Evästeet

Evästeiden käyttö

Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies käyttää palveluissaan evästeitä (cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästetietojen hyödyntäminen edellyttää palvelussa uudelle käyttäjälle näytettävän evästeviestin mukaisesti sitä, että käyttäjä on hyväksynyt evästeet käyttämällä verkkopalveluamme. Kävijää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla ja tunnistamiseen tarvitaankin aina viranomaisten erikseen antama lupa. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän laitetta tai tiedostoja. Evästeiden käyttäminen on yleinen käytäntö useimmissa isoissa verkkosivustoissa.

 

Evästeiden avulla seurataan muun muassa palveluiden kävijämääriä sekä tietoja kävijöiden käyttämistä sivuista, selaimista ja käyttöjärjestelmistä. Myös käyttäjän IP- ja verkko-osoite tallentuu evästeiden avulla. Evästeet tallentavat tietoa myös laitteen käytöstä ja käyttötavoista esimerkiksi käyttäjätunnuksen, valitun käyttökielen, fonttikoon ja erilaiset näyttöasetukset. Eväste muistaa nämä tiedot eikä käyttäjän tarvitse määrittää niitä aina erikseen verkkopalvelussa käydessään.

 

MIKSI TARVITSEMME SUOSTUMUKSESI?

 

Sinun suostumuksesi tarvitaan sekä evästeiden tallentamiseen että evästetietojen käsittelyyn käyttötarkoitusten mukaisesti. Näytämme sivustoillamme mainontaa. Käytämme yhteistyökumppaneidemme kanssa evästeitä mm. analytiikkaa, personoitua mainontaa, kävijämittausta, käyttäjäkokemusta, sivuston tehokkuutta sekä sisältösuosituksia varten.

 

Jos haluat sallia vain tietyn käyttötarkoituksen tai kolmannen osapuolen evästeet, voit tehdä sen Evästeasetukset-välilehdessä. Voit myös aina päivittää valintojasi ja tarkistaa valintasi myöhemmin.

 

Tietojen kerääminen ja yhdistäminen aiempiin tietoihin, joiden avulla voimme valita sinulle osuvampaa sisältöä ja mitata sisällön tehokkuutta. Tämä sisältää kiinnostusten kohteitasi koskevien tietojen käyttämisen sisällön valitsemiseksi, tietojen käsittelyä siitä mitä sisältöjä on näytetty, kuinka usein tai kuinka kauan niitä on näytetty, milloin ja missä ne on näytetty, ja onko sisältö johtanut toimenpiteisiin – oletko esimerkiksi klikannut sisältöä. Tämä ei sisällä personointia.

 

Me ja kolmannet osapuolet käytämme evästeitä ja käsittelemme evästetietoja seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 

Tietojen tallentaminen ja käyttäminen 

Tietojen tallentaminen tai pääsy laitteellesi jo tallennettuihin tietoihin, kuten pääsy mainostunnisteisiin ja/tai muihin laitetunnisteisiin ja/tai evästeiden tai vastaavien tekniikoiden käyttö. 

 

Personointi 

Sivuston käyttöä koskevan tiedon kerääminen ja käsittely, jonka avulla voimme myöhemmin personoida näkemääsi mainontaa muilla sivustoilla ja sovelluksissa. Tyypillisesti käyttämästäsi sivuston tai sovelluksen sisällöstä tehdään päätelmiä kiinnostuksenkohteistasi, jotka antavat tietoja tuleviin valintoihin. 

 

Mainosten valinta, toimitus, raportointi 

Tietojen kerääminen ja yhdistäminen aiempiin tietoihin, joiden avulla voimme näyttää sinulle osuvampia mainoksia ja mitata niiden toimivuutta ja tehokkuutta. Tämä sisältää kiinnostustenkohteitasi koskevien tietojesi käyttämisen mainosten valitsemiseksi, tietojen käsittelyä siitä mitä mainoksia on näytetty, kuinka usein niitä on näytetty, milloin ja missä ne on näytetty, ja onko mainonta johtanut toimenpiteisiin – oletko esimerkiksi tehnyt valintoja tai ostoksia mainoksen nähtyäsi. 

 

Sisällön valinta, toimitus, raportointi 

Tietojen kerääminen ja yhdistäminen aiempiin tietoihin, joiden avulla voimme valita sinulle osuvampaa sisältöä ja mitata sisällön tehokkuutta. Tämä sisältää kiinnostusten kohteitasi koskevien tietojen käyttämisen sisällön valitsemiseksi, tietojen käsittelyä siitä mitä sisältöjä on näytetty, kuinka usein tai kuinka kauan niitä on näytetty, milloin ja missä ne on näytetty, ja onko sisältö johtanut toimenpiteisiin – oletko esimerkiksi klikannut sisältöä. Tämä ei sisällä personointia. 

 

Analytiikka 

Tietojen kerääminen ja yhdistäminen aiempiin tietoihin, joita käytetään käyttämäsi sisällön mittaamiseen, ymmärtämiseen ja raportoimiseen.

 

 

 

 

Tietosuojaseloste asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden ja sidosryhmien edustajien henkilötietojen käsittelystä

 

Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies (y-tunnus 0114380–4) on sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötietosi turvassa. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja.

 

Rekisterinpitäjä

Suomen Mies (y-tunnus 0114380–4) ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvat yhtiöt [myöhemmin yhdessä ”Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies”].

