Puolustusvoimat kansainvälisiin harjoituksiin

Artikkelit
Jarmo Sinkkonen

Syyskuun jälkipuoliskolla Ruotsissa järjestetään kaksi monikansallista harjoitusta. Molempiin osallistuu Suomesta hyvin rajattu määrä esikuntaupseereita, yhteensä alle 20 henkilöä.

Vaikka absoluuttinen panoksemme on tänä vuonna vähäinen, hyöty-panos -suhde on varmasti erinomainen. Osallistujahenkilöstö saa harjoituksista takuulla paljon näkemystä, oppia, kokemuksia ja kontakteja. Oikein valikoituna tämä joukko tuo harjoituskokemuksensa tapahtumien primääritavoitteiden lisäksi sovellettavaksi kaikkialle kotimaan puolustukseen ja puolustusvoimien kansainväliseen toimintaan.


JEF-harjoittelua Iso-Britannian johtamana


Ensinnäkin Suomi osallistuu Ruotsin isännöimään, mutta Iso-Britannian johtamaan monikansalliseen Joint Protector 21 -esikuntaharjoitukseen Älvdalenissa, Ruotsissa. Tämä on osa Suomen monenkeskistä sotilaallista JEF-puolustusyhteistyötä (Joint Expeditionary Force).

Harjoituksen tavoitteena on kehittää monikansallisen operaatioesikunnan yhteistoimintaa JEF-maiden kesken.


Puolustusvoimista harjoitukseen osallistuu esikuntaupseereita ja Suomesta lisäksi Helsingissä toimiva Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus (European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats), joka tuo mukaan hybridiuhkien torjunnan kansainvälistä osaamista.


Iso-Britannian johtama JEF on kymmenen maan – Alankomaiden, Islannin, Iso-Britannian, Latvian, Liettuan, Norjan, Ruotsin, Tanskan ja Viron – muodostama monenvälinen puolustusyhteistyön kehys, johon Suomi liittyi kesällä 2017.

Itämeren puolustusta yhteistuumin


Merivoimista osallistuu kaksi esikuntaupseeria Ruotsin johtamaan kansainväliseen Northern Coasts 21 -kutsuharjoitukseen, joka on luonteeltaan Ruotsin etelärannikon, eteläisen Itämeren sekä Öölannin ja Gotlannin alueilla toimeenpantava monikansallinen, merellinen taisteluharjoitus Naton jäsenille ja rauhankumppaneille.

Harjoitukseen osallistuu noin 30 alusta, yli 2000 sotilasta sekä noin kymmenen ilma-alusta. Kaikkiaan mukana on joukkoja ja aluksia 14 maasta. Tilaajana toimii Saksan merivoimien komentaja ja johtajana Ruotsin merivoimien esikuntapäällikkö. Suomi on johtanut harjoituksen viimeksi vuonna 2018.