Aseet ja tekniikka

Kivääri Suomesta KAR-21

Kotimaisen, pienen Ensio Firearmsin Toni Käräjämiehen KAR-21 on yksi vastaus Puolustusvoimien tarpeeseen saada uusi, pitkää patruunaa ampuva automaattitulitukiase kivääriryhmään kevyen ...

Hypersooniset asejärjestelmät amerikkalaisittain

1990-luvun jälkipuoliskolla Yhdysvaltain sotilaspoliittisessa yhteisössä kiteytyi konsepti nimeltään maailmanlaajuinen kantama – maailmanlaajuinen mahti (Global Reach – Global Power, GRGP), jonka ...