiden mukaan se olisi noin 30 000 sotilasta harjoituksen kokonaisvahvuuden ollessa mahdollisesti jopa 100 000 henkeä.

Zapad 2013. (By Kremlin.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29634595Zapad 2013)


Nyt käynnissä oleva harjoituksen sovellettu vaihe kestää ennakkoilmoituksen mukaan helmikuun 20. päivään. Tätä edelsi noin kuukauden pituinen valmisteluvaihe. Sen aikana:


 • Harjoitusjoukot keskitettiin viidelle maavoimien harjoitusalueelle ja kolmelle lentokentälle. Samalla tarkistettiin harjoitusjoukkojen taistelujaotus.
 • Harjoitusalueille luotiin tarvittavat johtamisvalmiudet ja huoltopaikat.
 • Järjestettiin valtiollisesti ja sotilaallisesti tärkeiden kohteiden vartiointi ja suojaus.
 • Järjestettiin Valko-Venäjän ilmatilan [tehostettu] valvonta.
 • Aloitettiin yhteinen taistelukoulutus.


Tähän mennessä sovelletussa vaiheessa harjoituksen maavoimakomponenttien eri osat ovat harjoitelleet:

 • Tiedustelujoukot ovat harjoitelleet kohteiden tiedustelua ja tuliylläköitä.
 • Suojelujoukot ovat harjoitelleet savutusta iskevien osien suojaamiseksi, vihollisen visuaalisen tiedustelun vaikeuttamiseksi sekä täsmäaseiskujen osumatarkkuuden pienentämiseksi.
 • Tykistö- ja raketinheitinjoukot ovat harjoitelleet vihollisen komentopaikkojen ja kalustokeskittymien tuhoamista.
 • Moottorijalkaväki- ja maahanlaskujoukot ovat harjoitelleet vihollisen saartamista ja tuhoamista kaupunkiolosuhteissa ja metsämaastossa.
 • Lääkintäjoukot ovat harjoitelleet haavoittuneiden evakuointia ja hoitoa etulinjasta aina kenttäsairaalaan sekä sieltä edelleen maavoimailmavoimien kuljetusten tukemana suorituskykyisimpiin sairaaloihin.


Ilmapuolustuskomponentin osat ovat puolestaan:

 • Harjoituksen ilmavoima- ja ilmapuolustusjoukot toimivat osana Venäjän ja Valko-Venäjän yhtenäistä alueellista ilmapuolustusjärjestelmää.
 • Hävittäjät ovat harjoitelleet ilmatilaa loukanneiden ilma-alusten tuhoamista.
 • Taktisoperatiiviset ilmavoimat ovat harjoitelleet tiedustelua ja vihollisen komentopaikkojen ja panssaroidun kaluston tuhoamista.

https://www.youtube.com/watch?v=vm2CAzpuLzg&fbclid=IwAR3T-y8dbVjRpr0s78S7JzBFa6IpeI5s7pgdHWI05SMh6ZizeApd1vCf5VE


Nyt käynnissä oleva harjoitus on poikkeuksellinen ajankohdaltaan, joukkorakenteeltaan sekä uhkasuunnaltaan. Vilkaisu karttaan osoittaa, että vallitsevassa kokonaistilanteessa Valko-Venäjällä olevat harjoitusjoukot täydentävät Ukrainan ympärille rakennettua ”saartoa” pohjoisesta. Kyse ei ole sattumasta!


Vaikka Valko-Venäjällä olevat joukot olisivat pelkästään virallisen ilmoituksen mukaisesti harjoituksessa, tilanne voi muuttua äkisti. Nyt käynnissä olevan harjoituksen kokoluokka, ajoitus sekä poikkeuksellinen uhkasuunta luo Ukrainalle joka tapauksessa kokonaistilanne huomioiden lisäpainetta ja pakottaa Ukrainan suuntaamaan vähintäänkin tiedustelua pohjoisen suuntaan.


Tällä hetkellä Valko-Venäjällä olevien joukkojen toiminta eroaa Ukrainan itä- ja eteläpuolelle keskitetyistä venäläisjoukoista siinä, että niiden toiminnasta kerrotaan, kuten tähän asti on totuttu venäläisten uutisoivan sotaharjoituksistaan. Sen sijaan Ukrainan itä- ja eteläpuolelle keskitettyjen joukkojen toiminnasta ei uutisoida.


Edelleen on todettava, ettei Valko-Venäjällä olevien joukkojen taisteluharjoitukset eroa millään muotoa aiheiltaan tai taistelutekniikaltaan Venäjän ja Valko-Venäjän asevoimien aikaisemmista viimeajan yhteisharjoituksista.


Edellä jo mainittujen eroavaisuuksien lisäksi ainoa selkeä ero mitä on nähtävissä tähän asti uutisoidusta verrattuna Venäjän ja Valko-Venäjän aikaisempiin harjoituksiin on se, että nyt haavoittuneiden evakuoinneissa kerrotaan harjoiteltavan myös maavoimailmavoimien (helikoptereiden) kuljetuskapasiteettia.


Kuva: Zapad 2017 -harjoitukset. (By Mil.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62468942)