Osoite Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki

Puhelin (03) 4246 5334 (arkisin klo 9–16)

 

Asiakaspalvelu:

 

Puhelin (03) 4246 5334

 

Kuluttaja-asiakkaat sähköposti: [email protected]

 

Yritysasiakkaat sähköposti: [email protected]

 

Suomen Mies toimii lisäksi yhteisrekisterinpitäjänä osalle käsiteltävistä henkilötiedoista yhdessä Suomen Mies -konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa. Yhteisrekisteristä ja sen pitäjistä löytyy lisäinformaatiota täältä.

 

Määritelmät

Rekisteröidyllä tarkoitetaan henkilöä, jonka henkilötietoja Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies henkilörekistereissään käsittelee tässä tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.

Henkilötiedoilla tarkoitetaan rekisteröityyn liittyviä tietoja, kuten nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero ja asioimishistoria.

 

Asiakkaalla tarkoitetaan tässä yhteydessä niitä kuluttajia ja niiden yritysten ja muiden yhteisöjen (jäljempänä yhdessä ”yritys”) edustajia, joiden kanssa Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijalla on asiakassuhde.

 

Potentiaalisilla asiakkailla tarkoitetaan sellaisia kuluttajia ja yritysten edustajia, joiden kanssa Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies pyrkii luomaan uuden asiakassuhteen tai uudistamaan aiemmin päättyneen asiakassuhteen.

 

Sidosryhmillä tarkoitetaan sellaisia yritysten ja muiden yhteisöjen yhteyshenkilöitä, joiden kanssa Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijalla on yhteistyösuhde (esimerkiksi palveluja Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijalla tuottavien yritysten ja muiden yhteisöjen edustajat) taikka muu yhteys (esimerkiksi median edustajat tiedottamistoiminnan osapuolina sekä yhteiskunnalliset päättäjät yhteiskuntasuhdetoimintaan liittyen).

 

Mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi ja millä perusteilla?

Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin (yhteen tai useampaan samanaikaisesti):

Asiakas- ja sidosryhmäsuhteen hoito ja analysointi

Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies voi käyttää henkilötietojasi asiakassuhteen hoitoon, analysointiin ja kehittämiseen tai edustamasi yrityksen tai muun yhteisön kanssa muodostetun asiakas- tai sidosryhmäsuhteen hoitoon, analysointiin ja kehittämiseen.

 

Tuotteiden ja palveluiden, sekä arpajais- ja kilpailupalkintojen toimittaminen 

Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies voi käyttää henkilötietojasi tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseksi, mikäli sinä itse tai edustamasi yritys tai muu yhteisö on esimerkiksi ostanut tuotteen meiltä, käyttänyt digitaalisia palveluitamme, tilannut uutiskirjeemme tai osallistunut koulutuksiimme tai muihin tapahtumiin. Henkilötietoja käytetään Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijan ja asiakkaan väliseen sopimukseen tai muuhun sitoumukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen.

 

Mikäli osallistut markkinointiarpajaisiin tai -kilpailuihin (kuten lehtien omat arpajaiset ja kilpailut), voimme kerätä ja käsitellä henkilötietojasi palkintojen valitsemiseen ja toimittamiseen liittyen. 

 

Asiakasviestintä

Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies voi käyttää henkilötietojasi asiakasviestinnässään esimerkiksi lähettääkseen sinulle tuotteisiin ja palveluihin liittyviä ilmoituksia, tiedottaakseen palveluihin tehdyistä muutoksista ja pyytääkseen palautetta tuotteista ja palveluista.

 

Suoramarkkinointi

Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies tekee markkinointia sekä asiakasrekisteriin rekisteröidyille asiakkaille että markkinointirekisteriin rekisteröidyille potentiaalisille asiakkaille.  

 

Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies voi käyttää tilauksen tai muun oston yhteydessä asiakkaalta saatuja yhteystietoja samankaltaisten tuotteiden ja palveluiden sähköiseen suoramarkkinointiin ja asiakasviestintään ilman erikseen kysyttävää suostumusta. Voit aina kieltää sähköisen suoramarkkinoinnin ja asiakasviestinnän lähettämisen kussakin viestissä olevan kieltolinkin kautta tai yhteydenotolla asiakaspalveluumme.  

 

Markkinointirekisteri sisältää kokonaan uusien, potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja sekä Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijalla aiemmin asiakkaana olleiden henkilöiden henkilötietoja. Kun asiakkaan viimeisimmän tilauksen päättymisvuodesta on kulunut 9 vuotta, poistaa Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies entisiä tilauksia koskevia tietoja ja siirtää markkinoinnin kannalta relevantit, suppeammat tiedot asiakasrekisteristä markkinointirekisteriin. Siirron edellytyksenä on, että Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies pystyy varmistumaan yhteystietojen päivityspalvelun avulla rekisteröidyn ajantasaisista yhteystiedoista. Lisäksi Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijalla on ikään liittyviä rajoituksia, joiden pohjalta kaikkia entisiä asiakkaita ei siirretä markkinointirekisteriin, vaan tiedot poistetaan yllä mainitun ajan päättymisen jälkeen.

 

Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies ja sen konserniyhtiöt käsittelevät asiakkaidensa ja potentiaalisten asiakkaidensa rajattuja henkilötietoja yhteisrekisterissään suoramarkkinoinnin suunnittelemiseksi, toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. Yhteisrekisterin pitäjistä löytyy lisäinformaatiota täältä.

