Nemo Amerikkaan?

Artikkelit
Jarmo Sinkkonen

Yhdysvaltain armeija on saanut testikäyttöön prototyypin uuden sukupolven kranaatinheitinajoneuvosta. Nykyiset Yhdysvaltojen panssaroidut kranaatinheitinajoneuvot, kuten M1064 (M113 -tela-ajoneuvopohjalla) ja M1129 (Stryker-pyöräajoneuvo) ovat yksinkertaisia ratkaisuja, joissa 120 mm:n raskas kranaatinheitin on asennettu vaunun sisään ja ammuntaa varten on avattava suuret kattoluukut. Ammunnan aikana miehistö on osittain suojatta ja verrattuna nykyaikaisimpiin automaattisesti lataaviin heitinratkaisuihin, vaunujen ampumakuntoon laitto vie aikaa ja käsin ladattavan heittimen tulinopeus on hidas.

British Aerospace Systems tarjoaa ratkaisunaan Patrian Nemo-kranaatinheitintornilla varustettua Armored Multi-Purpose Vehicle (AMPV) -ajoneuvoa US Armyn testikäyttöön. BAE Systems on tietenkin AMPV-telavaunujen valmistaja. Patria toimittaa norjalaisen Kongsbergin kanssa yhteistyössä Nemo-tornin. Nemo, (NEw MOrtar), kehitettiin 2000-luvun lopulla ja on mahdollista asentaa myös keveisiin rannikkojoukkojen aluksiin.

BAE Systems on esitellyt AMPV-ajoneuvosta myös ilmatorjuntaversion, joka on varustettu lyhyen kantaman lämpöhakuisilla ilmatorjuntaohjuksilla sekä 30 mm:n automaattitykillä.

Nemo on yksiputkinen versio Patrian 120 mm AMOS-kranaatinheittimestä. Asejärjestelmän 360 astetta kääntyvä torni on miehittämätön ja aseella voidaan ampua myös suora-ammuntaa panssarivaunukanuunan tavoin, tosin lyhyemmälle etäisyydelle. Merkittävä ominaisuus kuitenkin ylläkkötilanteissa tai törmättäessä äkisti viholliseen. Nemon automaattinen latauslaite pystyy ampumaan kolmen laukauksen sarjan 12 sekunnissa ja 10 laukausta minuutissa.

Nemo kykenee ryöppyammuntaan. Kun kranaatit ammutaan eri panoksilla (ruutipanos, joka antaa kranaatille lähtönopeuden) ja eri korotuskulmilla, niiden lentoaika on eri pituinen ja tätä hyväksikäyttäen saadaan kranaatit iskeytymään maalialueelle samanaikaisesti. Tällöin vihollinen ei ole ehtinyt suojautumaan ja tulen vaikutus on suurempi. Yksittäinen heitin kykenee ampumaan jopa kuusi kranaattia siten, että ne iskeytyvät maaliin samanaikaisesti. Useamman heittimen omaavan tuliyksikön iskussa tuli on todella tappavaa verrattuna tavanomaisen raskaan kranaatinheitinyksikön tulenkäyttöön.

Edelleen Nemon ampuma-arvolaskin tukijärjestelmineen (mm. paikkatieto) mahdollistaa ammunnan myös ajoneuvon liikkuessa.

Nemon keveys, 1 700 kg, mahdollistaa sen asentamisen melko pieniin ajoneuvoihin ja aluksiin. Ampumatarvikkeina toimivat normaalit sileäputkisen kranaatinheittimen ammukset, mukaan luettuna kranaatinheittimen annettuun täsmäkranaatit – PGMM-ammukset (Precision Guided Mortar Munition).

Nemo-tornilla varustetun kranaatinheittinajoneuvon miehistö voi käyttää heitintä ajoneuvon sisältä suojassa ilman ajoneuvosta poistumista tai suurien luukkujen avaamista, jolloin tulenaloitus ja tuliasemasta poistuminen on nopeaa. Tämä on tärkeää vihollisen vastatykistötoiminnan väistämiseksi. Lisäksi Nemo-ratkaisu tarjoaa nopeamman maalinvaihdon tulitoiminnan aikana ja tarvittaessa samasta asemasta pysähtymisen jälkeen voidaan ampua kaikkiin suuntiin (360 astetta) mikäli yllättävä taistelutilanne sitä vaatii. Nykyisillä M1064 ja

M1129 -ajoneuvoilla ajoneuvoa on siirrettävä, koska ampumasektori on rajallinen. Näistä nyt käytössäolevista vaunuista ammutaan vaunun perän suuntaan.

Patria tarjoaa myös konttiversion Nemosta, jolloin asetta voidaan käyttää konttien kuljettamiseen tarkoitetuilta kuorma-autoalustoilta. Kontti voidaan myös laskea maahan tai linnoitettuun tuliasemaan kiinteiden kohteiden suojaksi.

US Army on aloittamassa AMPV-Nemo -ajoneuvon kenttäkokeet ja arvioivat kaluston soveltuvuutta tarpeisiinsa.

Tulevaisuus näyttää tuleeko Nemo valituksi ja mille alustoille sitä tultaisiin asentamaan