Puolasta Naton idän lukko

Artikkelit
Suomen Sotilas


Teksti: Aleksei Kettunen

Puola on alkanut nopeasti toteuttaa 26.7.2022 solmittuja puitesopimuksia yli 15 miljardin euron suurasehankinnoista Etelä-Koreasta (Suomen Sotilas 4/2022, s. 29). Puola solmi 26.8.2022 hankintasopimukset 180:n K2 Black Panther -taistelupanssarivaunun hankinnasta Hyundai Rotemin kanssa ja 212:n 155 mm:n L52 K9A1 Thunder -panssarihaupitsin hankinnasta Hanwha Defensen kanssa. Puitesopimusten mukaan K2 Black Panther -vaunua on tarkoitus hankkia yhteensä 1 000 kappaletta ja K9A1 Thunder -panssarihaupitseja 672.


Puola on K2 Black Panther -taistelupanssarivaunujen ensimmäinen vientiasiakas, ja 180 vaunun hankinnan arvo on noin 3,37 miljardia euroa. Ensimmäiset 10 vaunua toimitetaan Puolaan vielä tänä vuonna ja loput 170 vaunua vuosina 2023–2025. Toimitukseen kuuluvat myös uusi koulutuskeskus Embedded Training Systems -valmistajan simulaattoreineen, vaunujen käyttö- ja huoltohenkilöstön koulutus Etelä-Koreassa ja Puolassa sekä logistiikkapaketti varaosineen, kulutusmateriaaleineen, työkaluineen ja dignostiikkalaitteineen. Hyundai Rotem tulee vastaamaan K2-kaluston huollosta ja teknisestä tuesta Puolassa paikan päällä. Lisäksi hankinta sisältää ”monta kymmentä tuhatta” 120 mm:n laukausta. Nyt tilatut 180 vaunua toimitetaan Etelä-Korean asevoimien standardivarustuksella, ja ainoana muutoksena ovat puolalaiset viestilaitteet.


K9A1 Thunder -panssarihaupitsien hankinnan arvo on noin 2,4 miljardia euroa, ja toimitukset tapahtuvat vuosina 2022–2026. Ensimmäiset 24 panssarihaupitsia toimitetaan vielä tämän vuoden aikana. Hankinnan kattavuus on aivan yhtä laaja kuin K2-vaunuhankinnan, ja siihenkin sisältyy ”monta kymmentä tuhatta” 155 mm:n laukausta. Ainoana erona Etelä-Korean asevoimien standardivarustukseen ovat puolalaiset viestilaitteet ja tykistön Topaz-johtamisjärjestelmä. K10-latausvaunut ja K11-johtamisvaunut jätettiin kuitenkin hankimatta, ja ilmeisesti tulevissa K9A1-patteristoissa tullaan käyttämään nykyisten puolalaisten Krab-panssarihaupitsipatteristojen Regina-järjestelmän puolalaisvalmisteisia lataus-, johtamis- ja huoltoajoneuvoja.


Syyskuun 16. päivänä 2020 Puola solmi Korea Aerospace Industriesin (KAI) kanssa noin kolmen miljardin euron hankintasopimukset 48 kevyestä FA-50-monitoimihävittäjästä. Ensimmäisellä 700 miljoonan euron sopimuksella toimitetaan vuoden 2023 toisella puoliskolla 12 kevyen FA-50-monitoimihävittäjän Block 10 -kehitysversiota Etelä-Korean ilmavoimien käyttämällä varustuksella Mińsk Mazowieckin 23. taktiseen lentotukikohtaan MiG-29-kaluston korvaamiseksi. FA-50 Block 10 -hävittäjän aseistusvalikoima on rajallinen ja kevyehkö: 20 mm:n tykit, lyhyen kantaman AIM-9 Sidewinder -ilmataisteluohjukset, AGM-65 Maverick -ilmasta maahan -ohjukset ja erilaiset pommit.


Kuva: Korea Aerospace Industries

Vuosina 2025–2028 toimitetaan toisella 2,3 miljardin euron sopimuksella 36 kevyen FA-50-monitoimihävittäjän huomattavasti suorituskykyisempää, Puolan tarpeisiin räätälöityä FA-50PL-kehitysversiota, joka vastaa Etelä-Korean ilmavoimien tilaamaa Block 20 -kehitysversiota. Tässä kehitysversiossa on jo AESA-tutka, kehittynyt omasuojajärjestelmä ja huomattavasti laajempi aseistusvalikoima. FA-50PL-hävittäjillä korvataan loput MiG-29-hävittäjät (tällä hetkellä 22) ja Su-22-hävittäjäpommittajat (18). FA-50 Block 10 -hävittäjät on tarkoitus modernisoida myöhemmin FA-50PL-tasolle.