 

Verkkomarkkinointi

Voimme yhdistää ilmoittamiasi henkilötietoja ja asiakkuutesi perusteella sinusta kertyneitä henkilötietoja digitaalisten palveluidemme käytöstä kertyviin tietoihisi. Mikäli esimerkiksi lähetämme sähköpostiisi markkinointiviestin, jossa on yksilöllinen linkki, voimme käsitellä tietoa siitä, klikkasitko linkkiä vai et, ja klikkauksen jälkeisiä toimenpiteitäsi verkkopalveluissamme. Tällainen henkilötietojesi käsittely auttaa meitä kehittämään tuotteitamme ja palveluitamme vielä paremmin asiakkaiden tarpeita ja toiveita vastaavaksi, ja mahdollistamaan sinulle vielä kiinnostavamman etutarjoaman. Informaatiota edellä selostettuun käsittelyyn liittyvästä kielto-oikeudesta löytyy tämän selosteen kohdasta “10 Miten voit käyttää henkilötietoihin liittyviä oikeuksiasi” ja kohdasta 12 ”Evästeet”.

 

Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies ja sen konserniyhtiöt käsittelevät asiakkaidensa ja potentiaalisten asiakkaidensa rajattuja henkilötietoja yhteisrekisterissään verkkomarkkinoinnin suunnittelemiseksi, toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. Yhteisrekisterin pitäjistä löytyy lisäinformaatiota täältä.

 

Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies tarjoaa yritysasiakkailleen erilaisia markkinointiin liittyviä palveluja, kuten myy mediatilaa verkkosivuillaan toteutettavaan kohdennettuun mainontaan sekä tuottaa yritysasiakkailleen erilaisia mainonnan kohderyhmiä. Henkilötietojasi voidaan käsitellä tällaisissa yhteyksissä myös Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijan yritysasiakkaiden markkinointitarkoituksia varten.

 

Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen

Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies voi käyttää henkilötietojasi tuotteidensa ja palveluidensa kehittämiseen, kuten esimerkiksi lehtien sisällön kehittämiseen siltä pohjalta, minkä ikäisiä tilaajat ja verkkopalveluiden käyttäjät ovat ja millaista sisältöä eri ikäryhmät ovat kiinnostuneita kuluttamaan, sekä markkinoinnin sisällön ja kohdistamisen kehittämiseen.

 

Tunnistettujen verkkosivukävijöiden tietojen käsittely ja yhdistäminen

Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijalla on erilaisia tapoja tunnistaa sen verkkopalveluissa ja sovelluksissa vieraileva kävijä. Tunnistaminen voi tapahtua esimerkiksi Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -tilille kirjautumisen myötä, suoramarkkinointisähköpostiviestissä tai uutiskirjeessä olevan yksilöllisen linkin klikkaamisen kautta.

 

Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -tili syntyy, kun rekisteröity itse luo Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijan verkkopalvelussa ollessaan itselleen tilin. Lisäksi Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies luo rekisteröidylle Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -tilin, kun asiakas ensimmäisen kerran tilaa verkossa Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijan digituotteita tai palveluita, eikä hän ole itse sitä ennen luonut Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -tiliä. Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies käsittelee tietoja käyttöoikeuden varmentamiseksi tunnistautumista edellyttäviin Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijan sisältöihin ja palveluihin, sekä tilin hallinnointiin.

 

Tietojen käsittelyllä helpotetaan Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijan eri palveluihin kirjautumista hyödyntämällä evästeteknologiaa, jonka avulla rekisteröidyllä on mahdollisuus kirjautua muihin Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijan palveluihin ilman kirjautumistunnusten uudelleenkirjoittamista.

 

Kun Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies voi tunnistaa rekisteröidyn, voidaan tunnistus tehdä Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijan eri verkkopalveluissa ja sovelluksissa, sekä yhdistää niistä kertyviä tietoja rekisteröidyn asiakastietoihin, kuten tilaustietoihin. Näin Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies voi esimerkiksi kohdentaa mainontaa rekisteröidylle tilaushistoriaan perustuen. Omien tietojen yhdistämisen voi kieltää ottamalla yhteyden asiakaspalveluun.

 

Tunnistettuihin verkkosivukävijöihin Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -tilin liittyvä digitaalinen tunniste mahdollistaa samalle käyttäjille kuuluvien eri laitteiden tunnistamisen, ja niiden tietojen yhdistämisen sekä käytön sisällön, palveluiden ja tarjoaman personointiin ja tuotekehitykseen. Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijan verkkopalveluita ja sovelluksia voidaan personoida rekisteröityjen joukolle mahdollisimman kiinnostavaksi ja sopivaksi pohjautuen rekisteröidyistä käsiteltäviin henkilötietoihin sekä tilastomallinnukseen. Personointi voi ilmetä esimerkiksi siten, että verkkopalvelu suosittelee rekisteröityjen joukolle tietynsisältöisiä artikkeleita luettavaksi joukkoon kuuluvien aiemmin lukemien artikkelien jälkeen. Suositukset voivat perustua myös rekisteröidyn päätelaitteen likimääräiseen sijaintitietoon, mikäli rekisteröity on antanut sijaintitietojen hyödyntämiseen suostumuksensa evästesuostumuksessa. Tällöin verkkopalvelu tai sovellus voi suositella rekisteröidylle paikallisesti kiinnostavia sisältöjä. Mikäli rekisteröity sallii Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijan mahdolliset sovellusten ilmoitukset, myös ne voivat sisältää personoituja suosituksia.

