Panssarit kuntoon!

Artikkelit
Suomen Sotilas

Maavoimien kaluston kehittämiselle on standardisyiden – esimerkiksi nykyisen kaluston alenevan suorituskyvyn ja fyysisen kulumisen – lisäksi myös merkittävä kansallinen motiivi: maavoimien organisaatiouudistus.


Ukrainan sodan alkuun saakka maavoimat oli lähinnä reserviä, operatiivisia ja alueellisia joukkoja tuottava koulutusorganisaatio. Uudessa toimintatavassa alueellisista joukoista luovutaan korvaten ne operatiivisten joukkojen rinnalle tulevilla paikallisjoukoilla.


Näistä kummatkin tarvitsevat lisää modernia panssariajoneuvo- ja panssarivaunukalustoa. Kehittämisen tavoitteena ovat siten perinteisten korkeamman liikkuvuuden, johdettavuuden, suojatason ja tulivoiman lisäksi myös suurempi lukumäärä – tietenkin mahdollisimman maltillisilla kustannuksilla.


Kevyemmästä päästä, ts. kuljetuspanssariajoneuvosta aloitettuna Patria XA-203 -ajoneuvojen ja modernisoitujen XA-180M:n eli Pasien rinnalle tulevat Patria 6×6 -ajoneuvot (Panssariajoneuvo 2020), joita Puolustusvoimat suunnittelee ostavansa satakuusikymmentä kappaletta vuonna 2023. Määrä perustuu elokuun 2021 esisopimusta koskien annettuihin tietoihin.


Jatkossa Patria 6×6:ta tullaan ostamaan enemmänkin. XA-ajoneuvoilla on tarkoitus pärjätä 2040-luvulle asti.


Nykyiset, raskaammat 8×8 Patria XA-360 kuljetuspanssariajoneuvot säilyvät käytössä. Niitä modernisoidaan tarpeen mukaan. Suomalaisessa taistelutavassa kuljetuspanssariajoneuvo on ennen kaikkea suojattu kuljetusväline, jota ei kannata ylivarustella.


BMP-2 -rynnäkköpanssarivaunut modernisoitiin jo 2015 alkaen BMP-2MD-tasolle. Pian on alkamassa myös CV9030-rynnäkköpanssarivaunujen modernisaatio. BMP-2MD -kalustolla on aikomus jatkaa vuoteen 2035 ja modernisoidulla CV9030 -kalustolla 2040-luvulle saakka.


Leopard 2A4 ja Leopard 2A6 -taistelupanssarivaunujen suorituskyvyn parantamista suunnitellaan ajoitettavaksi 2020-luvulle. 2030-luvulla tehdään joko kustannustehokas modernisaatio tai hankitaan uutta kalustoa.


7.12.2021 puolustusministeriö valtuutti puolustusvoimat solmimaan Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG:n kanssa 10 miljoonan euron sopimuksen Leopard 2A4 ja 2A6 -taistelupanssarivaunujen ammunnanhallinnan ballistiikan päivityksestä. Globaalisti Leopard 2 -kaluston modernisaatiotarjonta ja tuotetuki tulevat olemaan saatavilla ainakin vuoteen 2050 asti.


Maavoimien laajempi kalustouudistus alkaa kuitenkin vasta vuoden 2035 jälkeen, ilmavoimien HX ja merivoimien Laivue 2020 -hankintojen tultua maksetuksi.


(Teksti: Aleksei Kettunen)

Kuva: Patria 6×6 APC. (TnTkr – Oma teos, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=112384338)