RUL Naton reservin lääkintäupseerijärjestöön

Artikkelit
Pekka Virkki

Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) on hyväksytty Naton reservin lääkintäupseerien järjestön CIOMR:n (Interallied Confederation of Medical Reserve Officers) jäseneksi.


Päätös tehtiin Brysselissä 1.2.2023 pidetyssä kokouksessa.


Organisaation täysjäseneksi RUL pääsee tosin vasta, kun Suomen Nato-jäsenyys ratifioidaan. Tähän saakka järjestön statuksena on liitännäisjäsenyys.


Naton reserviupseerijärjestö CIOR:n (Interallied Confederation of Reserve Officers) liitännäisjäsen RUL on ollut jo vuodesta 1996.


Reserviupseeriliiton tiedotteen mukaan ”CIOMR:n tehtävä on lähentää jäsenmaidensa lääkintäreservin henkilökuntaa ja toimintaa, tutkia ja käsitellä sotilaslääketieteen aiheita sekä kehittää jäsenmaidensa lääkintähuollon toimintaa ja yhteistyötä”.


CIOMR kokoontuu seuraavan kerran Helsingissä kesäkuun viimeisellä viikolla, jossa järjestetään myös CIOR:n vuoden päätapahtuma, kesäkongressi.


”Viikon kestävä ohjelma koostuu CIOR:n, CIOMR:n ja kansainvälisen reservin aliupseerien järjestön CISOR:n kokouksista ja komiteatyöskentelystä, sotilasmoniottelusta, nuorten upseerien työpajasta, sotilas- ja siviilikriisinhallinnan CIMEX-työpajasta sekä CIOR:n symposiumista. Kesäkongressiin odotetaan jopa viittäsataa osallistujaa lähes 30 eri maasta”, RUL:n tiedotteessa kuvataan.


Iltalehden tämänpäiväisten tietojen mukaan näyttää todennäköiseltä, että Suomi ehtii puolustusliiton täysjäseneksi ja viidennen artiklan suojiin ainakin ennen Vilnassa 11.–12. heinäkuuta pidettävää huippukokousta.