 

Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies ja sen konserniyhtiöt käsittelevät tunnistettujen verkkosivukävijöiden rajattuja henkilötietoja yhteisrekisterissään verkkopalveluidensa, viestintänsä ja markkinointinsa sekä mainonnan mittaamisen suunnittelemiseksi, toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. Yhteisrekisterin pitäjistä löytyy lisäinformaatiota täältä.

 

Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies voi käsitellä tietoja kohdennetun mainonnan ja mainonnan mittaamisen toteuttamiseksi sekä Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijan omien ja sen konserniyhtiöiden, että sen mainostaja-asiakkaiden mainosten osalta. Mainostajat ostavat Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijan verkkopalveluista mainostilaa perustuen siihen, millaisia ja miten paljon käyttäjiä Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijan eri verkkopalveluissa on. Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijan verkkopalveluissa voidaan myös näyttää mainoksia mainostaja-asiakkaiden omille kohderyhmille.

 

Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies käsittelee tietoja myös yksilöllisen asiakaskokemuksen ja Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijan verkkopalveluiden ja sovellusten käytettävyyden parantamiseksi täydentämällä rekisteröidyltä kysyttyjä tietoja verkkokyselyillä tai muista luotettavista lähteistä.

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU-julkaisijan tietosuoja-asetuksen 6 artiklan seuraavat alakohdat:

 

a) olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;

b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa olet osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi;

c) käsittely on tarpeen Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; ja

f) käsittely on tarpeen Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijan tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, oikeutettu etu syntyy esimerkiksi asiakkaan ja yrityksen asiakassuhteen takia sekä oikeudesta harjoittaa myynninedistämistoimintaa.

Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies käsittelee tietojasi voimassa olevan sopimuksen perusteella (esim. lehtitilaus, uutiskirjetilaus, verkkokauppaostoksen toteuttaminen, Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -tilin tai keskustelupalstatilin perustaminen taikka digitaalisen palvelun toteuttaminen). Tuotteiden ja palveluiden tilaamisesta syntyy tilaussopimus. Kun sopimussuhteeseen perustuva asiakkuus on päättynyt, tietojesi käsittelyä voidaan jatkaa lakisääteisen velvoitteen ja Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijan harjoittamaan liiketoimintaan liittyvän oikeutetun edun perusteella.

 

Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijalla on liiketoiminnan harjoittamiseen liittyviä oikeutettuja etuja, kuten oikeus edistää tuotteidensa ja palveluidensa myyntiä markkinoinnin ja myynnin keinoin.

 

Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies voi oikeutetun edun perusteella harjoittaa suoramarkkinointia ja kohdennettua verkkomainontaa antamiasi yhteystietoja sekä digitaalisten palveluidemme käyttötietojasi hyödyntäen, mukaan lukien henkilötietojen käsittely profilointiin.  Edellä kuvatut oikeutetut edut voivat kuulua myös Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijan konserniyhtiöille ja yhteistyökumppaneille, eli Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies voi muun muassa luovuttaa henkilötietoja yhteistyökumppaneille näiden suoramarkkinointitarkoituksiin, mikäli tietojen käsittely niitä vastaanottavan markkinoijan toimesta ei ole ristiriidassa tässä tietosuojaselosteessa informoitujen käyttötarkoitusten kanssa.

 

Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies ja sen konserniyhtiöt käsittelevät asiakkaidensa ja potentiaalisten asiakkaidensa rajattuja henkilötietoja yhteisrekisterissään niiden oikeutettujen etujen perusteella. Yhteisrekisterin pitäjistä löytyy lisäinformaatiota täältä.

 

Muita Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijan oikeutettuja etuja, joiden perusteella henkilötietojasi voidaan käsitellä, ovat mm. neuvonta ja muu asiakaspalvelu ei-asiakkaille, liiketoiminnan edelleen kehittäminen sekä mahdollisten väärinkäytösten selvittäminen.

 

Mikäli tietojen käsittely ei perustu sopimustarpeeseen tai oikeutettuun etuun, voi Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies pyytää suostumustasi muunlaiseen henkilötietojen käsittelyyn.

 

Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies voi käsitellä henkilötietojasi lisäksi lainsäädännön niin velvoittaessa, kuten esimerkiksi kirjanpitolain säilytysvelvollisuuden perusteella.

 

Mitä tietotyyppejä voimme käsitellä?

Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijan keräämät henkilötiedot voivat sisältää muun muassa seuraavan tyyppisiä tietoja ja niihin tehtyjä muutoksia (kaikkia tietotyyppejä ei kerätä kaikista rekisteröidyistä, eli tietomäärä riippuu kunkin kohdalla tarvituista tiedoista):

4.1 Perustiedot kaikista rekisteröidyistä

 

etu- ja sukunimi

yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumerot)

sukupuoli

palvelukieli

titteli ja/tai työnkuvaus nykyisessä ja aikaisemmissa Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijan toimintaan liittyvissä työtehtävissä

sähköisen suoramarkkinoinnin suostumustieto, puhelinmarkkinoinnin ja painetun suoramarkkinoinnin kieltotiedot

Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijan digitaalisten palvelujen käyttöä koskevat tiedot

digitaalisen tilin edellyttämät rekisteröitymistiedot

rekisteröidylle kohdistettu markkinointi ja viestintä, mukaan lukien suoramarkkinointiyhteydenotot, markkinointiarpajaiset ja -kilpailut, sekä niihin liittyvä toiminta, kuten markkinointiin ja viestintään reagointitavat sekä arpajais- ja kilpailuvastaukset (arpajais- ja kilpailuosallistumistiedot hävitetään 3 kk arvonnan toteuttamisen jälkeen taikka verolainsäädännön määräaikaedellytysten täytyttyä)

asiakaspalvelupuhelujen taltioinnit sekä sähköpostit ja verkkokeskustelut

rekisteröidyn ilmoittamat kiinnostusalueet ja/tai hänen toiminnastaan johdetut kiinnostus- / profiilitiedot

rekisteröidyn ilmoittamat suostumukset ja kiellot

4.2 Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijan tuotteita tai palveluja ostaneiden, niistä palautetta antaneiden ja/tai niistä reklamaation tehneiden rekisteröityjen tiedot

 

Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijan yritysasiakkaan nimi eli sen Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijan asiakassuhteeseen liittyvän yrityksen tai muun yhteisön nimi, jossa rekisteröity työskentelee tällä hetkellä tai on työskennellyt aikaisemmin

asiakassuhteen, tilaussopimuksen tai vastaavan suhteen alkamis- ja päättymisaika ja -tapa

asiakkaalle kohdistetut kampanjat ja tarjoukset sekä niiden käyttö

asiakkaan ilmoittamat mielenkiinnonkohteet ja muut tiedot

palautteen ja reklamaatioiden sisältö, niihin liittyvä kirjeenvaihto ja jatkotoimenpiteet

4.3 Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijan tapahtumiin osallistuneiden rekisteröityjen tiedot

 

ruokavaliota koskevat tiedot (erityisiä tietoja, jotka käyttäjä on antanut vapaaehtoisesti)

syntymäaika niihin tapahtumiin liittyen, joiden osalta esim. laivayhtiö sitä edellyttää

olennaiset tiedot organisaatiosta ja tapahtumaan osallistumisesta

matkaseuralaisen nimet ja syntymäaika silloin, kun esim. laivayhtiö sitä edellyttää

4.4 Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijan verkkopalveluiden käyttäjien ja tilinhaltijoiden tunnistetiedot

 

tilin kirjautumistunnukset taikka Google- / Facebook-kirjautumiseen liittyvät Digitaalisen tilin edellyttämät rekisteröitymistiedot tiedot

muu yksilöivä asiakas- / kävijätunnus

kirjautumista edellyttävien toimintojen käyttötiedot, kuten mm. digitaalisten tuotteiden tilaus- ja käyttötiedot, erilaisten asiakasetujen käyttötiedot sekä kysely- ja muut kampanjavastaukset

internetsivu, jolta rekisteröity siirtyi Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijan verkkopalveluun, rekisteröidyn laitteen malli, yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste, istuntotunniste, istunnon kesto ja aloitus- sekä päättymisajat, tiedonkeruun kanava (internetselain, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä

4.5 Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijan sidosryhmiin kuuluvien rekisteröityjen tiedot

 

tiedot palkoista, palkkioista, kulukorvauksista ja muista mahdollisista rahallisista suorituksista

henkilötunnus

tiedot arvonlisäverovelvollisuus- ja ennakkoperintärekisterissä olemisesta

4.6 Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijan tutkimuspaneeleihin kuuluvien rekisteröityjen tiedot

 

tutkimuspaneeliin liittymis- ja eroamisajankohta

tutkimustoiminnassa tarvittavat taustatiedot (esim. perhetiedot, mediakulutustottumukset)

tiedot rekisteröidylle kohdistetuista tutkimuksista

tiedot tutkimusvastauksista, mikäli vastaukset ovat yhdistettävissä rekisteröityyn

 

Mistä lähteistä keräämme henkilötietojasi?

Keräämme henkilötietojasi vain, kun se on tarpeellista ja lähtökohtaisesti sinulta saatua tietoa.

Suurin osa tiedoista saadaan sinulta asiakas- ja sidosryhmäsuhteen alussa ja sen aikana sekä niistä ohjelmista, joiden avulla käytät tuotteitamme ja palvelujamme. Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies saa henkilötietoja ja niiden päivityksiä myös viranomaisilta, Postilta, organisaatioilta ja yrityksiltä, jotka tarjoavat luotto- ja henkilötietojen hankinta- ja päivityspalveluja, sekä julkisista hakemistoista ja muista julkisista tietolähteistä, kuten yhteisöjen www-sivuilta ja sosiaalisen median kanavista. Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies saa henkilötietoja yritysten ja muiden yhteisöjen edustajista myös näiden kollegoilta eli esimerkiksi mediamyyjä saa asiakasyrityksen mediapäättäjien yhteystietoja ja median käyttöön liittyviä tietoja. Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies saa lehtien tilaustietoja myös lehtiä myyviltä kumppaneiltaan.

 

Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies ja sen konserniyhtiöt käsittelevät asiakkaidensa ja potentiaalisten asiakkaidensa rajattuja henkilötietoja yhteisrekisterissään, jonne saamme henkilötietojasi osittain myös Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijan konserniyhtiöiltä. Yhteisrekisterin pitäjistä löytyy lisäinformaatiota täältä.

 

Teemmekö henkilötiedoillasi profilointia?

Saatamme hyödyntää henkilötietojasi profilointiin eli käsitellä henkilötietojasi automaattisesti ja arvioida tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksiasi. Erityisesti voimme analysoida tai ennakoida piirteitä, jotka liittyvät henkilökohtaisiin mieltymyksiisi, kiinnostuksen kohteisiisi ja käyttäytymiseesi. Voimme yhdistellä meille antamiesi henkilötietojen sekä Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijan verkkopalveluiden ja muiden digitaalisten palveluiden käyttöä koskevia tietojasi. Näin toimimalla pystymme kehittämään tuotteitamme ja palveluitamme entistä enemmän asiakkaidemme toiveita ja tarpeita vastaaviksi sekä kohdentamaan markkinointia mahdollisimman kiinnostavalla tavalla.

Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies ja sen konserniyhtiöt käsittelevät asiakkaidensa ja potentiaalisten asiakkaidensa rajattuja henkilötietoja yhteisrekisterissään profiloinnin suunnittelemiseksi, toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. Yhteisrekisterin pitäjistä löytyy lisäinformaatiota täältä.

 

Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies ei tee automatisoituja yksittäispäätöksiä, joilla olisi oikeudellisia tai vakavuudeltaan merkittäviä vaikutuksia. Profiloinnin seuraukset ilmenevät pääsääntöisesti tarjonnan personointina ja mainonnan kohdentamisena valitulle kohderyhmälle.

 

Kenelle voimme jakaa henkilötietojasi?

Henkilötietojesi suojaaminen ja käsittelyn rajoittaminen tarpeelliseen on Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijalla tärkeää. Tietoturvasta huolehditaan henkilötietoja käsiteltäessä, kun Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies itse käsittelee tietoja ja kun kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja alla kerrotun mukaisesti.

Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvat yhtiöt (kaikki suomalaisia yrityksiä) voivat siirtää ja käsitellä rekisteröityjen henkilötietoja Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -konsernin sisällä yhtiörajojen yli tietosuojalainsäädännön konsernisäännösten perusteella.

 

Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies ja sen konserniyhtiöt käsittelevät asiakkaidensa ja potentiaalisten asiakkaidensa rajattuja henkilötietoja erityisessä yhteisrekisterissään. Yhteisrekisterin pitäjistä löytyy lisäinformaatiota täältä.

 

Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies ei anna, myy tai muuten paljasta henkilötietojasi Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -konsernin ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei seuraavassa toisin mainita.

 

Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies jakaa henkilötietojasi Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijan puolesta ja lukuun palveluja suorittaville kolmansille osapuolille eli henkilötietojen käsittelijöille. Näitä palveluja voivat olla esimerkiksi asiakaspalvelu, ohjelmistopalvelut, henkilötietojen tekninen hallinta ja analysointi, tutkimustoiminta sekä markkinointi. Henkilötietojen käsittelijät saavat käsitellä tietoja vain Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijan lukuun, ei omiin itsenäisiin tarkoituksiinsa.

 

Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies voi jakaa henkilötietojasi maksujen perimiseksi tuotteista ja palveluista. Se voi esimerkiksi siirtää tai myydä maksamattomat laskut perintäpalveluja tarjoaville kolmansille osapuolille.

 

Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies voi jakaa henkilötietojasi tarkkaan harkittujen kolmansien osapuolten kanssa yhteisiin tai itsenäisiin suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan jakaa kyseisiin tarkoituksiin vain silloin, kun kolmannen osapuolen suunniteltu käyttötarkoitus ei ole ristiriidassa tässä Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijan tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kanssa.

 

Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies voi jakaa Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijan tapahtumiin osallistuvien henkilötietoja muille kyseisen tapahtuman osallistujille.

 

Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijan asiakastilin käyttäjäksi voi rekisteröityä sähköpostiosoitteen lisäksi Google- ja Facebook-tunnuksia käyttäen. Mikäli rekisteröity valitsee tunnistautumistavaksi Google- tai Facebook-tunnuksensa, käsittelevät myös nämä palvelut henkilötietojasi niiden tietosuojainformaatioissa tarkemmin kuvatulla tavalla (Google, Facebook).

 

Kun käytät ”Kirjaudu Google-tilillä” ominaisuutta kirjautuaksesi Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijan tilillesi, Google jakaa Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijalla Google-tilisi nimen ja sähköpostiosoitteen. Mikäli sallit Google-tilisi asetuksissa Googlelle pääsyn Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijan tiliisi, dataa jaetaan kyseiseltä tililtä Googlelle. Osa Facebook-tilisi tiedoista kuuluvat julkiseen profiiliisi tai ovat tietoja, jotka olet asettanut julkisiksi. Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies voi käsitellä kyseisiä julkisia tietoja käyttäessäsi Facebook-kirjautumistapaa. Lisäksi Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies voi käsitellä sellaisia ei-julkisia Facebook-tilisi tietoja, jotka päätät jakaa Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijalla käyttäessäsi kirjautumiseen Facebook-tiliäsi. Google- ja Facebook-tiliesi yksityisyysasetuksissa voit tehdä valintoja tietojen jakamiseen liittyen.

 

Rekisteröity voi tehdä Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijalla henkilötietojensa luovutuskiellon ottamalla yhteyttä Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijan asiakaspalveluun.

 

Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies saattaa jakaa henkilötietojasi yrityskaupan tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä tai palvelun siirtyessä toiselle palveluntarjoajalle. Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies saattaa jakaa henkilötietojasi tuomioistuimen tai vastaavan määräyksestä.

 

Henkilötietojesi suojaaminen on Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijalla tärkeää, minkä vuoksi se ei salli kyseisten osapuolten käyttää tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin kyseisten palvelujen tarjoamiseen, ja se edellyttää osapuolilta käyttäjän henkilötietojen suojaamista tämän tietosuojaselosteen sekä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

 

Siirrämmekö henkilötietojasi EU-julkaisijan ulkopuolelle?

