Lisää rahaa puolustukseen!

Artikkelit
Pekka Virkki

Puolustusministeriön hallinnonalan rahoitus kasvanee vuoden neljännen lisätalousarvioesityksen myötä peräti 294 miljoonalla eurolla.


Lisärahaa on luvassa muun muassa 2020 -hankkeeseen, jonka toteuttamiseen vuosien 2025-2027 aikana on budjetoitu 104 miljoonaa euroa.


F35 -hankkeessa puolestaan tilausvaltuusrahoitusta siirretään siirtomäärärahaksi 188 miljoonaa euroa sekä varaudutaan valuuttakurssitappioihin 74 miljoonalla eurolla.


Lisäksi 74 miljoonaa euroa osoitetaan Ukrainaan jo tässä vaiheessa toimitetun materiaalin korvaushankintoihin.


”Selvitämme myös uusia tapoja toimittaa Ukrainaan puolustusmateriaaliapua”, puolustusministeri Antti Kaikkonen sanoo.


Yksi mahdollisuus on kanavoida apu esimerkiksi rahastojen kautta, mitä varten hallitus esittää lisätalousarviossa kolmenkymmenen miljoonan euron rahoitusta.