Hankinnan myötä Puolan ilmavoimissa tulee olemaan vuodesta 2030 alkaen 32 F-35A- ja 48 F-16C/D-monitoimihävittäjää sekä 48 kevyttä FA-50-monitoimihävittäjää.

Puolan puolustusministeri Mariusz Błaszczak ilmoitti 8.9.2022 Puolan lähettäneen Yhdysvalloille virallisen tietopyynnön 96:n Boeing AH-64E Apache Guardian -taisteluhelikopterin hankinnasta ja lisenssivalmistuksesta. AH-64E Apache -kalustolla korvattaisiin Puolan nykyiset 28 Mil Mi-24V/D- ja seitsemän kevyttä W-3PL-taisteluhelikoperia. Apache-hankinnalla voitaisiin varustaa kuusi 16 kopterin laivuetta. Apache-tietopyyntö on yllättävä, koska Puola aloitti vuonna 2016 hitaasti edenneen Kruk-hankkeen, jonka tavoitteena oli vain 36 taisteluhelikopterin hankinta Mi-24-kaluston korvaamiseksi. Kruk-hankkeessa kilpailivat AH-64E Apache, Bell AH-1Z ja Leonardo AW249.


Boeing AH-64E Apache Guardian -taisteluhelikoptereiden hankinta aseistuksineen ja muine tarvittavine laitteineen maksaa noin 12,5 miljardia euroa. Toteutuessaan se tekee Puolasta maailman toiseksi suurimman AH-64 Apache -käyttäjän heti Yhdysvaltojen jälkeen (740) sekä Euroopan ja Naton eurooppalaisten jäsenvaltioiden taisteluhelikopterisuurvallan. Esimerkiksi Isolla-Britannialla on 50, Saksalla 51, Ranskalla 67, Italialla 35, Espanjalla 24 ja Turkillakin vain 94 taisteluhelikopteria. Toisaalta Venäjällä on niitä yli 400.


Kuva: John Scott Rafoss

Puolan suurhankinnat näkyvät myös maan puolustusbudjetin kasvuna. Elokuun loppupäivinä Puolan hallitus esitti talousarvioesityksessään vuoden 2023 puolustusbudjetin korottamista 68 % vuoden 2022 toteutumaan nähden eli tämän vuoden 12,34 miljardista eurosta 20,73 miljardiin euroon ensi vuonna. Lisäksi ensi vuonna aiotaan käyttää puolustukseen ylimääräiset 6,3–8,5 miljardia euroa Puolan valtio-omisteisen Bank Gospodarstwa Krajowego -kehityspankin hallinnoimasta Asevoimien tukisäätiön rahastosta, joten Puolan vuoden 2023 puolustusmenot nousevat kokonaisuudessaan 27–29 miljardiin euroon. Vuoden 2023 puolustusbudjetti on 3,3 % ja tukirahaston lisäpanostuksen kanssa 4,3–4,6 % Puolan BKT:stä.


Pelkästään kalustohankintoihin tullaan vuonna 2023 käyttämään 20,73 miljardin euron puolustusbudjetista 42 %, mutta koska Asevoimien tukirahaston myöntämät 6,3–8,5 miljardia euroa tullaan käyttämään kokonaisuudessaan kalusto-ostoihin, Puolan ensi vuoden hankinnat nousevat 14,9–17 miljardiin euroon, jolla ainakin toistaiseksi pystytään kattamaan tehdyt suurhankinnat.


Suomen Sotilas seuraa mielenkiinnolla Puolan varustautumista. Poliittisesti tulevan Nato-liittolaismaamme alkujaankin suhteellisen hyvän puolustuskyvyn vahvistuminen parantaa ja vakauttaa lähialueidemme turvallisuustilannetta. Puola saa todennäköisesti vietyä hankinnat läpi, mutta elinkaarikustannuksen suhteen voi edessä olla taloudellisia kapeikkoja ylläpidon, huollon ja koulutuksen sekä kulutusmateriaalin hankinnoissa.