Lähtökohtaisesti käsittelemme henkilötietoja EU-alueen sisällä. Mikäli siirrämme henkilötietoja alla kuvatun mukaisesti EU-julkaisijan ulkopuolelle, velvoittaa lainsäädäntö Kustannusosakeyhtiö Suomen Miestä suunnittelemaan ja toteuttamaan siirron sekä yhteistyökumppanin ja teknisen ohjelmiston valinnan huolellisesti ja henkilötietoja suojaten.

Euroopan komissio on päättänyt, että Yhdysvalloissa on riittävä tietosuojan taso, joka mahdollistaa henkilötietojen siirron eurooppalaisilta yrityksiltä Yhdysvalloissa toimiville yrityksille. Tämä päätös perustuu arvioon, että Yhdysvallat noudattaa tiettyjä tietosuojastandardeja (DFP). Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies voi siirtää tietoja sertifioiduille yhdysvaltalaisille yrityksille, kuten Googlelle, koska ne sitoutuvat noudattamaan sovittuja tietosuojatoimia.

 

Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies saattaa palveluja tarjotessaan käyttää eri puolilla maailmaa sijaitsevia resursseja ja palvelimia. Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies saattaa siten siirtää henkilötietojasi palvelujen käyttömaan ulkopuolelle ja mahdollisesti myös EU-alueen ulkopuolisiin maihin, joiden tietosuojalainsäädäntö on erilainen. Näissä tapauksissa Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies varmistaa, että tietojen siirrolle on olemassa oikeusperusta ja että käyttäjän henkilötiedot suojataan esimerkiksi käyttämällä (tarvittaessa) asianmukaisten viranomaisten hyväksymiä vakiosopimuksia ja edellyttämällä asianmukaisten teknisten ja muiden tietosuojatoimien noudattamista.

 

Kuinka kauan käsittelemme henkilötietojasi?

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Joidenkin tietojen säilytysajat määräytyvät laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Erilaisten tietojen säilytysajat vaihtelevat siten käyttötarkoitusten mukaisesti. Tutkimustietoja säilytämme esimerkiksi 2 kuukautta, jonka jälkeen henkilötiedot muutetaan nimettömiksi (anonymisointi). Kirjanpitoaineistoa säilytämme 6 vuotta. Lehtien tilaustietoja, sinulle kohdennettujen tarjousten tietoja ja ilmoittamiasi kiinnostustietoja säilytetään tilauksen päättymisen jälkeen 9 vuotta.

 

Kun asiakkaan viimeisimmän tilauksen päättymisvuodesta on kulunut 9 vuotta, poistaa Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies asiakassuhdetta koskevia tietoja ja siirtää markkinoinnin kannalta relevantit, suppeammat tiedot asiakasrekisteristä markkinointirekisteriin. Siirron edellytyksenä on, että Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies pystyy varmistumaan yhteystietojen päivityspalvelun avulla rekisteröidyn ajantasaisista yhteystiedoista.

 

Lisäksi Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijalla on ikään liittyviä rajoituksia, joiden pohjalta kaikkia entisiä asiakkaita ei siirretä markkinointirekisteriin, vaan tiedot poistetaan yllä mainitun ajan päättymisen jälkeen. 

 

Miten voit käyttää henkilötietoihisi liittyviä oikeuksiasi?

Rekisteröitynä sinulla on erityyppisiä oikeuksia ja kanavia vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn. Voit olla yhteydessä meihin:

Asiakaspalvelu

 

Puhelin: (03) 4246 5334

Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies.fi sivuston chat- palvelu

Sähköposti kuluttaja-asiakkaat: tietosuoja-asiat@kustannusosakeyhtiösuomenmies.fi

Kirjeposti:
KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ SUOMEN MIES

Döbelninkatu 2

00260

Helsinki

 

Sähköpostitse voit esittää pyynnön osoitteeseen [email protected] lähetettävällä viestillä. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity sekä henkilötietojesi osalta (koko nimi, täydellinen osoite sekä mahdollisesti asiakastietoihisi antamasi yhteystiedot puhelin ja/tai sähköpostiosoite), että pyydettävän asian osalta. Otamme tarvittaessa yhteyttä lisäkysymyksin tai ilmoittaaksemme, ettemme pysty toteuttamaan pyyntöäsi.  Pääsääntöisesti toteutamme pyyntösi kuukauden sisällä. Sinulle kuuluvia oikeuksia ovat:

 

a) Oikeus saada pääsy henkilötietoihin, joita sinusta on kerätty. Saat pääsyn omiin tietoihisi rekisteröitymisen jälkeen osoitteessa Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies.fi/kirjaudu. Muutoin voit käyttää oikeuttasi olemalla yhteydessä kohdassa 1 annettuihin Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijan asiakaspalvelun yhteystietoihin. Asianmukaisen tunnistetun pyyntösi perusteella toimitamme sinulle raportin henkilötiedoista, joita sinusta on henkilörekisteriin kerätty.

 

b) Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen oikaisemista. Mikäli huomaat tiedoissasi virheitä tai puutteita, voit tehdä meille oikaisupyynnön.

 

c) Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen poistamista. Meillä on velvollisuus poistaa pyytämäsi henkilötiedot henkilörekisteristämme, mikäli tilauksia ei ole voimassa tai rekisteröidyllä ei ole avoimia laskuja.

