Selonteko 2024

Artikkelit
Jarmo Sinkkonen

Ulkoministeri Elina Valtonen on johtanut valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteon valmistelua. Uuden ajan ulko- ja turvallisuuspolitiikka tarkoittaa sitä, että Suomi luovii entistä haastavammassa toimintaympäristössä nyt sotilaallisesti liittoutuneena.

”Nato-jäsenyys merkitsee Suomelle uutta aikakautta. Suomi arvioi turvallisuuttaan Naton yhteisen puolustuksen näkökulmasta, kantaa osaltaan vastuuta koko liittokunnan turvallisuudesta ja toimii Nato-liittolaistensa rinnalla yhteisten arvojen puolesta”, ulkoministeri Elina Valtonen sanoo.

Valtioneuvosto linjaa selonteossa, että Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tärkeimpänä päämääränä on turvata Suomen itsenäisyys ja alueellinen koskemattomuus, estää Suomen joutuminen sotilaalliseen konfliktiin ja taata suomalaisten turvallisuus ja hyvinvointi. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka perustuu arvopohjaiseen realismiin. Suomi pitää kiinni itselleen tärkeistä ja keskeisistä arvoista, kuten demokratiasta, oikeusvaltioperiaatteesta, kansainvälisestä oikeudesta ja ihmisoikeuksista, rauhasta, tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta.

Ulkoministeriö on valmistellut selontekoa yhteistyössä tasavallan presidentin kanslian, valtioneuvoston kanslian ja ministeriöiden kanssa. Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta antoivat valmistelutyölle poliittisen ohjauksen. Eduskunta on ollut mukana valmistelussa valtioneuvoston asettaman parlamentaarisen seurantaryhmän kautta.

Asiakirjan virallinen tiivistelmä

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka pohjautuu arvopohjaiseen realismiin. Sen päämääränä on turvata Suomen itsenäisyys ja alueellinen koskemattomuus, estää Suomen joutuminen sotilaalliseen konfliktiin ja taata suomalaisten turvallisuus ja hyvinvointi. Toiminnan perustana ovat demokratia, oikeusvaltioperiaate, ihmisoikeudet, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.

Suomi ylläpitää vahvaa kansallista puolustuskykyä osana Naton yhteistä pelotetta ja puolustusta. Suomi on rakentava, luotettava ja suorituskykyinen Nato-liittolainen. Euroopan unioni on Suomen tärkein arvo- ja turvallisuusyhteisö sekä keskeisin ulkopoliittinen vaikutuskanava. Suomi tiivistää kahdenvälistä yhteistyötä liittolaisten ja kumppanien kanssa ja hakee tasaveroista vuoropuhelua ja yhteistyömahdollisuuksia myös muiden kuin viiteryhmämme maiden kanssa. Suomi jatkaa vahvaa tukeaan Ukrainalle puolustustaistelussa ja sen edetessä kohti EU:n ja Naton jäsenyyttä. Suomi toimii kansainvälisen oikeuden ja sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestelmän vahvistamiseksi.

Suomen Sotilas toteaa, että verrattuna aiempiin selontekoihin, nyt on astuttu uuteen aikaan. Aiemmat selonteot olivat sisaruksia toistensa kanssa, tämä ei taida olla edes serkku.