Reserviläisliitto haluaa vaimentaa keskustelun kodinturvasta

Artikkelit
Pekka Mäkelä

Reserviläisliiton puheenjohtaja, keskustan kansanedustaja Mikko Savola ja liiton palkattu toiminnanjohtaja Olli Nyberg lähettivät liittoon kuuluvien yhdistysten puheenjohtajille 25.1. paimenkirjeen, jossa he opastavat miten kodinturvajoukkoihin liittyviin kysymyksiin pitää vastata.

Reserviläisliiton johdon paimenkirje liittyy Helsingin Sanomien toimittajien Jukka Harjun ja Jarmo Huhtasen laatimaan kyselyyn, jonka he lähettivät 23. tammikuuta noin 70 suomalaisen maanpuolustusjärjestön puheenjohtajalle tai toiminnanjohtajalle. Kyselyssä haluttiin kartoittaa maanpuolustusjärjestöjen aktiivireserviläisten mielipiteitä ja mielialoja Ukrainan kriisistä, Suomeen kohdistuneista ilmatilaloukkauksista ja vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan tilanteesta.

Kyselyssä kysytään mm. miten muuttunut maailmanpolitiikan tilanne näkyy vastaajan järjestön toiminnassa ja onko se lisännyt maanpuolustustahtoa järjestön piirissä. Lisäksi toimittajat kysyivät onko puolustusvoimien tuki ja arvostus vapaaehtoiselle maanpuolustustoiminnalle nykyisessä tilanteessa riittävä ja tarvitaanko Suomeen kodinturvajoukot.

Rehelliset vastaukset erityisesti jälkimmäiseen kysymykseen kodinturvajoukoista ovat mitä ilmeisimmin pelottaneet Reserviläisliiton keskustalaista puheenjohtajaa ja palkattua toiminnanjohtajaa. Paimenkirjeessään he kehottavat kenttää vastaamaan kyselyyn ”vapaasti, mutta faktoihin perustuen”. Samaan yhteyteen Savola ja Nyberg valistavat vastaanottajia siitä mitä, nämä ”faktat” ovat: ”Muissa Pohjoismaissa ja Virossa on kodinturvajärjestelmä, jossa tähän kuuluvat joukot pitkälti vastaavat paikallispuolustuksesta. Suomessa tätä tehtävää hoitavat Puolustusvoimien paikallisjoukot, joten kodinturvan kokoista aukkoa ei maamme puolustusjärjestelmässä suoranaisesti ole”, Savola ja Nyberg kirjoittavat.

”Kodinturvan kokoinen aukko” on kuitenkin mielipide siinä missä vaikkapa arviot puolustuksemme uskottavuudestakin. Asioista voidaan olla montaa mieltä, eikä keskustelua voi vaimentaa mahtikäskyllä. Luonnollisesti demokraattisesti valitun valtiojohtomme nykyistä poliittista linjaa toteuttavat Puolustusvoimat ovat virallisesti todenneet, että puolustuksemme on tällä hetkellä uskottava ja että kodinturvajärjestelmää ei tarvita, sillä sille muissa Pohjoismaissa ja Virossa kuuluvat tehtävät pyritään toteuttamaan Puolustusvoimien sodanajan paikallisjoukkoja kehittämällä.

Suomen Sotilas on pitänyt toistuvasti esillä Pohjoismaisen mallin mukaisen kodinturvajärjestelmän etuja, kustannustehokkuutta sekä toimintaan osallistumisen mielekkyyttä reserviläisen kannalta. Pohjoismaisten kodinturvajoukkojen toiminta, varustus ja koulutus on erittäin nykyaikaista, ja ne pystyvät viranomaisten tukena vastaamaan kustannustehokkaasti ja monipuolisesti koko ajan laajenevaan uhkakuvapalettiin. Kodinturvajoukoilla tuetaan nopean valmiuden ylläpitoa edullisesti niin normaalioloissa kuin harmaan vaiheen aikana. Lisäksi kodinturvajoukot tukevat viranomaisia myös normaalioloissa oli kyse sitten suuronnettomuudesta tai tulva-alueen evakuoinnista, vartioinnista ja huollosta.

Jos kodinturvajoukoista käytävää keskustelua halutaan suitsia, palataan kummallisella tavalla pysähtyneisyyden ja suomettuneisuuden ilmapiiriin. Nykyaikaisessa kansalaisyhteiskunnassa ei soisi olevan enää aiheita, joista ei saisi keskustella, ei edes turvallisuuspolitiikkaan ja maanpuolustukseen liittyen.

On lisäksi perin ikävää huomata, miten Savola ja Nyberg käyttävät periaatteessa riippumatonta kansalaisjärjestöä politiikan tekemisen välineenä yrittäessään estää kentän toimijoiden oman vapaan kannanmuodostuksen. Edellisestä vastaavasta tapauksesta ei ole kulunut kuin muutama kuukausi. Asialla oli tuolloinkin keskustalainen poliitikko: Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen puheenjohtaja, keskustan entinen kansanedustaja ja entinen eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Juha Korkeaoja. Hän kirjoitti Helsingin Sanomien mielipidepalstalle (5.10.2014) Nato-vastaisen kirjoituksen, jossa hän epäili Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden romahduttavan maanpuolustustahdon. Tällekään väitteelle ei löydy mitään faktapohjaista perustetta. Lisäksi tässä tapauksessa erityisesen arveluttavaa oli se, että Korkeaoja allekirjoitti tekstinsä nimenomaan MPK:n puheenjohtajana, toisin sanoen hän veti Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen arvovallan mielipiteensä tueksi.

PS. Suomen Sotilas -lehden seuraavassa numerossa (1 / 2015) teimme tuleviin eduskuntavaaleihin liittyen kyselyn puolueiden päättäjille. Esitimme kahdeksan kysymystä. Yksi näistä kuului: ”Mitä mieltä olette väitteestä: Suomeen tulee perustaa Puolustusvoimien alaisuuteen parlamentaarisessa kontrollissa olevat pohjoismaisen mallin mukaiset kodinturvajoukot, jotka vahvistaisivat vapaaehtoistyöllä valmiutta, maanpuolustuksen uskottavuutta ja maanpuolustustahtoa Suomessa”.

Vastaukset olivat hämmentäviä ja kertoivat siitä, miten vähän Pohjoismaista kodinturvajoukkomallia päättäjien keskuudessa tunnetaan. Yllättävää oli erityisesti se, että keskustalaiset vastustavat kodinturvajoukkoja yhtä ehdottomasti ja tiukasti kuin vasemmistoliitto ja vihreät. Edes sosialidemokraatit eivät ole niin tiukasti kodinturvaa vastaan kuin keskusta. Kodinturva sai varovaista kannatusta vain kokoomuksen riveistä. Hieman yllättäen myöskään perussuomalaiset vastaajat eivät lämmenneet ajatukselle.