 

Huomioithan, että henkilötietojen poiston yhteydessä poistuu rekisteristämme mahdollinen suoramarkkinointikieltosi, emmekä voi kieltoa enää noudattaa, jos rekisteröidyt tai tilaat uudestaan. Mikäli tavoitteesi on lopettaa markkinointiyhteydenotot, suosittelemme tekemään poistopyynnön sijaan suoramarkkinointikiellon.  

 

d) Oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Mikäli Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies käsittelee tietojasi oikeutetun edun perusteella, on sinulla oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Kaikilla tämän tietosuojaselosteen kattamissa rekistereissä olevilla on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten, mukaan lukien oikeus kieltää Kustannusosakeyhtiö Suomen Miestä käyttämästä markkinointitarkoituksiin rekisteröidyn itsestään antamien tietojen ja tilaustietojen sekä Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijan digitaalisten palveluiden käyttöä koskevientietojen yhdistelmää. Kiellon voi toteuttaa ottamalla yhteyttä Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijan asiakaspalveluun.

 

e) Oikeus siirtää antamasi tiedot järjestelmästä toiseen. Jos henkilötietojesi automaattinen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, on sinulla oikeus saada Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijalla toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

 

f) Oikeus peruuttaa suostumus. Mikäli kaikkia tai osaa henkilötiedoistasi käsitellään tässä rekisterissä antamaasi suostumukseen perustuen, on sinulla oikeus peruuttaa antamasi suostumus. Esimerkkinä annetusta suostumuksesta on sähköpostimarkkinointi lupa, jonka voi peruuttaa

 

g) Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Mikäli mahdollista erimielisyyttä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen ei saada sovinnollisesti ratkaistua sinun ja Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijan välillä, on sinulla oikeus viedä asia tietosuojaviranomaisen ratkaistavaksi.

 

Onko sinun välttämätöntä antaa henkilötietojasi meille?

Jotta Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies voi täyttää ostamaasi tai tilaamaasi tuotteeseen tai palveluun liittyvät sopimusvelvoitteensa, on Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijan saatava ja käsiteltävä sinua koskevia henkilötietoja.

 

Evästeet?

Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies käyttää palveluissaan evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeillä ja vastaavilla tekniikoilla mahdollistetaan nykyaikaisille verkkosivuille tyypillisiä toiminnollisuuksia, kuten sisäänkirjautuminen, ulkoasuvalinnat, verkkokauppojen ostoskori–toiminteet ja verkkomainonta.

 

Evästeisiin tallennetaan tietoja sivuston käytön aikana ja käyttökertojen välillä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän laitetta tai tiedostoja. 

 

Sähköistä viestintää koskeva lainsäädäntö edellyttää tietyissä tilanteissa suostumuksen pyytämistä evästeiden tai muiden palvelun käyttöä kuvaavien tietojen tallentamiselle ja käytölle. Käyttäjän suostumusta ei kuitenkaan edellytetä niin kutsuttujen välttämättömien evästeiden asettamiseksi. 

 

Kysymme sinulta erillisen suostumuksen erilaisten ei-välttämättömien evästeiden käyttöön. Voit myös kieltää evästeiden asettamisen jokaisen verkkosivujemme alaosan ”Evästeasetukset” kohdasta. Kävijää ei voida normaalisti tunnistaa pelkkien yksittäisten evästeiden perusteella. Tarkempi kuvaus käyttämistämme evästeistä ja suostumuksesta sekä evästeiden käytön kieltämisestä on Evästeasetukset. 

 

Suomen yleisömittaustoimija FIAM tuottaa Suomen viralliset digitaalisten yleisöjen luvut eri sivustoista ja sovelluksista. Seuraamme Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies -julkaisijan verkkopalveluiden ja mobiilisovellusten kävijämääriä FIAM-julkaisijan yleisömittauksen avulla, tarkemmat lisätiedot: https://fiam.fi/ 

 

Tätä tarkoitusta varten keräämme suostumuksellasi verkkopalveluidemme ja mobiilisovellustemme käyttöä koskevia tietoja, kuten: sivusto, jolta käyttäjä on siirtynyt palveluumme, yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste, tiedonkeruun kanava (internetselain, mobiiliselain, sovellus), selaimen tunniste (user agent), IP-osoite sekä istunnon kestoaika.  

 

Muodostamme evästeillä kerätyn tiedon avulla tilastoja sivustoista, joilta käyttäjä on siirtynyt palveluumme. Lähetämme myös yleisömittaustoimijalle anonyymin IP-osoitteen.  

 

Mikäli et anna suostumustasi edellä kuvattujen tietojen keräämiseen, henkilöivät tunnisteet poistetaan kävijämäärätilastointiin kerättävästä mittausdatasta.

 

Luokittelemme anonyymin liikenteen analyysin välttämättömäksi sivuston tehokkuuden määrittämiseksi ja käyttäjäkokemuksen parantamiseksi, ja siksi evästeitä ei voi estää tämän anonyymin analyysin osalta.

 

Minkä maan lainsäädäntöä henkilötietojesi käsittelyyn sovelletaan?

Me olemme suomalainen ja Suomessa operoiva konserni. Tähän henkilörekisteriin ja siihen sisältyvien henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen lainsäädäntöä sekä suoraan Suomessa sovellettavaa EU-julkaisijan lainsäädäntöä, kuten EU-julkaisijan tietosuoja-asetusta.

 

Miten teemme päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen?

Kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti ja se saattaa tarkoittaa myös henkilötietojen käsittelyyn liittyviä muutoksia. Päivitämme tarvittaessa tietosuojaselosteen vastaamaan muuttuneita toimintatapoja. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muutoksiin. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.