Suomi mukaan Saksan johtamaan European Sky Shields -hankkeeseen

Artikkelit
Suomen Sotilas


Teksti: Aleksei Kettunen


Puolustusministeri Antti Kaikkonen allekirjoitti torstaina 13.10.2022 Naton puolustusministerikokouksen yhteydessä ilma- ja ohjuspuolustusalan eurooppalaisia yhteystyömahdollisuuksia kartoittavan aiejulistuksen (Letter of Intent on European Sky Shields). Aloitteen tarkoituksena on nopeuttaa ja helpottaa puolustusmateriaalihankintojen hankintaprosesseja sekä tarkastella elinkaaren aikaisia yhteistyömahdollisuuksia. Aiejulistus ei ole juridisesti tai taloudellisesti velvoittava, eikä se ole päätös yhteisistä materiaalihankinnoista.


Vaikka NATOn integroitu ilmatorjuntajärjestelmä on toiminut Euroopassakin aina 1960-luvun lopulta lähtien, niin Saksan johtama European Sky Shields -hanke tähtää ilma- ja ohjustorjunnan suorituskyvyn parantamiseen. Tavoitteeksi on esitetty risteilyohjusten, hypersoonisten, ballististen ohjusten ja lennokkien tehokas havainnointi ja torjunta.


Hankkeessa on mukana 14 eurooppalaista NATO-maata: Saksa, Iso-Britannia, Slovakia, Norja, Latvia, Unkari, Bulgaria, Belgia, Tšekki, Suomi, Liettua, Alankomaat, Romania, ja Slovenia. Myös Viro aikoo liittyä hankkeeseen.


Hanketta johtava Saksa kehittää satelliittipohjaista sensorijärjestelmää ohjusten havaitsemiseksi. Saksan alustava visio Sky Shields -järjestelmästä koostuisi IRIS-T SLM-, Patriot- ja Arrow 3 -ilma- ja ohjustorjuntajärjestelmistä.


Hankkeen kartoitusvaihe kestää ainakin muutaman vuoden, ja sen päätteeksi mahdollisten päätösten tueksi tulee olemaan tarkempaa tietoa siitä, mitä ja millä uhkia pystyttäisiin torjumaan, sekä tarvittavista panostuksista.